Dosje javnega naročila 007347/2018
Naročnik: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano
Blago: Dobava in vzdrževanje dveh C lokov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 703.330,00 EUR

JN007347/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2018
JN007347/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007347/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2018
JN007347/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2019
JN007347/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN007347/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN007347/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN007347/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007347/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 204-464514
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
nabavni sektor, Alenka Vodopivec
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
+386 56696218
+386 56526701

Internetni naslovi
http://www.ob-valdoltra.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Smiljan Mekicar
smiljan.mekicar@gov.si
+386 14786831

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ob-valdoltra.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vzdrževanje dveh C lokov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vzdrževanje dveh C lokov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Mobilni operacijski RTG C lok 3D
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mobilni operacijski RTG C lok 3D - dobava in vzdrževanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost40

Cena – Ponder:
60
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Mini mobilni operacijski RTG C lok
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mini mobilni operacijski RTG C lok - dobava in vzdrževanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost40

Cena – Ponder:
60
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot določeno v razpisni razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   14:38
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi s tehničnimi zahtevami za Sklop 2:
V točkah 7.2.2 in 7.3.2 je zahtevana funkcionalnost DICOM query/retrive.
Pri malem c-loku gre za napravo, ki se uporablja v operacijski dvorani za slikanje med izvedbo ortopedskih operacij. To ni naprava za radiološko diagnostiko, na kateri bi se vršilo odčitavanje radioloških slik, predhodno shranjenih na PACS sistem. Namen DICOM query/retrive je vračanje slik iz PACS sistema na mali c-lok, kar pa glede na namen uporabe malega c-loka ni smiselno.

Da bi lahko ponudili konkurenčni mali c-lok, vas prosimo, da umaknete zahtevi v točkah 7.2.2 in 7.3.2.


ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da se v posebnem delu dokumentacije v tehničnih zahtevah za mini C- lok črtata točki 7.2.2 DICOM query/retrive in 7.3.2. DICOM query/retrive.


Datum objave: 19.11.2018   10:48
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi s tehničnimi zahtevami za sklop 2, Mali (mini) mobilni c-lok:
Točka 2.1 Velikost aktivnega dela detektorja vsaj 10 x 13 cm (130 cm2) se točkuje
Prosimo za potrditev, da za aktivni del detektorja smatramo tisti del detektorja, na katerem dobimo sliko anatomije (FOV - Field of View).


ODGOVOR

Potrjujemo, da je za aktivni del detektorja mišljen tisti del detektorja, na katerem se dobi slika anatomije (FOV - Field of View).


Datum objave: 19.11.2018   10:49
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah za 3D mobilni C-lok, v točki 4.12. navajate: čas rotacije (scan time) za 3D slikanje največ 45 sekund se točkuje.
V izjavi o izpolnjevanju zahtev in meril tehnične specifikacije, v točki 4.12.2 pa toćkujete čas slikanja manj kot 45 sekund in čas slikanja 45s in več.
Vsled navedenega predvidevamo, da je mogoče ponuditi operacijski C-lok aparat, ki ima čas rotacije (scan time) pri 3D slikanju tudi malenkost daljši od 45 s, vendar za to ponudnik ne prejme nobene točke, zato Vas naprošamo za spremembo formulacije točke 4.12. in sicer v : čas rotacije (scan time) za 3D slikanje največ 48 sekund se točkuje.



ODGOVOR


V tabeli Izjava o izpolnjevanju zahtev in meril iz tehnične specifikacije 3D C-LOK je zahteva napačno opredeljena, čas rotacije ne sme biti daljši od 45 sekund. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer

V posebnem delu dokumentacije se v izjavi o izpolnjevanju zahtev in meril iz tehnične specifikacije 3D C-LOK spremenita postavki 4.12.1 in 4.12.2, in sicer tako, da se pravilno glasita:

4.12.1 Čas rotacije (scan time) za 3D slikanje 45 sekund 0
4.12.2 Čas rotacije (scan time) za 3D slikanje manj kot 45 sekund 2


Datum objave: 19.11.2018   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Proizvajalci imajo različno tehnologijo, s katero rešujejo zahteve v OP zato prosimo da sprejmete kot ustrezen mini C-lok ki ima za slikanje le diaskopijo v Contionous načinu. Ostali načini so zaradi majhne moči in povečane doze redko v uporabi hkrati pa CMOS detektorji na novejših aparatih omogočajo visoko resolucijo kar načine pulz, shot in record delajo nepotrebne, saj le povečujejo sevalno obremenitev brez potrebe.

Najlepša hvala

ODGOVOR
Naročnik ne odstopa od zahtev iz razpisne dokumentacije



Datum objave: 19.11.2018   10:51
VPRAŠANJE
V posebnem delu dokumentacije, v točki 4.a. : ZAHTEVE V ZVEZI S CENO VZDRŽEVANJA OPREME, navajate: '' V ceni mora biti zajeto vzdrževanje in morebitna popravila zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, ki mora zajemati vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja 12-mesečnega garancijskega roka.''
Prosimo Vas za specifikacijo kaj natančno mora zajemati potrošni in ostali potrebni material ter drobni inventar?
Glede na to, da so za delovanje aparatur potrebne tudi sterilne zaščitne prevleke, sprašujemo ali morajo tudi te biti vključene v zgoraj navedeni potrošni material, vezan na vzdrževanje opreme?


ODGOVOR
V ceno vzdrževanja mora biti zajet potrošni material, ki je vezan na vzdrževanje opreme, ne pa na uporabo. Sterilne zaščitne prevleke niso predmet tega javnega naročila.



Datum objave: 19.11.2018   10:52
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Ali morajo biti v ponudbo za aparata vključene tudi sterilne zaščitne prevleke?
Če je odgovor pozitiven, koliko setov morajo ponudniki ponuditi ob vsakem izmed aparatov?


ODGOVOR
Sterilne zaščitne prevleke niso predmet tega javnega naročila.



Datum objave: 19.11.2018   10:52
VPRAŠANJE
V RD v pogodbah zahtevate: »Napaka oziroma okvara mora biti odpravljena v dveh delovnih dneh od prijave napake. Za delovni dan se štejejo vsi dnevi, razen nedelje, praznikov in dela prostih dni po zakonu v RS.«

Glede na to da po Uredbi št. 1182/71 »delovni dnevi« pomenijo vse dni razen dela prostih dni, nedelj in sobot, vas vljudno prosimo da vašo zahtevo spremenite in sicer: »Za delovni dan se štejejo vsi dnevi, razen sobot, nedelj, praznikov in dela prostih dni po zakonu v RS.




ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 19.11.2018   10:53
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v obrazcu Tehnične zahteve in splošne zahteve, vzdrževanje opreme v točki 6. zahtevate sledeče: "Čas do odprave napake ne sme biti daljši od dveh delovnih dni."

Enake zahteve navajate tudi v obrazcu Pogodba_mini_c_lok, in v obrazcu Pogodba_c_lok_3d.

Glede na dejstvo, da lahko naročnik obvesti o napaki npr. v petek, in je v primeru, ko je potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, dobava le-tega v tako kratkem času nemogoča, Vas vljudno prosimo za spremembo omenjene zahteve in sicer, da mora napako odpraviti v roku treh (3) delovnih dni.


ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.

Datum objave: 19.11.2018   11:18
VPRAŠANJE
Vprašanje sklop 2 MALI (MINI) MOBILNI C-LOK:
V Tehničnih zahtevah pod točko 5.2 zahtevate pulzno slikanje.
Pulzno slikanje je tehnična rešitev nekaterih proizvajalcev za zmanjšanje doze slikanja. Pri tem moramo upoštevati tudi to, da je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost slike. Znižanje doze je možno doseči tudi z drugimi tehničnimi rešitvami, ki v primerjavi s pulznim slikanjem uporabljajo še nižje doze ob primerljivi kakovosti slike.

Da bi lahko ponudili odličen mali c-lok, vas prosimo, da zahtevo 5.2 spremenite v:

5.2 Pulzno slikanje ali druga tehnična rešitev za znižanje doze slikanja ob ustrezni kakovosti slike


ODGOVOR
Naročnik spreminja tehnične zahteve za MINI C-LOK, točka 5.2 se glasi:
»Pulzno slikanje ali druga tehnična rešitev za znižanje doze slikanja ob ustrezni kakovosti slike. Vse ostale zahteve glede slikovnega načina v točki 5. ostajajo nespremenjene.«




Datum objave: 19.11.2018   11:19
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da terminsko padajo roki za izvedbo JN na konec leta, ko večina dobaviteljev vključno s prvim tednom v januarju ne posluje, Vas vljudno naprošamo, da rok dobave podaljšate na vsaj 80 dni.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.



Datum objave: 19.11.2018   11:20
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v obrazcu pogodba navajate, da predmet pogodbe zajema tudi pridobitev dovoljenja za uporabo.
Prosimo Vas , da zahtevo umaknete oz. črtate iz pogodbe, kajti ponudnik tega dovoljenja ne more pridobiti, saj je to vezano na postopke, ki jih lahko izpelje le sam uporabnik.



ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.



Datum objave: 19.11.2018   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehničnih specifikacijah za sklop 1 je
1. zahtevan integriran laser (točka 4.13.). Ali je laser zahtevan na strani detektorja, cevi ali na obeh straneh? Ali je zahtevan tudi horizontalni laser?
2. zahtevan vmesnik za povezavo s sistemom za navigacijo (točka 7.1.). Prosimo za potrditev, da je zahtevan vmesnik za 3D navigacijo.
3. zahtevana brezžična povezava (točka 7.5). Predvidevamo, da gre za povezavo aparata z bolnišnično mrežo. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Integrirani laserji naj bodo nastavljeni tako, da lahko uporabnik hitro, učinkovito in natančno nastavi aparat.
2. Da, zahtevan je vmesnik za 3D navigacijo.
3. Da, zahtevana je brezžična povezava aparata z bolnišnično mrežo.




Datum objave: 19.11.2018   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji, v pogodbah (17. člen) zahtevate različne roke za izročitev bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prosimo vas da datume uskladite in popravite na ...... v 15 dneh od podpisa pogodbe .....

Lep pozdrav

ODGOVOR
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko izbrani ponudnik izroči v 15-tih dneh od podpisa pogodbe.