Dosje javnega naročila 007145/2018
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Opravljanje storitev vodenja programskih vsebin kongresno kulturnega središča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 23.424,00 EUR

JN007145/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2018
JN007145/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2018
JN007145/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007145/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN007145/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2019
JN007145/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007145/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4696
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev vodenja programskih vsebin kongresno kulturnega središča
Referenčna številka dokumenta: JN-017/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev vodenja, priprave in izvajanja programskih vsebin kongresno kulturnega središča na Ptuju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev vodenja, priprave in izvajanja programskih vsebin kongresno kulturnega središča na Ptuju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   11:01
Kraj: Sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2018   09:46
Naročnik sledi predlogu interesenta in bo referenčne pogoje spremenil.
Lep pozdrav.

Datum objave: 14.11.2018   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali mora storitev, za katero se bo izdalo referenčno potrdilo izhajati izključno iz ene pogodbe, ki je zaključeno ali je prenehalo veljati oziroma ali zadostuje referenčno potrdilo, ki izjazuje, da je se za naročnika v določenem (neprekinjenem) časovnem obdobju, za določeno vrednost (15.000 brez DDV), kontinuirano izvajala storitev, podobna zahtevani, podlage pa so bile različne v smislu - delno po naročilnicah, delno po pogodbah (priprava projekta, vodenje in izvajanje istega projekta).
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pogoj za podlago za storitev za katero se bo izdalo referenčno potrdilo je lahko pogodba, račun ali izjava (točka 23 Navodil za izdelavo ponudbe) .

Storitev, ki je predmet reference mora biti podobna predmetu naročila. Namen višine vrednosti navedene na posamezni referenci je, da mora biti dosežena do datuma potrditve reference, v višini najmanj 15.000 EUR brez DDV in mora biti dosežena na podlagi izvajanja referenčne storitve ( npr. priprava projekta, vodenje in izvajanje istega projekta) pri enem naročniku. Vsled navedenega je podlaga za konkretno referenco lahko več zaporednih računov ali pogodb (ni ključno, da mora pogodba biti zaključena) oz. kombinacija teh.

Lep pozdrav.