Dosje javnega naročila 007176/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Gradnje: Prenova prostorov fizioterapije v SB Jesenice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007176/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2018
JN007176/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2018
JN007176/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007176/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278356/JN_GOI_DELA_FIZIOTERAPIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4715
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova prostorov fizioterapije v SB Jesenice
Referenčna številka dokumenta: NMV15/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova prostorov fizioterapije v SB Jesenice (GOI dela) v obdobju od 20.12. 2018 do 10.1.2019 zaradi specifike procesa dela v bolnišnici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova prostorov fizioterapije v SB Jesenice (GOI dela) v obdobju od 20.12. 2018 do 10.1.2019 zaradi specifike procesa dela v bolnišnici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.12.2018
Konec: 10.01.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2018   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko ponudnik v ponudbi priloži kopijo že potrjenih referenc na podobnem obrazcu?
Hvala za odgovor!

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Da, lahko.


Datum objave: 17.10.2018   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore in sicer:
1. Ali ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila?
2. Kdaj je bila opravljena projektantska ocena?
3. Ali je naročnik prilagodil višino zagotovljenih sredstev dejanskemu stanju oz. cenam v letu 2018, ki so za cca. 30% višje kot cene v 2017 (v sektorju, na katerega se nanaša predmetno javno naročilo)?
4. Ali je naročnik v zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo vštel tudi veliko višje cene dela, glede na to, da je predvidel izvedbo v času božičnih in novoletnih praznikov?
5. Ali je naročnik predvidel izvedbo tudi v praznikih in dela prostih dnevih (25. in 26.12.2018, 01. in 02.01.2019 ter nedelje)??

Hvala za odgovore

ODGOVOR
1. Da.
2. v preteklem mesecu
3. Da.
4. Da, zaradi narave dela v bolnišnici in zaprtja oddelka je možna izvedba del le v navedenem času, sicer je uporaba teh prostorov 24/7 vse dni v letu (delo s pacienti).
Da.

LPDatum objave: 17.10.2018   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji navajate rok izvedbe v času od 20.12.2018-10.01.2019. Glede na dejstvo, da so včasih pri javnih naročilih postopki daljši od rokov, ki jih je predvidel naročnik (revizije etc.), prosimo za podatek, kdaj je naslednji možen rok izvedbe (v primeru, da izvedba v predvidenem času ne bi bila mogoča)?

ODGOVOR

Zaradi narave dela naročnik načrtuje prenovo v določenem obdobju, novih rokov Izvedbe v tem trenutku ne moremo podati.

LP


Datum objave: 23.10.2018   19:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1.) V popisu je navedena pozicija - Izdelava PID dokumentacije.

PID dokumentacija se izdela na podlagi predhodno izdelanih projektov ( PGD in PZI ) in izdanega gradbenega dovoljenja.
Prosimo, da se v razpisno dokumentacijo vključijo tudi PGD in PZI projekti.
V nasprotnem primeru se PID dokumentacije ne izdeluje, temveč se izdela samo izris dejanskega stanja.

2.) v osnutku pogodbe - 10. člen

Izvajalec jamči za izvedbo pogodbenih del (vključno z vgrajenimi materiali) 60 mesecev od dneva uspešnega zapisniškega prevzema predmeta pogodbe (garancijski rok za solidnost gradnje).
Manjka klavzula, da za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme.

LPODGOVOR

1) Naročnik želi po zaključenih delih prejeti izris opravljenih del predvsem potek instalacij. Podloge (tlorise obstoječega stanja) za vris bo zagotovil naročnik.
2) V pogodbo se doda klavzula: za vgrajeno opremo velja 24 mesečna garancija.

Lep pozdrav.