Dosje javnega naročila 007229/2018
Naročnik: FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA, Stegne 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007229/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.10.2018
JN007229/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2018
JN007229/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN007229/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007229/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA
Stegne 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Suzana Zirkelbach, vodja I (komerciala)
suzana.zirkelbach@vibafilm.si
+386 15132408
+386 15132550

Internetni naslovi
http://razpisi.vibafilm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://razpisi.vibafilm.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4725
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
Referenčna številka dokumenta: 2/2018-JNMV-varovanje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Filmski studio VIBA FILM Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
opredeljeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo elektronsko v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   13:34
Pozdravljeni,

tako je: v obrazec 1 vpišete pod postavko 4 neto 3-letno vrednost in pod postavko 6 bruto 3-letno (z vklj.DDV) ponudbeno vrednost.

Datum objave: 19.10.2018   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, če na svoji spletni strani lahko objavite verzijo razpisne dokumentacije v wordu brez komentarjev avtorjev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Se opravičujemo, smo že objavili verzijo razpisne dokumentacije brez komentarjev.

Lep pozdrav


Datum objave: 22.10.2018   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji zahtevate priložitev referenc k ponudbi. Pri tem zahtevate, da je ponudnik izvedel vsaj 3 istovrstne posle in sicer enkrat v obdobju zadnjih pet (5) let in enkrat zadnje tri (3) leta pred oddajo ponudbe . Kaj je pravilno? Razhajanje lahko primerjate na strani na strani 20 in 21.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pravilno je: Ponudnik je izvedel vsaj 3 istovrstne posle in sicer enkrat v obdobju zadnjih pet (5) let pred oddajo ponudbe.


Datum objave: 25.10.2018   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji navajate vključitev pogajaj v zvezi s ponudbeno ceno. Prosimo, da postopek pogajanj konkretno definirate.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo po odpiranju ponudb vse prejete ponudbe pregledal. Ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in ponudniki, katerih ponudba ni dopustna le iz razloga, ker ponudba presega naročnikova zagotovljena sredstva, bodo povabljeni k pogajanjem z elektronskim povabilom iz sistema e-JN. Naročnik se bo pogajal o ponudbeni ceni. V povabilu k pogajanjem bo označen datum in čas začetka ter konca določenega kroga pogajanj. Opravili bomo 3 kroge pogajanj, vsekakor bo zadnji krog pogajanj z oddajo končne ponudbene cene označen v povabilu preko e-JN.
Če se posamezni ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja oziroma ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.