Dosje javnega naročila 007308/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Nadomestni most čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina v Celju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 123.257,05 EUR

JN007308/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007308/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2018
JN007308/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2018
JN007308/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007308/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007308/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2018
JN007308/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN007308/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2018
JN007308/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2018
JN007308/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN007308/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007308/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4762
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadomestni most čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina v Celju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina v Celju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulica Marjana Jerina v Celju
II.2.4 Opis javnega naročila
izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina v Celju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
iz razlogov, navedenih v vzorcu pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavljenim na naročnikovi spletni strani


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2018   08:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2018   14:17
VPRAŠANJE
še vedno niste objavili razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena, link:

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6023-nadomestni-most-cez-koprivnico-na-ulici-marjana-jerina-v-celju

Datum objave: 23.10.2018   13:03
VPRAŠANJE
ali je lahko za referenco rekonstrukcija mostu

ODGOVOR


Ne, saj je predmet novogradnja in ne rekonstrukcija mostu. Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2018   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani, že v petek smo iskali razpisno dokumentacijo, pa je še niste objavili, lahko zato prosim podaljšate rok za oddajo ponudb za en dan torej do 02.11., ko je tudi datum odpiranja...saj nam je bil vzet en dan za pripravo ponudbe, ker še ni bilo gradiva

ODGOVOR


Bomo podaljšali rok za oddajo ponudb do 2. 11. 2018, kot predlagano.

Datum objave: 23.10.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zakaj zopet po nekaj dnevih objavljate nek nov razpis s sumljivo kratkim rokom za oddajo ponudb, tako kot je bil tisti za nasip ceste v neposredni bližini. Očitno se vam z nečim mudi, po drugi strani pa nepotrebno odlašate z odpiranjem ponudb, ko bi le-to lahko bilo izvedljivo ob 13:01, ne pa tri dni kasneje.

ODGOVOR

Spoštovani,

seveda se mudi - z izvedbo, saj je tam cesta popolnoma zaprta. Ne glede na navedeno pa smo (kot v vseh dosedanjih postopkih) pri določitvi roka upoštevali kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb, kot to določa 1. odst. 74. čl. ZJN-3. Glede na to, da gre za JNMV, ki je vrednostno krepko v spodnji polovici mejne vrednosti za takšen postopek, in da zakon določa minimalni rok za pripravo ponudb 10 delovnih dni za odprti postopek, ki je vrednostno in posledično tudi izvedbeno bistveno zahtevnejši, v tem primeru, ko je javno naročilo odprto od 19. 10. do 30. 10., nikakor ni mogoče govoriti o "sumljivo kratkem roku".

Zaradi prošenj ponudnikov, da naj rok podaljšamo do 2. 11. 2018, bomo to ne glede na zgoraj navedeno tudi storili, čeravno je bil že prvi rok zastavljen povsem korektno.


Datum objave: 23.10.2018   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Obravnavana cesta in objekt je že več mesecev pod popolno zapora. Zanima nas ali je za samo izvedbo res potreben začasni obvoz (postavka 8 113), saj bi lahko investitor podaljšal popolno zapora za čas gradnje ter se s tem izognil nepotrebni porabi proračunskega denarja.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani,

izpolniti je potrebno vse postavke v popisih del. Ne bomo spreminjali popisov, z izbranim ponudnikom bomo sproti reševali glede zapore.Datum objave: 24.10.2018   09:17
VPRAŠANJE
Pripravljalca razpisa sprašujemo, če je seznanjen s pravili novega oddajanja ponudb na javnih naročilih, da je dovoljen elektronski podpis in fizični podpisi sploh niso več zahtevani? MJU z novim načinom teži k optimizaciji oddaje javnih naročil in prihranku nepotrebnega papirja, vi pa žal s starodavnimi metodami ne greste v korak s časom...

Dovoljeno je celo, da se obrazci elektronsko samo izpolnijo, ob oddaji se pa vse skupaj elektronsko podpiše! Tako so vsaj nam ponudnikom predavali, mogoče so za vas kaj drugega.

V razmislek...

ODGOVOR


Pozdravljeni,

pripravljalec javnega naročila odgovarja, da se elektronsko podpiše le tisti obrazec, ki se odda pod zavihek "predračun". Vsi ostali dokumenti (izjave, popisi) se naložijo v zavihek "drugi dokumenti" in se elektronsko ne podpišejo.

Lep pozdrav

Datum objave: 25.10.2018   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas ali se za referenco lahko uporabi sovprežni jekleni most z zahtevanim razponom 12 m1?

Najlepša hvala za odgovor!
ODGOVOR


Spoštovani,

zahtevamo, da ponudniki izkažejo znanje in izkušnje pri istovrstnih delih, kot so razpisan v predmetnem javnem naročilu. Pri referenci, kot jo predlagate, pa gre za druge materiale in drugačno tehniko dela, zato je ne moremo sprejeti kot ustrezno.

Datum objave: 25.10.2018   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za spremembo zahtev v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost poglavje 5.3.3., podpoglavje 5.3.3.1. in 5.3.3.2. glede strokovne sposobnosti odgovornega vodje in ponudnika.
Menimo, da navedena referenčna zahteva, da mora biti zagotovljen odgovorni vodja , ki je v zadnjih 10 letih pred rokom oddaje ponudbe bil odgovorni vodja na vsaj dveh novogradnjah AB mostu razpona vsakega vsaj 12 metrov je pretirana in nesorazmerna z razpisanim predmetom. Gre za nesorazmernost zahtevane reference in predvidene rešitve. Prosimo vas, da spremenite ali dopolnite zahtevano referenco odgovornega vodje in ponudnika z referenco, ki bo zajemala vse vrste novogradnje premostitvenih objektov (viadukti, nadvozi, podvozi, mostovi) in manjših razponov.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za spremembo zahtev v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost poglavje 5.3.3., podpoglavje 5.3.3.1. in 5.3.3.2. glede strokovne sposobnosti odgovornega vodje in ponudnika.
Menimo, da navedena referenčna zahteva, da mora biti zagotovljen odgovorni vodja , ki je v zadnjih 10 letih pred rokom oddaje ponudbe bil odgovorni vodja na vsaj dveh novogradnjah AB mostu razpona vsakega vsaj 12 metrov je pretirana in nesorazmerna z razpisanim predmetom. Gre za nesorazmernost zahtevane reference in predvidene rešitve. Prosimo vas, da spremenite ali dopolnite zahtevano referenco odgovornega vodje in ponudnika z referenco, ki bo zajemala vse vrste novogradnje premostitvenih objektov (viadukti, nadvozi, podvozi, mostovi) in manjših razponov.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


zahtevamo izkaz znanja in izkušenj pri istovrstnih delih, kot so razpisani. Iz tega razloga druge oblike (viadukti, nadvozi, podvozi) ne pridejo v poštev.

Bomo pa tako pri ponudniku kot pri vodji del spremenili iz zahtevanih 2 na 1 referenco. Popravek bomo objavili na portalu enarocanje.si

Datum objave: 25.10.2018   10:42
VPRAŠANJE
ne razumemo vaše zahteve , da se predloži 2 referenci novogradnje mostu vsaj 12 metrov. Zakaj dve (2) referenci. Zakaj niste potem napisali 10 mostov ?
To se pravi, če ima izvajalec eno referenco za 20 ali 30 m most, potem po vaše ni sposoben izvesti 12 m most. Dejstvo je, da se v zadnjih 10 letih ni veliko gradilo in je ta vaša zahteva neumestna in pisana na kožo točno določeni peščici možnih ponudnikov.
Pozivamo vas, da spremenite zahtevo glede števila referenc, ki bi naj bil razpisni pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, ne pa sito za pridobitev vašega željenega izvajalca.
Mislimo, da je vaš pogoj glede števila referenc primeren za pritožbo na državno revizijsko komisijo.

ODGOVOR

Bomo spremenili iz zahtevanih 2 na 1 referenco tako za ponudnika kot z zahtevani kader.