Dosje javnega naročila 007225/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Blago: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007225/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.10.2018
JN007225/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2018
JN007225/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007225/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za javna naročila in nabavo, Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
javna.narocila@zd-mb.si
+386 22286294
+386 22286589

Internetni naslovi
http://www.zd-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-naro%C4%8Dila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4737
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
Referenčna številka dokumenta: JN8-B/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: Nakup opreme za radiologijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
3. sklop: Nakup opreme za radiologijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
4. sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018", sklep Ministrstva za zdravje o izboru, štev. C2711-18-031014, z dne 5. 2. 2018.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5. sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«.
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
5. sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«, sklep Ministrstva za zdravje o izboru, štev.C2711-17-031002, z dne 7. 4. 2017


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povezava do razpisne dokumentacije ne deluje. A lahko prosim preverite.

ODGOVOR

Naročnik je povezavo preveril in deluje.


Datum objave: 05.11.2018   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v SKLOPU 3 - NAMIZNA DELOVNA POSTAJA, zahtevate največ 450W napajalnik z vsaj 92% izkoristkom. Ali lahko ponudimo 500W napajalnik z vsaj 92% izkoristkom, smatramo namreč, da gre za neznatno spremembo.

ODGOVOR
DA


VPRAŠANJE
1. Vprašanje: na strani 5 in 6 RD je v točki 1.1 kot dokazilo naveden ESPD obrazec, v oklepaju pa še izpis iz ustreznega registra o nekaznovanosti za pravno osebo in zakonite zastopnike. Zanima nas, ali kot dokazilo naročniku ob oddaji ponudbe zadostuje izpolnjen in potrjen ESPD obrazec in bo naročnik sam po odpiranju ponudb preverjal pravilnost podatkov in sam pridobil potrdila o nekaznovanosti na podlagi zahtevanih pooblastil (obrazca prilogi 10 in 11)? V kolikor mora ponudnik že ob oddaji ponudbe pridobiti ustrezna potrdila, nas zanima skrajni rok, koliko so lahko potrdila stara (namreč, ponudnik bo težko priložil potrdilo, ki bo izkazovalo stanje točno na dan oddaje in odpiranja ponudb, saj ponudnik pridobiva potrdila prib. Teden dni pred oddajo)?
2. Vprašanje: na strani 6 in 7 RD pod točko 1.2 naročnik kot dokazilo zahteva ESPD obrazec, v oklepaju pa najava še potrdilo. Ali kot dokazilo naročniku ob oddaji ponudbe zadostuje izpolnjen in potrjen ESPD obrazec in bo naročnik sam po odpiranju ponudb pridobil ustrezna potrdila? V kolikor naročnik od ponudnika že ob oddaji ponudbe pričakuje predložitev ustreznih potrdil, bi opozorili naročnika, da je nemogoče od ponudnika zahtevati predložitev potrdil, ki bodo izdana oz. izkazovala stanje na dan oddaje ponudbe, saj ponudnik od ustreznih pristojnih organov pridobiva potrdila vsaj pribl. teden dni pred oddajo ponudbe. Prav zaradi tega naročnik praviloma kasneje sam preverja stanje na dan oddaje ponudbe po odpiranju ponudb.
3. Vprašanje: na strani 7 RD je v točki 1.4 kot dokazilo naveden ESPD obrazec, v oklepaju pa še izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških. Zanima nas, ali kot dokazilo naročniku ob oddaji ponudbe zadostuje izpolnjen in potrjen ESPD obrazec in bo naročnik sam po odpiranju ponudb preverjal pravilnost podatkov in sam pridobil potrdilo? V kolikor mora ponudnik že ob oddaji ponudbe pridobiti ustrezno potrdilo, bi opozorili naročnika, da ponudnik pridobiva od pristojnih organov potrdilo pribl. teden dni pred oddajo ponudbe in organ ne more izdati potrdila, ki bi potrjevalo stanje v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb, če bo pa potrdilo izdano par dni pred rokom. Prav zaradi tega naročnik praviloma kasneje sam preverja stanje na dan oddaje ponudbe po odpiranju ponudb.
4. Vprašanje: na strani 7 RD je v točki 2.1 kot dokazilo naveden ESPD obrazec, v oklepaju pa še izpis iz registra. Zanima nas, ali kot dokazilo naročniku ob oddaji ponudbe zadostuje izpolnjen in potrjen ESPD obrazec in bo naročnik sam po odpiranju ponudb preverjal pravilnost podatkov in sam pridobil izpis? V kolikor mora ponudnik že ob oddaji ponudbe pridobiti ustrezni izpisek, nas zanima skrajni rok, koliko so lahko izpisek star?

ODGOVOR
Naročniku ob oddaji ponudbe zadostuje izpolnjen in potrjen ESPD obrazec, naročnik bo sam po odpiranju ponudb pridobil ustrezna potrdila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v SKLOPU 3 - NAMIZNA DELOVNA POSTAJA, zahtevate procesor 4 generacije Intel Xeon E5-1620 v4 - 4 Cores. Ali vam lahko ponudimo novejši, boljši procesor Intel Xeon W-2125 4.0G 4C?

ODGOVOR
DA