Dosje javnega naročila 007405/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.762,63 EUR

JN007405/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.10.2018
JN007405/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2019
JN007405/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2019
JN007405/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN007405/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN007405/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007405/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278830/Portal_zamenjava_kritine_Rijavci.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4968
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
Referenčna številka dokumenta: 430-347/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rijavci, Trnovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2018   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.11.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.11.2018   10:40
VPRAŠANJE
Zahtevamo dopolnitev dokumentacije za pogoje pri kadrih, kjer navajate da mora imeti ponudnik kader '' Ponudnik mora podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev glede opravljanja dejavnosti gradbeništva, v skladu s 14. členom Gradbenega zakona* (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami in dopolnitvami), da ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem- vodja del, ki izpolnjuje naslednje pogoje:'' tako, da se glasi, da ima lahko tako razmerje sklenjeno preko podjemne pogodbe oziroma pogodbe o poslovnem sodelovanju (če gre za pravno osebo).
ODGOVOR

V skladu s 14. členom Gradbenega zakona mora izvajalec, če želi opravljati dejavnost gradbeništva, imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajšega v posebnih primerih po ZDR z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Pri tem bomo pa upoštevali prehodno obdobje iz 120. člena Gradbenega zakona, ki pravi, da lahko zadostite pogoju tudi s podizvajalcem, in sicer do 1.6.2020, vendar samo v primeru, da ste že do začetka uporabe GZ opravljali dejavnost gradbeništva (pred 1.6.2018).

V kolikor ste torej opravljali dejavnost gradbeništva pred začetkom uporabe Gradbenega zakon (1.6.2018) se morate uskladiti z določbo 14. člena v roku 2 let. Tako so do tega roka dopuščene tudi druge oblike sodelovanja med izvajalcem in vodjo del.