Dosje javnega naročila 007304/2018
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 297.190,21 EUR

JN007304/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007304/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007304/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2018
JN007304/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007304/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007304/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.02.2019
JN007304/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2019
JN007304/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007304/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Šterlekar
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
+386 12304339
+386 12304100

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4843
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike
Referenčna številka dokumenta: JN2018/050
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike, ki ga sestavljajo trije razpisni sklopi, in sicer:
sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
sklop3: Dobava opreme za drogovnike
Predvidena je sukcesivna dobava za obdobje 3 (treh) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike, ki ga sestavljajo trije razpisni sklopi, in sicer:
sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
sklop3: Dobava opreme za drogovnike

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za več sklopov skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisani sklop.

Predvidena je sukcesivna dobava za obdobje 3 (treh) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike, ki ga sestavljajo trije razpisni sklopi, in sicer:
sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
sklop3: Dobava opreme za drogovnike

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za več sklopov skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisani sklop.

Predvidena je sukcesivna dobava za obdobje 3 (treh) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop3: Dobava opreme za drogovnike
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike, ki ga sestavljajo trije razpisni sklopi, in sicer:
sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
sklop3: Dobava opreme za drogovnike

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za več sklopov skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisani sklop.

Predvidena je sukcesivna dobava za obdobje 3 (treh) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2018   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2018   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13 novembra 2018 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da inf. sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek Predračun.
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v inf. sistemu e-JN na razpolago v Zapisnik o odpiranju ponudbOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročilo sestavljajo 3 (trije) razpisni sklopi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali več sklopov skupaj. Ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop so dovoljene, vendar mora ponudba v tem primeru obsegati vse razpisano blago posameznega razpisnega sklopa (ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane)!

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo ponudbenega predračuna v excel dokumentu, saj gre za veliko število pozicij in moramo v nasprotnem primeru za potrebe delovne priprave kalkulacije predračuna vse pozicije ročno pretipkati v excel. Kar je precej zamudno, poleg tega pa je večja nevarnost, da pride do napake.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik je na svoji spletni strani www.elektro-ljubljana.si, objavil ponudbeni predračun.

Datum objave: 05.11.2018   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
-Pri podložkah pod zaporedno številko 196 in 197, prosim navedite iz kakšnih materialov so narejene.
Ali ste napačno navedli standard DIN 125 ?
Prosim, da natančno opišete tehnične zahteve !

-Pri vijakih za sidro niste navedli kakšna je antikorozijska zaščita, pod zap. št. 156 do 163 in
prav tako za natezni vijak pod zap. št. 79 do 83 ( t.i. VRZ ali FE-ZN ?).


ODGOVOR

1.
Podložke pri pozicijah artiklov št. 196 in 197 res niso po standardu DIN 125 ampak so dvoslojne baker-aluminij. Popravili bomo opis artikla.
Na spletni strani Elektro Ljubljana bomo objavili dimenzije proizvajalca Pfisterer.

2.
Sidrni vijaki v pozicijah materiala od št. 156 do 163 so vroče cinkani.

3.
Natezni vijaki v pozicijah materiala od št. 79 do 83 so vroče cinkani.Datum objave: 05.11.2018   10:35

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z razpisom JN2018/050 za dobavo VRZ vijakov nas zanima sledeče:

- vsi vijak VRZ M16, M18, M20, M22, M24 TOČEN PREMER STEBLO VIJAKA, če je M16 JE FI16, ČE JE M18 JE FI18, M20 JE FI 20, M22 JE FI 22,M24 JE FI24

- Pri dobavi opreme za strešna stojala sklop št. 2 imamo vprašanje:
ali je lahko trak iz nerjavnega traku 25 m v kolutu, v razpisu je 50 m v kolutu


Lepa hvala za odgovor,
IMD-ČUK DANIELA ČUK S.P.
KOČEVJE

ODGOVOR


1.
Debelina stebla vijaka je odvisna od tehnike izdelave navoja. Navoji so v skladu z razpisom lahko valjani ali vrezani.
Tehnične karakteristike vijakov
Izdelava navojev: navoji se lahko izdelajo z rezanjem navoja na stružnici in rezanje navoja z navojno matico (premer stebla vijaka pred rezanjem navoja je enak zunanjemu premeru navoja), ali valjanjem navoja z navojnimi valji (treba je uporabiti tak premer za navojni del stebla, ki je manjši od zunanjega premera navoja in približno ustreza bočnemu premeru).

2.
Pakiranje veznega inox traku je lahko tudi 25m.


Datum objave: 05.11.2018   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V vaši razpisni dokumentaciji imate zelo nepopolne, nelogične in nejasne tehnične zahteve - risbe. So zelo slabo vidne in ni moč razbrati vseh tehničnih podatkov.Prosim vas, da jih popravite oziroma dopolnite.

V ponudbenem predračunu imate pri veliko pozicijah navedeno predvideno količino odvzema po en kos.
To je zelo ne realno oziroma pisano dosedanjemu dobavitelju, ki točno ve koliko česa se proda.
Saj lahko pri razpisani količini en kos ponudi po zelo visoki ceni, pri drugi višji razpisani količini pa po zelo nizki, saj ve da tistih ne boste naročili .
Zaradi tega pride do velike finančne razlike med ponudniki in je dosedanji dobavitelj v prednosti.
Pravilno bi bilo, da se kupec zaveže da bo razpisane količine prevzel v celoti.

Prosim za razjasnitev pod zaporedno številko 208,209,210 imate napisano DIN 125 kleparska. Prosim priložite risbo za te podložke.
.
Kakšna je zaščita vijakov pod zaporedno številko 156,157,158,159,160,161,162 ,163 VRZ ( vroče cinkano) ali FE-ZN ( galvansko cinkano )?

Za vijake VRZ pod zaporedno številko 84 in do 155 predvidevamo da imate v naslovu napako.
Saj se vijaki dobavljajo samo z maticami, podložke so pa navedene pod zaporedno številko 215,216,217,218,219.Zaradi zgoraj napisanega vas prosimo za podaljšanje roka ( dva tedna) za oddajo naročila.

Hvala za vaše odgovore in razumevanje.

ODGOVOR


1.
Za dopolnitev nejasnosti v risbah, bi potrebovali konkretne opombe.

2.
V pozicijah materiala, kjer so količine določene z 1, gre za to, da se predvideva minimalna poraba ali pa je sploh ne bo. V pogodbi pa te artikle želimo imeti zaradi nabavnih, prevzemnih in izdajnih procesov v podjetju. Gre tudi za splošno evidenčno urejenost vseh artiklov posameznega spektra materiala. Take količine so podane za artikle, ki glede dobave niso nič posebnega, ne gre za specialno in drago opremo.

3.
Pri pozicijah artiklov št. 208, 209 in 210 je šlo za napako. V času priprave razpisa smo v bazi nazive artiklov že popravili, v razpisnih tabelah pa je napaka še ostala. Gre za podložke v skladu z DIN9021.
Številka artikla Ime produkta
010096 PODLOŽKA Fe-Zn KLEPARSKA (DIN9021) M6
021279 PODLOŽKA Fe-Zn KLEPARSKA (DIN9021) M8
025474 PODLOŽKA Fe-Zn KLEPARSKA (DIN9021) M10

4.
Sidrni vijaki v pozicijah materiala od št. 156 do 163 so lahko galvansko cinkani.

5.
Tako imenovani VRZ vijaki v pozicijah materiala od št. 84 do 155 se dobavljajo v kompletih z dvema maticama in dvema podložkama.
Sestava kompleta je razvidna na skici v dokumentaciji - trp.

Rok za oddajo ponudbe nebo podaljšan.