Dosje javnega naročila 007545/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.425.614,72 EUR

JN007545/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007545/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN007545/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
JN007545/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007545/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 209-477793
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4816
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
Referenčna številka dokumenta: 4300-78/2018, ODVAN-17/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Štajerska, Prekmurje, Koroška in Zasavje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Štajerska, Prekmurje, Koroška in Zasavje (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo - Sklop Štajerska, Prekmurje, Koroška in Zasavje (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Natančen termin pričetka za posamezno lokacijo je določen v razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Dolenjska in Bela Krajina
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dolenjska in Bela Krajina (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo - Sklop Dolenjska in Bela Krajina (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Natančen termin pričetka za posamezno lokacijo je naveden v razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Primorska in Kras
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Primorska in Kras (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo - Sklop Primorska in Kras (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Natančen opis pričetka za posamezno lokacijo je določen v razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Osrednja Slovenija, Gorenjska in Notranjska
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osrednja Slovenija, Gorenjska in Notranjska (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo - Sklop osrednja Slovenija, Gorenjska in Notranjska (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Natančen termin pričetka za posamezno lokacijo je določen v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb avtomatično v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se bančna garancija za resnost ponudbe oddaja skupaj s ponudbo v obliki pdf dokumenta v informacijski sistem e-JN?

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

bančno garancijo (oblika zavarovanja za resnost ponudbe) zahteva naročnik v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), saj v skladu s temi pravili pri unovčenju garancije predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpiše garancijo in jo v PDF formi posreduje ponudniku, ki jo nato predloži elektronsko skupaj s ponudbo v informacijski sistem e-JN.