Dosje javnega naročila 007275/2018
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2019 - 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 725.319,21 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007275/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2018
JN007275/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2018
JN007275/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.01.2019
JN007275/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2019
JN007275/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN007275/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2019
JN007275/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN007275/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.01.2020
JN007275/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007275/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2021
JN007275/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007275/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 202-458510
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
tajništvo
Suzana.zugelj@danica-vogrinec.si
+386 24806100
+386 24713157

Internetni naslovi
http://www.danica-vogrinec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278586/RD_ZA_ODDAJO_-MZN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4741
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2019 - 2021
Referenčna številka dokumenta: 5782 z dne 15.10.2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor na lokaciji delovne enote Pobrežje, Čufarjeva cesta 9 in delovne enote Tabor, Veselova 3, Maribor po sklopih oz. pod sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.1: Mrežice in zaščita za kožo pred RZP
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Mrežice in zaščita za kožo pred RZP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.2: Geli za raztapljanje nekroz
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Geli za raztapljanje nekroz
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.3: Hidroaktivne obloge
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Hidroaktivne obloge
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.4: Poliuretanske pene s silikonom
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Poliuretanske pene s silikonom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.5: Hidrokoloidne obloge
Številka sklopa: 1.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Hidrokoloidne obloge
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.6: Obloge iz alginata in dodatki srebra
Številka sklopa: 1.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Obloge iz alginata in dodatki srebra
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 1.7: Želirajoče obloge
Številka sklopa: 1.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OSKRBO RANE - Želirajoče obloge
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 2.1: Staničevina, vatiranci in komprese
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL - Staničevina, vatiranci in komprese
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 2.2: Obliži in lepilni trakovi
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL - Obliži in lepilni trakovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 2.3: Povoji
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL - Povoji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 2.4: Seti sterilni
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL - Seti sterilni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 3.1: Banjice
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIALI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL - Banjice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 3.2: Brizgalke, igle, sistemi
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIALI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL - Brizgalke, igle, sistemi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 3.3: Dozator in drobilec
Številka sklopa: 3.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIALI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL - Dozator in drobilec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 4.1: Urinski katetri in vrečke
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIALI ZA KATETERIZACIJO - Urinski katetri in vrečke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 5.1: Želodčne sonde, kisikove maske in katetri
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SONDE, MASKE IN KATETRI - Želodčne sonde, kisikove maske in katetri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 6.1: Razkužila za kožo
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33741300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZKUŽILA - Razkužila za kožo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 6.2: Razkužila za površine
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZKUŽILA - Razkužila za površine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 7.1: Zaščitna oblačila pred okužbami
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAŠČITNA SREDSTVA - Zaščitna oblačila pred okužbami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 7.2: Rokavice
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAŠČITNA SREDSTVA - Rokavice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: PODSKLOP 7.3: Zaščitna rokavica pred poškodbo kože
Številka sklopa: 7.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAŠČITNA SREDSTVA - Zaščitna rokavica pred poškodbo kože
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   10:10
Kraj: Za odpiranje ponudb ni predvidena lokacija, kamor ponudniki osebno pridejo na odpiranje. Odpiranje bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.11.2018 in se bo začelo ob 10.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bo zapisnik na voljo že v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb« in bo vključeval vse podatke, ki so obvezni na podlagi ZJN-3.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2018   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas, da nam omogočite kopiranje predračuna. V nasprotnem primeru ga ne moremo vnesti v naš sistem za obdelavo razpisa.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo navodila za izpolnjevanje Specifikacije predračuna (OBR-2a). Naročnik je z namenom zaščite določenih podatkov (opis izdelka, količine, EM, celice označene z modro barvo, cena na EM z DDV, skupaj brez DDV in skupaj z DDV) zaščitil celice ter s tem onemogočil njihovo spreminjanje. Ponudniku je omogočil izpolnjevanje celic označenih z rumeno barvo:
proizvajalec,
naziv ponujenega izdelka,
pakiranje,
kataloško številko,
ceno/EM brez DDV,
% DDV.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.10.2018   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko priložimo potrjene reference, ki smo jih prejeli za druge ustanove in vsebujejo material, katerega razpisujete vi?
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik od ponudnikov zahteva predložitev referenc v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer morajo ponudniki priložiti reference - potrdila, ki izkazujejo, da so v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila že dobavljali predmetno blago. Ponudniki lahko predložijo kopije že pridobljenih potrjenih referenc, v kolikor ustrezajo vsem zahtevam naročnika, ki pa ne smejo biti starejše od šestih mesecev pred objavo predmetnega javnega naročila. Ponudniki morajo predložiti najmanj tri potrjene reference.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2018   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 3.1.1 ponudimo banjico dimenzij 20×15×4mm oz. 35×25×4cm.
Pod. zap. št. dve pa prosimo da nam dovolite ponuditi banjico dimenzije 40×30×4cm


SKLOP 4.1 ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,45×13

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik dovoljuje ponudnikom, da v podsklopu 3.1 Banjice:
- zaporedna številka artikla 1. lahko ponudijo banjico dimenzije 35x25x4 cm in
- pod zaporedno številko 2. lahko ponudijo banjico dimenzije 40x30x4 cm.

Naročnik poziva ponudnike, da v podsklopu 3.2. Brizgalke, igle in sistemi, zaporedna številka artikla 4.1. Igla, morajo ponudniki slediti zahtevam iz razpisne dokumentacije oziroma tehničnim specifikacijam (opis izdelka) iz specifikacije predračuna za predmetni izdelek/blago.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.10.2018   08:51
VPRAŠANJE
reference

Spoštovani,

zanimivo, da še kar zahtevate reference podpisane iz strani naročnikov, saj sedaj ko je predpisam ESPD obrazec, le ta potrjuje oz. izjavlja, da naj bi bile reference ustrezne. V praksi se odkar se uporablja ESPD obrazec reference ne predlagajo več potrjene. Ponudnik samo naveden naročnika.

Prosimo za ustrezno prilagoditev in udobritev, da reference ni potrebo potrditi.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo sledil predlogu ponudnika ter ne bo spremenil obrazec (OBR-9a) - POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENI DOBAVI, saj je namen teh referenc, da naročnik dobi informacijo ali je ponudnik predmetno blago v zadnjih treh letih že dobavljal.

Naročnik na podlagi 1. odstavka tega odgovora poziva ponudnike, da morajo kot pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu izkazati TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST. Ponudnik mora izpolniti ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«), ter izpolniti obrazca SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH DOBAV BLAGA PONUDNIKA (REFERENCE) (OBR-9) in POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENI DOBAVI (OBR-9a) v skladu za razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika, sicer reference ne bodo priznane.

V skladu z odgovorom na Portalu javnih naročil za predmetni javni razpis (Datum objave: 19.10.2018 ob 14:56 uri) lahko ponudniki priložijo kopije že pridobljenih potrjenih referenc, v kolikor ustrezajo vsem zahtevam naročnika, ki pa ne smejo biti starejše od šestih mesecev pred objavo predmetnega javnega naročila. Ponudniki morajo predložiti najmanj tri potrjene reference.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.10.2018   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vnosu podatkov v tabelo predračun, le ta ne izračunava pravilno. Sklop 3, zap. št. 7,1/7,2 / 8,1 /8,2/8,3.

Prosim odklenite oz. ne komplicirajte tam kjer ni potrebo. Namreč tabele uporabljamo tudi za svoje izračune cen in nam z navedenim zelo komplicirate življenje.
Dejstvo je, da vsak odgovarja za svoj predračun, ki mora biti izračunan na način kot ste ga zastavili vi, saj v nasprotnem primeru ponudba ni primera.Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je preveril podatke v tabeli Specifikacija predračuna ter ni našel kakšnih računskih napak v sklopu 3, pod zap. št. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 in 8.3. Iz tega razloga naročnik ponudniku/ponudnikom predlaga, da se za odpravo težave obrne oziroma obrnejo na kontaktno osebo naročnika navedeno na strani 4. razpisne dokumentacije (Marjetka SMOLINGER GALUN).

Naročnik ne bo upošteval zahteve naročnika ter odstranil zaščite iz excelove tabele, saj je z namenom zaščite določenih podatkov (opis izdelka, količine, EM, celice označene z modro barvo, cena na EM z DDV, skupaj brez DDV in skupaj z DDV) zaščitil celice ter s tem onemogočil njihovo spreminjanje. Ponudniku je pa omogočil izpolnjevanje tistih celic (označenih z rumeno barvo), ki so relevantni za pripravo njihove ponudbe oziroma ponudbene cene.

Lep pozdrav.
Datum objave: 25.10.2018   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na obrazce št. 9 in obr. št. 9a, kjer zahtevate navedene in potrjene reference.
Za material, ki vam ga želimo ponuditi smo novi zastopnik v Sloveniji, zato bomo primerljive reference pridobili iz EU. Ali lahko priložimo reference iz EU, sami prevedemo obrazec 9a in obrazec predložimo v angleškem jeziku?

Hvala in lepo pozdravljeni,ODGOVOR

Naročnik dovoljuje ponudniku predložitev primerljivih referenc, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji (OBR-9) Seznam najpomembnejših dobav blaga ponudnika in (OBR-9a) Potrdilo o dobro opravljeni dobavi v kolikor so v skladu z razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika in izkazujejo, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila že dobavljal predmetno blago javnim zavodom, ali proračunskim porabnikom. Ponudniki lahko predložijo kopije že pridobljenih potrjenih referenc, ki pa ne smejo biti starejše od šestih mesecev pred objavo predmetnega javnega naročila. Ponudniki morajo predložiti najmanj tri potrjene reference.

Naročnik ponudnike poziva za predložitev referenc v slovenskem jeziku v skladu z točko 1.2.5 (jezik ponudbe) razpisne dokumentacije in v skladu z 1. odstavkom 36. Člena ZJN-3. Stroške prevoda v tem primeru nosi ponudnik v skladu z 2. odstavkom 36. Člena ZJN-3.Datum objave: 25.10.2018   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na obrazce št. 9 in obr. št. 9a, kjer zahtevate navedene in potrjene reference.
Za material, ki vam ga želimo ponuditi smo novi zastopnik v Sloveniji, zato bomo primerljive reference pridobili iz EU. Ali lahko priložimo reference iz EU, sami prevedemo obrazec 9a in obrazec predložimo v angleškem jeziku?

Hvala in lepo pozdravljeni,ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.
Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi
Zap.št. 4.2. igla 0,8x38mm
Obveščamo vas, da zahtevana dimenzija igle ni več na razpolago na tržišču, ker jih proizvajalec Tik ne izdeluje več. Prosimo potrdite, da lahko ponudimo tudi dim. 0,80x40mm?

2.
Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi, 22G
Zap.št. 7.1. i.v. kanila z zaščito pred vbodom
a) Prosimo potrdite, da mora varnostni mehanizem delovati tako, da ob izvleku igle varuje uporabnika pred vbodnim incidentom in pršitvijo krvi s konice igle ter posledičnim inficiranjem?
b) Prosimo potrdite, da mora imeti kanila minimalno hitrost pretoka vsaj 42ml/min?

3.
Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi, 20G
Zap.št. 7.2. i.v. kanila z zaščito pred vbodom
a) Prosimo potrdite, da mora varnostni mehanizem delovati tako, da ob izvleku igle varuje uporabnika pred vbodnim incidentom in pršitvijo krvi s konice igle ter posledičnim inficiranjem?
b) Prosimo potrdite, da mora imeti kanila minimalno hitrost pretoka vsaj 67ml/min?

4.
Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi, 20G
Zap.št.
8.1. I.V. kanila, 24G 0,9x19mm
Ali vam lahko ponudimo tudi kanilo dim.: 24G 0,7x19mm?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik dovoljuje ponudnikom da:
1) v podsklopu 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 4.2. artikla Igla lahko ponudijo tudi dim. 0,80x40mm,
4) v podsklopu 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 8.1. artikla Intravenozna kanila lahko ponudijo tudi kanilo dim.: 24G 0,7x19mm.

Naročnik potrjuje da:
2) a) v podsklopu 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 7.1. artikla Intravenozna kanila z zaščito pred vbodom, mora varnostni mehanizem delovati tako, da ob izvleku igle varuje uporabnika pred vbodnim incidentom in pršitvijo krvi s konice igle ter posledičnim inficiranjem,
b) kanila mora imeti minimalno hitrost pretoka vsaj 42ml/min.
3) a) v podsklopu 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 7.2. artikla Intravenozna kanila z zaščito pred vbodom, mora varnostni mehanizem delovati tako, da ob izvleku igle varuje uporabnika pred vbodnim incidentom in pršitvijo krvi s konice igle ter posledičnim inficiranjem,
b) kanila mora imeti minimalno hitrost pretoka vsaj 67ml/min.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.10.2018   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vaš odgovor datum objave: 25.10.2018 ob 09:10, nas zanima ali bodo primerljive reference proizvajalca iz EU za vas ustrezne?

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Spoštovani!

Primerljive reference iz EU bodo za naročnika ustrezne v kolikor bodo v skladu z razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika ter v skladu z odgovorom objavljenim na portalu JN (Datum objave: 25.10.2018 ob 07:20 uri) in ne smejo biti starejše od šestih mesecev pred objavo predmetnega javnega naročila.

V kolikor so te reference v tujem jeziku jih mora ponudnik prevesti v slovenski jezik v skladu z točko 1.2.5 (jezik ponudbe) razpisne dokumentacije in v skladu z 1. odstavkom 36. Člena ZJN-3. Stroške prevoda v tem primeru nosi ponudnik v skladu z 2. odstavkom 36. Člena ZJN-3.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.10.2018   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da omogočite prijavo na sklopih oskrba ran večim ponudnikom, saj boste lahko le tako dobili res najbolj ugodne ponudbe.

Obrazložitev:
Popolnoma očitno je, da ste se z dimenzijskim opisom oblog in njihovo točno specifično procentualno sestavo vezali na točno določene proizvajalce.
Konec koncev ste ustanova, ki se napaja iz državnih jasli, obnašate pa se kot da je dom vaša last.

Tudi bolnišnice, ki imajo bistveno več pacientov z kroničnimi ranami, pa tudi SPECIALISTE ZA OSKRBO RAN, si kaj takšnega kot vi ne privoščijo!

Vse kar pričakujemo od vas je, da se bolj profesionalno obnašate!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v skladu z 73. členom ZJN-3 javno naročilo oddal po ločenih sklopih, katere je tudi razdelil na posamezne podsklope z namenom doseganja večje gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Na podlagi raziskave trga in na podlagi preteklih razpisov MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE je ponudilo predmetne artikle iz sklopa 1: Material za oskrbo rane z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami (opis izdelkov) naročnika iz Specifikacije predračuna zmeraj vsaj (dva) ponudnika.

Iz tega razloga naročnik zavrača vse očitke ponudnika, glede neprofesionalnega obnašanja, da je z opisom izdelkov v sklopu 1: Material za oskrbo rane, se vezal na točno določene proizvajalce.

Naročnik je pri pripravi razpisa in bo ves čas trajanja razpisa sledil, nediskriminatorni obravnavi in s tem večji dostopnosti javnega naročila gospodarskim subjektom v skladu z 1. odstavkom 73. člena ZJN-3 in v skladu z 7. členom ZJN-3 zagotavljal in upošteval enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.10.2018   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko pri referenčnih poslih uporabimo tudi referenco vaše ustanove?


ODGOVOR

Spoštovani!

Da. V poštev pride tudi referenca potrjena s strani naše ustanove.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.10.2018   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu vprašanj in odgovorov, smo ugotovili, da so se le ta dotikala tudi IV kanil in njihovega pretoka. V skladu z navedenim vas pozivamo, da se osredutočite na standarde in dimenzije omejite na "G", saj standard, ki določa dimenzije IV kanil in njihove G, dovoljuje odmike dimenzij in pretoke IV kanil. Proizvajalci pa lahko v okviru teh odmikov izberejo oz. napišejo kakšen je njihova dimenzija oz. pretok posamezne kanile, vendar le ta ne sme biti izven okvira dopuščanja stadarda.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo tehnične specifikacije (opis izdelka) iz Specifikacije predračuna in odgovore na vprašanja na portalu JN, ki hkrati štejejo kot dopolnitev razpisne dokumentacije in so jo ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji svoje ponudbe. Naročnik predlaga ponudnikom, da v primeru nasajenosti, se za odpravo težave obrnejo na kontaktno osebo naročnika navedeno na strani 4. razpisne dokumentacije (Marjetka SMOLINGER GALUN).

Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2018   12:27
VPRAŠANJE

Spoštovani,

pri pregledu vprašanj in odgovorov, smo ugotovili, da so se le ta dotikala tudi IV kanil in njihovega pretoka. V skladu z navedenim vas pozivamo, da se osredutočite na standarde in dimenzije omejite na "G", saj standard, ki določa dimenzije IV kanil in njihove G, dovoljuje odmike dimenzij in pretoke IV kanil. Proizvajalci pa lahko v okviru teh odmikov izberejo oz. napišejo kakšen je njihova dimenzija oz. pretok posamezne kanile, vendar le ta ne sme biti izven okvira dopuščanja stadarda.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik se opravičuje za nastalo slovnično napako v odgovoru (Datum objave: 26.10.2018 ob 12:21 uri) ter podajo popravljen odgovor:

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo tehnične specifikacije (opis izdelka) iz Specifikacije predračuna in odgovore na postavljena vprašanja na portalu JN, ki hkrati štejejo kot dopolnitev razpisne dokumentacije in so jo ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji svoje ponudbe. Naročnik predlaga ponudnikom, da v primeru nejasnosti, se za odpravo težave obrnejo na kontaktno osebo naročnika navedeno na strani 4. razpisne dokumentacije (Marjetka SMOLINGER GALUN).

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.11.2018   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas za št. objave v UR l. EU.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

številka objave v UR l. EU. 2018/S 202-458510.

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.11.2018   13:21
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Vprašanje za 1. Sklop, podsklop 1.4. Poliuretanke penes silikonom, pod zaporedno št.1
Alivam lahko ponudimo poliuretankopeno s hidriranim poliuretanom v velikosti 20x20 cm?

Vprašanje za 6. Sklop, podsklop 6.1.Razkužila za kožo, pod zaporedno št. 9
Ali vam lahko ponudimo alkoholne krpice v velikosti 3x6 cm

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik dovoljuje ponudnikom, da v SKLOPU 1: MATERIAL ZA OSKRBO RANE, PODSKLOP 1.4 Poliuretanske pene s silikonom pod zaporedno št.1
artikla Poliuretanska pena, da ponudijo poliuretansko peno s hidriranim poliuretanom v velikosti 20x20 cm.

Naročnik dovoljuje ponudnikom za SKLOP 6: RAZKUŽILA, podsklop 6.1.Razkužila za kožo, pod zaporedno št. 9, da ponudijo alkoholne krpice v velikosti 3x6 cm. Ustreznost artikla se bo s strani naročnika določila na podlagi testiranja vzorca.


Lep pozdrav.


Datum objave: 05.11.2018   16:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1.6.
ZAP 2.1. IN 2.2. Alginat s srebrom - Primarne , mehke, visokovpojne obloge/polnila iz Ca Na vlaken z dodatkom CMC vlaken. Obloga vpije vsaj 29 g /100 cm2 izločka, s sestavo 70% guluronske kisline in s 30% manuronske kisline LAHKO PONUDIMO ENAKOVREDNO OBLOGO, NEKOLIKO DRUGAČNE SESTAVE JE, JE PA ZA ENAK NAMEN IN INDIKACIJE?

ZAP 3.1. IN 3.2. Nelepljiva obloga iz aktivnega oglja inpregnirana s srebrom, uporablja se za inficirane in globoke rane. Obloga preprečuje neprijeten vonj. Ima neadherentno viskozno zunanno plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki. LAHKO PONUDIMO ENAKOVREDNO OBLOGO?

3.2.
ZAP 8.1. Intaravenozne kanile, 2 vhodne, periferne. Igla mora biti trojno brušena.. LAHKO NUDIMO DIMENZIJO 0,7X19?

5.1.
ZAP 9. Eko maska za kisik, za odrasle, mora biti brez PVC in Di(2ethylhexil)phtalhatov s cevko za kisik dolžine vsaj 1,8 m. Robovi maske morajo biti zaobljeni.
VAM LAHKO PONUDIM MASKE V ŠKATLI A 40?

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročniki v SKLOPU 1: MATERIAL ZA OSKRBO RAN, PODSKLOP 1.6 Obloge iz alginata in dodatki srebra, ZAP 2.1. IN 2.2. Alginat s srebrom ne dovoljuje ponudniku, da ponudi artikel nekoliko drugačne sestave. Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz specifikacije predračuna.

Naročniki v SKLOPU 1: MATERIAL ZA OSKRBO RAN, PODSKLOP 1.6 Obloge iz alginata in dodatki srebra, ZAP 3.1. IN 3.2. Nelepljiva obloga iz aktivnega oglja inpregnirana s srebrom ne dovoljuje ponudniku, da ponudi enakovredno blago. Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz specifikacije predračuna.

Naročniki v SKLOPU 3: MATERIALI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, PODSKLOP 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, ZAP 8.1. Intaravenozne kanile dovoljuje ponudnikom, da ponudijo predmetni artikel dimenzije 0,7X19 mm.

Naročniki v SKLOPU 5: SONDE, MASKE IN KATETRI, PODSKLOP 5.1 Želodčne sonde, kisikove maske in katetri, ZAP 9. Eko maska za kisik, za odrasle dovoljuje ponudnikom, da ponudijo maske v škatli A 40.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.11.2018   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2 Sanitetni in obvezilni material, podsklop 2.1. Staničevina, vatiranci in komprese
Zap. št 3.1. in 3.2. sta opisa za visokovpojne komprese s tekočinsko zaporo. V opisu je tudi super absorbens. Ali dejansko želite oblogo s superabsorbens granulami? Glede na sestavo sklopa predvidevamo, da želite kvaliteten in visokovpojen strilen vatiranec iz netkanega materiala s tekočinsko zaporo in ostalimi lastnostmi, ki ste jih opisali, vključno z dimenzijama in ne obloge za rano s superabsorbensom.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v SKLOPU 2: SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL, podsklop 2.1. Staničevina, vatiranci in komprese, Zap. št 3.1. in 3.2 Kompresa visoko vpojna s tekočinsko zaporo želi kvaliteten in visokovpojen strilen vatiranec iz netkanega materiala s tekočinsko zaporo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2018   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2 Sanitetni in obvezilni material, Podsklop 2.2. Obliži in lepilni trakovi
Zap.št.8.1. in 8.2. sta opisa za kirurške obliže. Ali lahko ponudimo obliže, ki ustrezajo opisu so pa dimenzije 5x7 in 9x15 cm oz. ali dopuščate odstopanje +/- 1 cm?


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v sklopu 2 SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL, Podsklop 2.2. Obliži in lepilni trakovi, Zap.št.8.1. in 8.2. Obliž sterilni, netkan, dovoljuje ponudniku, da ponudijo obliže, ki ustrezajo opisu so pa dimenzije 5x7 cm in 9x15 cm.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2018   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano za reference povprašujemo: Ali prav razumemo, da moramo ponudbi priložiti vsaj 3 (tri) potrjene referenčne obrazce, gledano na celotno javno naročilo?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik potrjuje vprašanje ponudnika.

Ponudnik mora naročniku priložiti vsaj (tri) potrjene reference, da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavljal predmetno blago kot ga ponuja v svoji ponudbi javnim zavodom, proračunskim uporabnikom in vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV na predmetnem javnem razpisu.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.11.2018   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali bo ustrezna referenca, ki pokriva obdobje od septembra 2015 do avgusta 2017? Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje s strani naročnika (tehnična in strokovna sposobnost) v kolikor bo predložil reference, da je v zadnjih treh letih PRED OBJAVO PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA, datum objave na portalu JN: 18.10.2018) dobavljal predmetno blago kot ga ponuja v svoji ponudbi in vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV, torej za obdobje od 17.10.2015 do 17.10.2018.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2018   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2 Sanitetni in obvezilni material, Podsklop 2.4.Seti sterilni
Zap.št. 1. Je opis za sterilne tampone št. 2 pakirane po 5 kos. Želite netkane ali tampone iz gaze? Naj bodo z gumico ali brez?


ODGOVOR

Spoštovani.

naročnik v Sklopu 2 Sanitetni in obvezilni material, Podsklop 2.4.Seti sterilni, Zap.št. 1. set sterilni tamponi povprašuje po netkanih tamponih z gumico.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2018   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2 Sanitetni in obvezilni material, podsklop 2.2. Obliži in trakovi
Zap št. 5.1. Je opis za IV obliž iz PU z blazinico določene dimenzije. Ali lahko ponudimo IV obliž na nosilcu(okvirčku), ki omogoča lažje nameščanje, je iz poliuretana, kar omogoča kontrolo vbodnega mesta,na krakih ojačan z netkanim materialom,ki vpije morebitni izloček ob vbodu, ima hipoalergeno lepilo in je dimenzij 5,5X5CM , 8X9CM ali 10X11CM , kar je še vedno v mejah, ki jih dimenzijsko dopuščate ? Ponuditi želimo IV obliže v kvalitet Tegaderm IV ali Mepore IV.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v Sklopu 2 Sanitetni in obvezilni material, podsklop 2.2. Obliži in lepilni trakovi, Zap št. 5.1. Sterilni obliž za varno pritrjevanje i.v. kanil (dimenzije 65X90 mm, odstopanje +- 1 cm), dovoljuje ponudnikom, da ponudijo IV obliž na nosilcu (okvirčku) , kot je naveden v vprašanju ponudnika, ki omogoča lažje nameščanje, je iz poliuretana, kar omogoča kontrolo vbodnega mesta, na krakih ojačan z netkanim materialom,ki vpije morebitni izloček ob vbodu, ima hipoalergeno lepilo in je dimenzij 5,5X5CM , 8X9CM ali 10X11CM.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2018   09:00
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Dklop 2 Sanitetni in obvezilni material, Podsklop 2.3.Povoji
Zap.št.2. je opisan samooprijemljiv povoj, določenih lastnosti in dimenzije. Dodatno je pojasnjena kvaliteta z navedkom kot. Kakšne barve želite ta artikel? Kožne? Dimenzija navedenega kot. ni 7cm x4,5m ampak 7,5cmx4,5m. Ali torej lahko ponudimo samooprijemljiv povoj kot, kožne barve in obstoječe dimenzije 7,5cmx4,5m?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v sklopu 2 Sanitetni in obvezilni material, Podsklop 2.3.Povoji, Zap.št.2. Samooprijemajoči se elastični povoj dovoljuje ponudnikom, da ponudijo samooprijemljiv povoj, kožne barve in dimenzije 7,5cmx4,5m.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2018   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sedaj prebiramo vaše odgovore. Opazili smo, da ste tokrat za reference postavili tudi denarni okvir. V skladu z navedenim vas naprošamo, da nam dovolite predložiti 1 referenco nekoliko nižjo kot bo ponudbena vrednost, saj smo potrjene reference že pridobili, vendar do takrat še ni bilo objavljen ezahteve glede višine reference in smo pridobili eno, ki je z nižjim zneskom kot ga zahtevete dodatno preko portala. Drugi dve referenci sta znatno višjo kot bo naša ponuda.

V upanju na vaše razumevanje, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne zahteva od ponudnika za priznanje tehnične sposobnosti, da je posamična referenca v višini predložene ponudbe brez DDV za prijavo na predmetni razpis, temveč, da je skupna vrednost VSEH POTRJENIH REFERENC V VREDNOSTI ODDANE PONUDBE BREZ DDV na predmetni razpis v zadnjih treh letih, torej za obdobje od 17.10.2015 do 17.10.2018.

V kolikor bo Vaša skupna vrednost vseh potrjenih referenc v višini predložene ponudbe, bo naročnik ponudniku priznal pogoje za sodelovanje oziroma tehnični in strokovno sposobnost.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2018   08:04

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi, 22G
Zap.št. 7.1. i.v. kanila z zaščito pred vbodom
b) Prosimo potrdite, da mora imeti kanila minimalno hitrost pretoka vsaj 42ml/min?

3.Podsklop 3.2 brizgalke, igle, sistemi, 20G
Zap.št. 7.2. i.v. kanila z zaščito pred vbodom
b) Prosimo potrdite, da mora imeti kanila minimalno hitrost pretoka vsaj 67ml/min?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik se opravičuje za nastalo nevšečnost in objavlja popravek odgovorjenega vprašanja (Datum objave: 25.10.2018 ob 09:10 uri).

Naročnik za Sklop 3 MATERIAL ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, podsklop 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 7.1. in 7.2 artikla Intravenozna kanila z zaščito pred vbodom ne bo upošteval predloga ponudnika/oziroma umika zahtevo o pretočnosti kanile in poziva ponudnike, da naj upoštevajo tehnično specifikacijo naročnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.11.2018   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 25.10 ste odgovarjali na vprašanja in potrjevali minimalni pretok IV kanil SKLOP 3.2.
Ker smo prepričani, da nek dobavitelj želi pridobiti vašo potrditev za minimalno pretočnost kanil in s tem omejiti konkurenco, vas še enkrat pozivamo da se osredutočite na "G" dimenzijo (24,22..), ki so s standardi določeni. Le ti narekujejo minimialno in maksimalno pretočnost glede na posamezeno "G" dimenzijo.

Vaš predračun za IV kanile je bil napisan transparentno in v skladu z ZJN-3, nikar ne zapirate kroga ponudnikov in delujte v skladu z zakonom in standardi, ki narekujejo navedeno področje. Z navedenim boste pridobili več ponudb in s tem tudi nižje cene. Prepričani smo, da so vsi materiali, ki so uvoženi v EU v skladu stadardi, saj se v nasprotnem primeru nebi smeli tržiti v EU območju oz. ne gredo preko carinskega postopka/pregleda.

V upanu na vaše razumevanje vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo upošteval predlog ponudnika in je umaknil zahteva za minimalni pretok kanil za Sklop 3 MATERIAL ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, podsklop 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 7.1. in 7.2 artikla Intravenozna kanila z zaščito pred vbodom. Glejte tudi objavljen odgovor na portalu JN (Datum objave: 12.11.2018 ob 08:04 uri).

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.11.2018   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prebirali smo vprašanja naročnikov in vaše odgovore. Iz navedenega je razvidno, da ponudnik postavlja zavajajoča vprašanja glede IV kanil za sklop 3.2. Spoštovani naročnik, s tem ko vam je ponudnik postavil vprašanje (25.10.2018):
»b) Prosimo potrdite, da mora imeti kanila minimalno hitrost pretoka vsaj 42ml/min?«

Je dejansko zaprl konkurenčni krog in omejil vaše zahteve samo na svoj izdelek. Namreč dimenzije in pretoki kanil so določeni s standardi, kateri določa G (18,20), dimenzije in pretoki pa morajo biti v okviru dimenzij, ki jih le ta določa. Standard dopušča manjša odstopanja, v katerem proizvajalec lahko izbira, vendar samo v določenem okviru, ki ga le ta dopušča.

Torej če se omejite na G in dolžino IV kanile to zadošča in nikar ne nasedajte ponudnikom z njihovimi zavajajočimi vprašanju.

Prosimo, da ponovno odprete / razširite kriterije za IV kanile in s tem razširite konkurenčni krog, kot vam to narekuje ZJN-3.

Hvala za vaše razumevanje.


ODGOVOR

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo upošteval predlog ponudnika in je umaknil zahtevo za minimalni pretok kanil za Sklop 3 MATERIAL ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, podsklop 3.2 Brizgalke, igle, sistemi, zap.št. 7.1. in 7.2 artikla Intravenozna kanila z zaščito pred vbodom. Glejte tudi objavljen odgovor na portalu JN (Datum objave: 12.11.2018 ob 08:04 uri).

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2018   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop7.2. ROKAVICE pod zap.št. 2. - Rokavice zaščitne iz lateksa. Naročnik zahteva rokavice gladkega otipa.
Prosimo, da naročnik dovoli tudi rokavice, ki imajo rahlo teksturirano površino. Ne vlečejao pa dlak pri negi in se ne ''lepijo'' na posteljnino.
Sama površina namreč ne vpliva na uporabno vrednost je pa zelo pomembna pri sami cene, ki je pri izključno gladkih rokavicah pravilom avišja.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik za sklop SKLOP 7 ZAŠČITNA SREDSTVA, Sklop 7.2. ROKAVICE pod zap.št. 2. - Rokavice zaščitne iz lateksa ne bo upošteval prošnje ponudnika, da lahko ponudi rokavice, ki imajo rahlo teksturirano površino.

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz specifikacije predračuna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop7.2. ROKAVICE pod zap.št. 3. - Rokavice zaščitne iz nitrila. Ali lahko ponudimo pakiranje v škatlici a 200. Ponudbeno ceno pa preračunamo na 100 kos v škaltlici kot je v predračunu?
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v sklopu 7 ZAŠČITNA SREDSTVA, podsklop 7.2. ROKAVICE pod zap.št. 3. - Rokavice zaščitne iz nitrila ne dovoljuje ponudnikom, da ponudijo pakiranje v škatlici a 200.

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz specifikacije predračuna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.11.2018   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Podsklop 7.1. ZAŠČITNA OBLAČILA PRES OKUŽBAMI,
pod zap.št. 6. -Prevleka za čevelj, škorenj nedrseča.
Ali lahko ponudimo škornje dimenzije 38x47 cm?
Naročnika tudi prosimo, da določi dovoljeno odstopanje od zahtevane dimenzije.

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v sklopu 7 ZAŠČITNA SREDSTVA, Podsklop 7.1. ZAŠČITNA OBLAČILA PRED OKUŽBAMI, pod zap.št. 6. Prevleka za čevelj, škorenj nedrseča dovoljuje ponudnikom, da ponudijo škornje dimenzije 38x47 cm.

Dovoljeno odstopanje od zahtevane dimenzije znaša +-1cm.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.11.2018   07:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji na str. 5, poglavje 1.2.5. Jezik ponudbe smo zasledili, da je potrebno ob predložitvi ponudbe predložiti tudi tehnični list proizvajalca, certifikate v SKLOPU 7. ZAŠČITNA SREDSTVA, PODSKLOP 7.2 Rokavice v slovenskem jeziku. Zanima nas ali lahko tehnični list proizvajalca, certifikate za predmetni sklop ponudimo ob predložitvi ponudbe tudi v tujem jeziku (angleški, nemški)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik dovoljuje ponudnikom za SKLOP 7. ZAŠČITNA SREDSTVA, PODSKLOP 7.2 Rokavice, da ponudijo ob predložitvi ponudbe tehnični list, certifikate proizvajalca, katerega artikel ponujajo v tujem jeziku (nemškem, angleškem).

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2018   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla, ki naj bo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, ali lahko poleg teh dveh zavarovanj predložimo tudi menico z menično izjavo, kar prakticirajo skoraj vsi naročniki?

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne dovoljuje ponudnikom, da kot instrument finančnega zavarovanje predložijo tudi menico z menično izjavo.

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in predložijo ob oddaji ponudbe IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENE OBVEZNOSTI (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) oziroma obrazec-8. Izbrani ponudniki, bodo morali naročniku najkasneje v v roku osmih delovnih dni (8) po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje (originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v vrednosti 5% od skupne ponudbene vrednosti, v kolikor bo skupna ponudbena vrednost presegala 20.000,00 EUR z DDV.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.11.2018   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je na naše vprašanje ali lahko ponudimo pakiranje 200 kos odgovoril negativno.
Od naročnika zahtevamo strokovno razlago zakaj pakiranje 200 kos ni primerno za naročnika. Omenjeno pakiranje namreč ustreza vsem zdravstvenim ustanovam samo naročniku ne.
Enostavno ne viidimo razloga zakaj se naročnik obnaša neracionalno in ekološko sporno, saj z vztrajanjem pri pakiranju a 100 kos enostavno podvojujete embalažo za katero mora naročnik tudi plačati odstranitev. Enako velja, da je cena za večje pakiranje praviloma ugodnejša.

Naročnika še enkrat pozivamo, da dovoli oddajo ponudbe za pakiranje a 200 kos.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik s svojim odgovorom ne diskriminira ponudnikov temveč le zasleduje svoje potrebe in organizacijo dela, ki je vzpostavljena pri naročniku. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki ponujajo rokavice pakiranja a100 zato naročnik ne deskriminira ali omejuje konkurence. Pri oblikovanju tehničnih specifikacij je naročnik spoštoval temeljna načela javnega naročanja, zato so kakršnikoli očitki o neracionalnem in ekološko spornem delovanju naročnika neutemeljeni. Naročnik ni dolžan tehnične specifikacije oblikovati na način, da bi sprejel blago, ki mu ne ustreza in ki ga ne potrebuje. Javno naročanje je namenjeno naročanju blaga, ki ga naročnik potrebuje, torej blaga, ki bo naročniku omogočal nemoteno delovanje. V konkretnem primeru naročnik potrebuje rokavice v pakiranju, ki je opredeljeno v tehničnih zahtevah in od te svoje zahteve ne odstopa. Naročnik ponudnika tudi opozarja, da je pri definiranju svojih potreb avtonomen in od njega ni mogoče pričakovati, da svojih potreb ne bo zasledoval. Prav tako pa naročnik ni dolžan delati kompromisov pri zahtevanih potrebah zgolj zato, ker ponudnik to zahteva in navaja trditve, ki niso dokazane s klinično ali ekonomsko študijo o neracionalnem in ekološkem delovanju naročnika. Ponudniki so tisti, ki se morajo prilagoditi zahtevam naročnika in ne obratno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.11.2018   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na ponudnikovo vprašanje n naročnikov odgovor, ki ga navajamo spodaj zahtevamo, kot ponudnik, strokovno razlago, zakaj rahlo teksturirane rokavice, ki NE vlečejo dlak pri negi in SE NE ''lepijo'' s posteljnino, za naročnika niso primerne?

Naročnik je namreč edini v vsem zdravstvenem sistemu Slovenij, za katerega navedene rahlo teksturirane rokavice niso primerne za nego in dejavnost, ki jo izvaja. Je pa dejstvo, da očitno želi naročnik manjšati konkurenco, saj gladkih rokavic ne ponujajo vsi potencialni ponudniki, ki so zainteresirani za oddajo ponudbe.

Naročnik lahko in tudi bo, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, rokavice preizkusi in po uporabi oceni primernost.

Naročnika pozivamo, da dovoli oddajo ponudb za rahlo teksturirane rokavice in primernost oceni po testiranju in ne kar pavšalno in brez strokovne podlage.

Hvala

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop7.2. ROKAVICE pod zap.št. 2. - Rokavice zaščitne iz lateksa. Naročnik zahteva rokavice gladkega otipa.
Prosimo, da naročnik dovoli tudi rokavice, ki imajo rahlo teksturirano površino. Ne vlečejao pa dlak pri negi in se ne ''lepijo'' na posteljnino.
Sama površina namreč ne vpliva na uporabno vrednost je pa zelo pomembna pri sami cene, ki je pri izključno gladkih rokavicah pravilom avišja.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik za sklop SKLOP 7 ZAŠČITNA SREDSTVA, Sklop 7.2. ROKAVICE pod zap.št. 2. - Rokavice zaščitne iz lateksa ne bo upošteval prošnje ponudnika, da lahko ponudi rokavice, ki imajo rahlo teksturirano površino.

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo zahteve naročnika iz specifikacije predračuna.

ODGOVOR

Spoštovani.

Blago proizvajalcev, ki ponujajo blago, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika, lahko ponudi več dobaviteljev, saj je na trgu tudi več proizvajalcev takšnega blaga. Naročnik ne preferira posameznega ponudnika, temveč zasleduje le svoje potrebe. Smisel javnega naročila je v naročanju blaga, ki ga naročnik potrebuje, to pa je blago s tehničnimi specifikacijami, ki jih je naročnik že podal. Vsak naročnik ima svoj način organizacije dela, zato se naročnik ne bo spuščal v presojo, kakšna je organizacija dela drugih zdravstvenih ustanov. Naročnik ni dolžan spreminjati svoje organizacije dela, ampak utemeljeno zahteva blago, ki mu omogoča, da delo poteka po ustaljeni organizaciji in na način, ki je vsem sodelujočim poznan. To naročniku omogoča kvalitetnejše, hitrejše in bolj ekonomično delo.

Lep pozdrav.