Dosje javnega naročila 007303/2018
Naročnik: OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Gradnje: Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 379.478,76 EUR

JN007303/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007303/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007303/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007303/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2018
JN007303/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.01.2019
JN007303/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007303/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
Renata Marolt
obcina@braslovce.si
+386 37038412
+386 37038410

Internetni naslovi
http://www.braslovce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4841
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2018   11:52
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da rok oddaje podaljša vsaj do sredine 45. koledarskega tedna. Zaradi popolnoma spremenjenega popisa del (oziroma novega popisa del, ki ste ga objavili 26.10.2018) je v tako kratkem času zaradi praznikov in počitnic težko dobiti ponudbe od dobaviteljev in jih ustrezno obdelati.

Pravzavprav pa je spremenjen tudi predmet javnega naročila.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok oddaje ponudb do 9.11.2018 do 12:00 na e-JN. Javno odpiranje ponudb bo 9.11.2018 ob 12:01 uri. Rok za postavitev vprašanje se podaljša na 5.11.2018 do 10:00
ure. Naročnik bo v zvezi z odgovorom na portalu objavil popravek.

Datum objave: 30.10.2018   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zaključni fazi priprave ponudbe ste bistveno spremenili pogoje razpisa in podaljšali rok za oddajo ponudbe.
Obvestilo o spremembi pogojev in referenc ste oddali na portal 3 dni pred oddajo ponudb po prvotno določenem roku za oddajo ponudb.

V novih pogojih ste bistveno spremenili referenci, ki jih mora imeti ponudnik.
Pogoja, vezana na dolžino in premer zgrajenega tlačnega kanala, po našem mnenju ponudnike postavljata v neenakopraven položaj.

Ponudniki, ki lahko zgradijo črpališče in tlačni kanal v dolžini manjši kot 100 m, lahko zgradi tudi kanal večje dolžine.

Naročnik naj se opredeli do navedenih ugotovitev in nedvoumno pojasni, zakaj je na takšen način spremenil zahtevane reference.


ODGOVOR
Reference ostanejo v skladu s spremembo, objavljeno dne 26.10.2018.Datum objave: 06.11.2018   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za pojasnilo postavke 8.1 zavihka črpališče Č5 in sicer ocena 20.000 . Ali vsi ponudniki vpišemo 20.000 , sicer prosim, da postavko detajlno specificirate kaj naj ponudnik ponuja (vse elemente krmilne omarice, kakšne avtomatike-lokalne, prenos podatkov,...)itd?

Lp

ODGOVOR
Projektant je ocenil vrednost predvidenih (oz. predpisanih del) v postavki. Enako lahko stori tudi ponudnik in poda ocenjeno vrednost za katero bo lahko izvedel naročena dela, lahko je enaka, višja ali nižja.