Dosje javnega naročila 007235/2018
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Opravljanje storitev hrambe storitev dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični obliki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 336.207,60 EUR

JN007235/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007235/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2019
JN007235/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.02.2019
JN007235/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007235/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 201-456737
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Cverle
sjn@onko-i.si
+386 15879601
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.onko-i.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4742
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev hrambe storitev dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični obliki
Referenčna številka dokumenta: JN-0025/2018-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79995100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev hrambe storitev dokumentarnega in
arhivskega gradiva v fizični obliki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79995100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev hrambe storitev dokumentarnega in
arhivskega gradiva v fizični obliki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   11:39
VPRAŠANJE
Obrazec 2 A:
Ali se v stolpec: Vrednost v EUR z DDV, vnese vrednost na EM ali vrednost za predvideno navedeno količino?

Obrazec št 2:

Glede na to da navodila navajajo da naj bi se seštela vrednosti od 1 do 3 me zanima:

1 je specificirana kot mesečni strošek

2 je specificirana kot mesečni strošek

3 je specificirana kot vrednost dodatne ure


Torej 2 pavšalni vrednosti, ki naj bi jim prišteli ure? Naj se naredi obračun za obdobje 15 let na predvidene količine? Ali naj se specificira mesečni strošek na TM na mesec ob določenih predpostavkah? Ali naj se tem strošku doda povprečno število dodatnih predvidenih ur?ODGOVOR
Naročnik bo spremenil v razpisni dokumentaciji in objavil na spletni strani Onkološkega inštituta sledeče:
1. V obrazcu 2A se ponudbeni predračun v wordovi obliki (tabela 1) nadomesti z novim in popravljenim ponudbenim predračunom v excelovi tabeli, katerega bo naročnik objavil na svoji spletni strani, kot prilogo ki obrazcu 2A. Ostali obrazci ostanejo nespremenjeni, prav tako cenik (tabela 2).
2. V 8.členu pogodbe se izbriše tabela 1: Cene storitev hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični obliki in se napoti ponudnike k izpolnitvi excel tabele, kot priloge k obrazcu 2A.
Popravljena razpisna dokumentacija bo označena z dodano oznako II, nov popravljen ponudbeni predračun v excelovi tabeli pa kot "PON PREDRAČUN ARHIV_POPRAVLJEN.