Dosje javnega naročila 007255/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 250.432,19 EUR

JN007255/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2018
JN007255/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2018
JN007255/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.02.2019
JN007255/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007255/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4791
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
Referenčna številka dokumenta: 43001-406/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2018   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. prosimo za detajlno razčlenitev postavke št. 79 514 iz poglavja tuje storitve - ceste:
Izdelava tipskega hišnega jaška za vodovod skupaj s tlačnim preskusom vodotesnosti cevovoda (prestavitev hišnega priključka z vozišča na parcelo - lokacija po dogovoru z lastnikom parcele). 1 kos

Napišite prosim, kaj vse prestavitev vključuje in pripadajoče količine. (izkop, posteljica, zasipi, dimenzije jaška, dolžina cevovoda)

S takim opisom postavke na kos, je zelo težko podati pravo realno ceno.

2. prosimo za detajlno razčlenitev postavke št. 73 141 iz poglavja tuje storitve - ceste:
Prestavitev obstoječe telekomunikacijske kabelske kanalizacije, ki se po razširitvi ceste postavi v pločnik na novo globino, (prestavitev ob Frenkovi cesti do navezave na jašek v cesti).
Na kateri globini se postavlja nova kabelska. Upoštevamo samo gradbena dela ali tudi ponoven uvlek kabla in priključek na omrežje?


Hvala za odgovore.

Lep pozdrav


ODGOVOR


1. prosimo za detajlno razčlenitev postavke št. 79 514 iz poglavja tuje storitve - ceste:
Izdelava tipskega hišnega jaška za vodovod skupaj s tlačnim preskusom vodotesnosti cevovoda (prestavitev hišnega priključka z vozišča na parcelo - lokacija po dogovoru z lastnikomparcele).1kos

Napišite prosim, kaj vse prestavitev vključuje in pripadajoče količine. (izkop, posteljica, zasipi, dimenzije jaška, dolžina cevovoda)

Upoštevati je potrebno tipski vodomerni jašek podjetja RVK dimenzij 60 x 80 cm. Približna dolžina priključka je 10 m, količina izkopa pri globini 1,0 m pa 0,5m3/m, posteljica + zasip 0,25 m3/m.


2. prosimo za detajlno razčlenitev postavke št. 73 141 iz poglavja tuje storitve - ceste:
Prestavitev obstoječe telekomunikacijske kabelske kanalizacije, ki se po razširitvi ceste postavi v pločnik na novo globino, (prestavitev ob Frenkovi cesti do navezave na jašek v cesti).
Na kateri globini se postavlja nova kabelska. Upoštevamo samo gradbena dela ali tudi ponoven uvlek kabla in priključek na omrežje?


Upoštevati je potrebno prestavitev kabla v dolžini 25 m približno 1,2 m nižje od obstoječe lokacije. Upoštevati približno 0,5m3/m izkopa, 0,25 m3/m zasipa + posteljice ter priključke spojke in uvlek kabla.Datum objave: 29.10.2018   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del zahtevate izvedbo debeloslojnih talnih označb z VROČO plastiko.
Ali lahko ponudimo izvedbo s HLADNO plastiko, glede na to, da so funkcionalne in tehnične lastnosti označbe iste.

Hvala.

LPODGOVOR


V kolikor so funkcionalne in tehnične lastnosti enake se lahko izvedejo tudi s hladno plastiko.