Dosje javnega naročila 007189/2018
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.806,01 EUR

JN007189/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2018
JN007189/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
JN007189/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2018
JN007189/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007189/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN 15/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211340
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211340
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2018
Konec: 03.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za izvedbo je možno pod pogoji iz 4. člena vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2018   12:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2018   10:00

Dodatne informacije:
Rok za začetek del (1.11.2018) iz točke II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma je okviren, saj naročnik v tem trenutku ne ve in ne more vedeti točnega datuma sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2018   14:16
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo za garancijsko dobo 10 let, saj je takšna garancija sprejemljiva le za konstrukcijske elemente in solidnost gradnje le teh.
Hvala
lp

ODGOVOR
Naročnik zahteve za garancijsko dobo 10 let ne bo spreminjal. Pri sanaciji gre med drugim za vitalne dele konstrukcije, kar streha in zunanje stene objekta vsekakor so in če je nastala napaka katere obstoj se pričakuje in se bo nedvoumno potrdil ali ovrgel z odpiranjem konstrukcije bo za veljavnost garancije sanacije potrebna doba jamčevanja za nadaljnjih 10 let.
Varovanje pred vlago in zvočna izolativnost sta kategoriji, ki ju mora izvajalec zagotoviti v trajanju 10 let.