Dosje javnega naročila 007340/2018
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Storitve čiščenja poslovnih prostorov okolju prijaznejše storitve čiščenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.760,50 EUR

JN007340/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007340/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007340/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.12.2018
JN007340/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007340/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
Defranceschijeva ulica 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Jože Škrinar
ue.novomesto@gov.si
+386 73939130
+386 73939103

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/novo_mesto/

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Zakrajšek
gp.mju@gov.si
+386 14788330
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova ulica 19A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Naglič
info@avp-rs.si
+386 14788950

Internetni naslovi
https://www.avp-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279192/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279192/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4740
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja poslovnih prostorov okolju prijaznejše storitve čiščenja
Referenčna številka dokumenta: NMV-023-17/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu (del stavbe 1 objekt A), katere uporabljajo Upravna enota Novo mesto, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ministrstvo za javno upravo in nekatere inšpekcijske službe. Čiščenje poslovnih prostorov vključuje okolju prijaznejše storitve čiščenja, vključno z dobavo sanitarno-higienskega materiala in čistil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919100
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu (del stavbe 1 objekt A), katere uporabljajo Upravna enota Novo mesto, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ministrstvo za javno upravo in nekatere inšpekcijske službe. Čiščenje poslovnih prostorov vključuje okolju prijaznejše storitve čiščenja, vključno z dobavo sanitarno-higienskega materiala in čistil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2018   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 11. 2018 in se bo začelo ob 10.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2018   15:00

Dodatne informacije:
Razvidne iz razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!


Ali razumemo pravilno, da v kolikor priložimo 1 referenco za čiščenje poslovnih prstorov, kjer smo izvajali stortive čiščenja neprekinjeno najmanj eno leto v obsegu najmanj 5000 m2 skupnih površin čiščenja poslovnih prostorov, izpolnujemo pogoj 8 - Reference?

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Da, razumeli ste pravilno.

V kolikor ste v zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudbe, pri vsaj enemu (1) poslovnemu partnerju izvajali storitve čiščenja poslovnih prostorov neprekinjeno najmanj eno leto, v obsegu najmanj 5000 m2 skupnih površin čiščenja poslovnih prostorov, potem izpolnjujete pogoj 8.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 23.10.2018   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Zanima nas, ali lahko predložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih pridobili za potrebe drugega javnega naročila in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš obrazec (OBR-5)?
2. Ali razumemo pravilno, da za izpolnjevanje pogojev potrebujemo 3 reference po najmanj 2000 m2 ALI 1 referenco po najmanj 5000 m2?
Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Odgovor na 1. del vašega vprašanja:

V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da za dokazovanje pogoja 8 ponudnik priloži k ponudbi izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste«), kjer navede svoje reference. Referenčnih potrdil (OBR-5) ponudniku ni potrebno prilagati k ponudbi.

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila zahteval predložitev potrditve referenc samo od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo.

Odgovor na 2. del vašega vprašanja:

Da, razumete pravilno.

Za izpolnjevanje pogoja 8 potrebujete najmanj 3 reference, kjer ste izvajali storitve čiščenja poslovnih prostorov neprekinjeno najmanj eno leto v obsegu najmanj 2000 m2 skupnih površin čiščenja poslovnih prostorov oz. 1 referenco, kjer ste izvajali storitve čiščenja poslovnih prostorov neprekinjeno najmanj eno leto v obsegu najmanj 5000 m2 skupnih površin čiščenja poslovnih prostorov.

Lepo pozdravljeni.