Dosje javnega naročila 007271/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.322,67 EUR

JN007271/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2018
JN007271/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007271/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN007271/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN007271/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN007271/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.04.2019
JN007271/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007271/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277176/POVABILNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4783
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
Referenčna številka dokumenta: MORS 294/2018-JNMV, (430-309/2018)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izpostave URSZR oz. v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2018   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   14:02
VPRAŠANJE

Kakšne certifikate zahtevate za klime - Eurovent ali katere druge?

Ali lahko ponudimo klime, ki vsebujejo novejši plin R32, kateri nadomešča zahtevanega?

ODGOVOR
Zahtevan je EUROVENT certifikat. Lahko ponudite tudi klime, ki vsebujejo plin R32.Datum objave: 30.10.2018   11:54
Naročnik bo na Portalu JN objavil popravek obrazec EU 14 - SL - Popravek, s katerim bo podaljšal roke in sicer:
V.3 Dodatne informacije
IV.2.2 Rok za prejem ponudb
IV.2.7. Način odpiranja ponudb

Datum objave: 12.11.2018   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Popis tvori celoto z grafičnim delom,... Kje se nahaja grafični del? V popisu je točno navedeno: preboji, montaža, konzole, plin R41o, zagon,..., nikjer pa ni dimenzij in količin, da bi lahko to ovrednotil. Zanima nas tudi dostop in višina montaže. Med zahteve naročnika piše, da se obračun del vrši po dejansko izvedenih količinah, dimenzije pa se predhodno preveri na gradbišču - v kateri fazi, ponudbeni ali izvedbeni?

Zahtevane so tudi meritve pooblaščenih institucij, atesti, soglasja - katere točno, da se pravilno ovrednoti.

Omenjen je material za podkonstrukcije - kakšen in koliko?

Vkopi, izkopi, morebitne poškodbe kabelskih vodov in inštalacij - za kakšno kopanje gre; material, globina, dolžine ipd. Bo šla instalacija pod zemljo?

Zavarovanje gradbišča in transportnih poti - je to res zahtevano, če je, v kolikšnem obsegu.

Izdelava varnostnega načrta - ga moramo izdelati mi, za vsako lokacijo posebej?

Prosim za čimprejšen odgovor. Hvala in lp!

ODGOVOR

Varnostnega načrta ni potrebno izdelati.
Gradbišče je potrebno organizirati tako, da onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do delovišča (zaradi varnosti zaposlenih).
Predmet naročila je dobava in montaža split sistemov (klimatske naprave). Inštalacij se ne vodi pod zemljo.
Navedbe na začetku popisa so splošne.
V ceni je potrebno upoštevati ves material, ki je potreben za montažo klim.
Zahtevani so vsi dokumenti, a testi in meritve, ki so sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.
Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je max 15 m. Dostop je zagotovljen. Izmere se izvede ob izvedbi.