Dosje javnega naročila 007237/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Reagenti in laboratorijski material
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 320.792,74 EUR

JN007237/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007237/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN007237/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN007237/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
JN007237/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2019
JN007237/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2019
JN007237/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2019
JN007237/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2019
JN007237/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007237/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 201-456097
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/jn-083-rn-18-reagenti-in-labor-mat/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4733
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Reagenti in laboratorijski material
Referenčna številka dokumenta: JN 083/RN-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Reagenti in laboratorijski material s sklenitvijo okvirnega sporazuma do 29.2.2020.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 289.482,89 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: REAGENTI VEZANI NA APARAT ARCHITECT i2000 SR ( ABBOTT) ali ENAKOVREDNI REAGENTI, KI ZAGOTAVLJAJO ENAKE REZULTATE NA ENAKI TEHNOLOGIJI
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
REAGENTI VEZANI NA APARAT ARCHITECT i2000 SR ( ABBOTT) ali ENAKOVREDNI REAGENTI, KI ZAGOTAVLJAJO ENAKE REZULTATE NA ENAKI TEHNOLOGIJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 29.02.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali podaljša s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ALERGOLOŠKE PREISKAVE VEZANE NA APARAT UNICAP 100 ( PHARMACIA)
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ALERGOLOŠKE PREISKAVE VEZANE NA APARAT UNICAP 100 ( PHARMACIA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 29.02.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali podaljša s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pravilno povezavo do razpisne dokumentacije. Navedena ne deluje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Povezava je skladna z navedbo v obvestilu o naročilu in sicer: https://sb-izola.si/actuality/jn-083-rn-18-reagenti-in-labor-mat/


Datum objave: 05.11.2018   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 26.členu Okvirnega sporazuma določate, da se za kršitve tega okvirnega sporazuma štejejo tudi da dobavitelj ne upošteva določil v zvezi s cenami in določili o višini cen skladno z najnižjo ceno na trgu.

Predlagamo, da besedno zvezo "skladno z najnižjo ceno na trgu" brišete, saj je v nasprotju z odločitvijo DKOM. Cena na trgu ni najnižja cena, pač pa je potrebno pri določanju cene na trgu upoštevati več cen. DKOM je v svoji odločitvi št. 018-95/2017-22 dne 27.07.2017 odločila, da:
- pri ugotavljanju cen ni mogoče upoštevati samo ene, najnižje cene,
- je pri ugotavljanju tržnih cen potrebno upoštevati več različnih cen za predmet javnega naročanja, danih v različnih okoliščinah in območjih,
- je cena na trgu lahko nižja zaradi različnih objektivnih okoliščin na strani dobavitelja oz. konkurenčnih prednosti posameznega dobavitelja.

ODGOVOR: Navedeno alinejo: ''dobavitelj ne upošteva določil v zvezi z cenami in določili o višini cen skladno z najnižjo ceno na trgu'', naj ponudniki štejejo za nezapisano.
Datum objave: 05.11.2018   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 19.členu okvirnega sporazuma je določeno: Dobavitelj bo pred iztekom veljavnosti tega okvirnega sporazuma brezplačno zamenjal blago z rokom uporabe krajšim od 6 mesecev.
Predlagamo, da določbo dopolnite skladno z zahtevo iz izjave o izpolnjevanju zahtev naročnika: (rok uporabnosti je lahko krajši v kolikor ima blago v osnovi krajši rok uporabnosti (na podlagi navodil proizvajalca).

ODGOVOR
Ponudnik mora zagotavljati rok uporabnosti blaga minimalno 6 mesecev od datuma prevzema blaga. Rok uporabnosti je lahko krajši v kolikor ima blago v osnovi krajši rok uporabnosti (na podlagi navodil proizvajalca), ponudniki pa bodo morali predložili dokazila iz katerih je to razvidno. Ponudniki lahko dobavijo blago s krajšim rokom uporabnosti le na podlagi predhodne odobritve predstavnika naročnika. Ponudniki se zavezujejo, da bodo po poteku roka uporabnosti, vso blago brezplačno nadomestili z istovrstnim blagom novejšega datuma.Datum objave: 05.11.2018   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 8.členu Okvirnega sporazuma določate, da cene v okviru izvajanja okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen na trgu. Prosimo za obrazložitev določbe, katera cena in s kje se črpa cena na trgu, pri tem pa opozarjamo na odločbo DKOM, da cena na trgu ni najnižja cena.

ODGOVOR

Cene razvidne iz različnih baz podatkov za PRIMERLJIVE naročnike.