Dosje javnega naročila 007155/2018
Naročnik: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, Mestni trg 27, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup kombiniranega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007155/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007155/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Mestni trg 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Fekonja
zal@zal-lj.si
+386 13061306

Internetni naslovi
https://www.zal-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278329/JN_Nakup_kombiniranega_vozila_FINAL.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4706
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup kombiniranega vozila
Referenčna številka dokumenta: 7120-1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup novega kombiniranega vozila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup novega kombiniranega vozila s tehničnimi karakteristikami in opremo skladno s priloženo razpisno dokumentacijo. Pogoj za sklenitev posla je, da ponudnik vzame v račun rabljeno vozilo Opel Vivaro v lasti Zgodovinskega arhiva Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.10.2018
Konec: 02.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2018   17:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2018   09:00
Kraj: Elektronski sistem javnega naročanja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2018   23:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2018   09:32
Pozdravljeni,
lahko oddate tudi ponudbo za vozilo z 8 sedeži.
Lep pozdrav,
Martina Fekonja