Dosje javnega naročila 007307/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Blago: »Sukcesivna dobava pisarniškega papirja in pisarniškega ter likovnega materiala za obdobje štirih let«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.473,06 EUR

JN007307/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007307/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007307/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2018
JN007307/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN007307/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN007307/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.02.2019
JN007307/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2019
JN007307/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2019
JN007307/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN007307/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN007307/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007307/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ga. Erika Barbo in ga. Maya Fuerst
barboe@os-danilekumar.si
+386 15636835
+386 15684105

Internetni naslovi
http://www.os-danilekumar.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279300/Objavljena_RD-OS_Danile_Kumar-JN_pisarniski_in_likovni_material.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5224
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sukcesivna dobava pisarniškega papirja in pisarniškega ter likovnega materiala za obdobje štirih let«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je »Sukcesivna dobava pisarniškega papirja in pisarniškega ter likovnega materiala za obdobje štirih let« za naročnika OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana skladno s tehničnimi specifikacijami, kot izhajajo iz popisa Priloge št. 1 k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne in vse specifične zahteve naročnika za vsak posamezen artikel oz. izdelek, še posebej pa mora upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju in s tem povezane temeljne okoljske zahteve. Pri tem mora ponudnik upoštevati, da mora delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 % in delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 %.

Ponudnik mora ponuditi vse artikle oz. celoten popis pisarniškega ali /in likovnega materiala. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov oz. celotnega popisa pisarniškega ali
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški papir
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila za 1. sklop: pisarniški papir je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa artiklov v Excelovem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški in likovni material
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila za 2. sklop: pisarniški in likovni material je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa artiklov v Excelovem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.11.2018 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https:/ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2018   16:24
1. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani!
Ali lahko namesto obrazcev Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb (Razpisni obrazec 10a in 10b), priložimo že pridobljena potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.
Hvala.

1. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da potencialni ponudniki v predmetnem postopku oddaje javnega naročila smejo namesto Razpisnega obrazca 10a - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in Razpisnega obrazca 10b - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb, priložiti že pridobljena potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od štirih mesecev, šteto do dneva, ki je določen za e-odpiranje ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
Datum objave: 24.10.2018   13:27
2. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
ali zadostuje ena referenca opravljenih dobav v obdobju 5 let pred iztekom roka za oddajo v vrednosti najmanj 40.000,00 eru brez ddv

2. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da zadostuje (1) ena referenca dobav v obdobju (5) petih let pred iztekom roka za oddajo ponudbe v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV, v kolikor izkazuje vse dobave predmetov javnega naročila (pisarniški papir/pisarniški in likovni material), za katere oddaja ponudnik ponudbo.


Datum objave: 25.10.2018   08:45
3. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
Vezano na sklop 1: pisarniški papir vas prosimo za dodatno pojasnilo:
V razpisni dokumentaciji ste zapisali:
- Stran 12: Papir iz primarne vlaknine mora biti izdelan iz primarne vlaknine, ki ni beljena z elementarnim klorom (ECF), pri čemer mora vsaj 50 % primarne izvirati iz trajnostno upravljanih gozdov.
- Stran 20: Pri tem mora ponudnik upoštevati, da mora delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 % in delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 %.
Na 20. strani ste zapisali »..pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 % in delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 %.«
Obe zahtevi pri enem papirju niso mogoče. Običajno se ponudi ali papir, kjer je delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 % ali pa papir na osnovi predelanih vlaken, kjer je delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 %.
Ali ste mislili, da ponudnik pri posameznih postavkah, kjer je to mogoče, ponudi lahko tudi papir na osnovi predelanih vlaken, kjer je delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 % ? (tak papir bi se lahko ponudil pod postavkama 10 in 11, kjer niste navedli primerjalne kvalitete)
Hvala.

3. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da spreminja razpisno dokumentacijo v delu, kot izpostavlja potencialni ponudnik,
tako da namesto:
"Stran 12: Papir iz primarne vlaknine mora biti izdelan iz primarne vlaknine, ki ni beljena z elementarnim klorom (ECF), pri čemer mora vsaj 50 % primarne izvirati iz trajnostno upravljanih gozdov.
- Stran 20: Pri tem mora ponudnik upoštevati, da mora delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 % in delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju najmanj 30 %."
zahteva:
"Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne in vse specifične zahteve naročnika za vsak posamezen artikel oz. izdelek, še posebej pa mora upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju in s tem povezane temeljne okoljske zahteve. Pri tem mora ponudnik upoštevati, da mora biti delež primarne vlaknine, ki ni beljena z elementarnim klorom (ECF), pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem papirju, najmanj 50 %."
Naročnik odgovarja, da za pisarniški papir, postavki 10 in 11, dodaja kvaliteto kot Navigator ali enakovredno.
Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.Datum objave: 26.10.2018   12:48
4. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
Prosimo vas za dodatno pojasnilo:
1. Vaša zahteva:
»5.7. Izpolnjevanje referenc
Ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so določene kot pogoj.
Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo.
Da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno dobavil pisarniški ali/in pisarniški ter likovni material v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV.«
Oddajamo ponudbo za oba sklopa: pisarniški in pisarniški ter likovni material.
a. Ali se »vrednost najmanj 40.000,00 EUR brez DDV« upošteva za oba sklopa skupaj ali je potrebno upoštevati »najmanj 40.000,00 EUR brez DDV« za vsak sklop posebej?
b. Koliko referenc je potrebno predložiti: ali »vrednost najmanj 40.000,00 EUR brez DDV« pomeni seštevek referenc naročnikov (pomeni, da lahko predložimo eno referenco v taki vrednosti ali pa več referenc, ki tvorijo seštevek najmanj 40.000 EUR brez DDV)?
2. Razpisni obrazec 5 ima zapis v »Tehnične zmogljivosti«:
"zagotovil ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku"
Kakšna mehanizacija in oprema je tu mišljena?
Hvala.

4. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za pridobitev čim večjega števila e-ponudb spreminja referenčne zahteve, in sicer, da le-te
namesto:
»Ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so določene kot pogoj.
Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo.
Da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno dobavil pisarniški papir ali/in pisarniški ter likovni material v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV.«
glasijo:
»Ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so določene kot pogoj.
Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo.
V KOLIKOR SE PONUDNIK PRIJAVLJA ZA 1. SKLOP:
Da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno dobavil pisarniški papir v vrednosti najmanj 5.000,00 EUR brez DDV.
V KOLIKOR SE PONUDNIK PRIJAVLJA ZA 2. SKLOP:
Da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno dobavil pisarniški ter likovni material v vrednosti najmanj 30.000,00 EUR brez DDV
V KOLIKOR SE PONUDNIK PRIJAVLJA ZA OBA SKLOPA:
Da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno dobavil pisarniški papir v vrednosti najmanj 5.000,00 EUR brez DDV ter likovni material v vrednosti najmanj 30.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja za 1. in 2. sklop izpolni z eno (1)/skupno ali z dvema (2)/ločenima referencama.«


Datum objave: 26.10.2018   12:50
5. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
zaradi praznikov in dopustov naslednji teden, lepo prosim odgovore čim preje.
Hvala in lep pozdrav

5. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da bo na vprašanja potencialnih ponudnikov zaradi bližajočih se praznikov odgovoril v najkrajšem možnem času.
Datum objave: 26.10.2018   12:53
6. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
Ali lahko cene na enoto mere zaokrožimo na 4 decimalna mesta?
Hvala.

6. ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik skladno z vsebino razpisne dokumentacije odgovarja, da naj potencialni ponudnik cene na enoto mere zaokroži na največ dve (2) decimalni mesti
Datum objave: 26.10.2018   12:58
7. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
Na str. 20 imate navedeno: "Tehnični del razpisne dokumentacije je priloga št. 1 k tej razpisni dokumentaciji in je njen
sestavni del. " - Ali je pod "Tehnični del" mišljeno na predračune?
Hvala.

7. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da je potencialni ponudnik pravilno predvidel, da je pod "Tehnični del" mišljen Excelov razpisni obrazec predračuna.

Datum objave: 26.10.2018   13:00
8. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
Glede na kratek rok oddaje (za pripravo ponudbe imamo samo 9 delovnih dni) vas prosimo, če na vprašanja odgovarjete sproti oz. čimprej.
V nasprotnem primeru vas prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in oddajo ponudbe.
Hvala.

8. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudnik za odgovor pogleda 5. odgovor naročnika.Datum objave: 26.10.2018   14:42
9. POJASNILO NAROČNIKA
Nročnik glede na vprašanja potencialnih ponudnikov le-te obvešča, da podaljšuje rok za oddajo e-ponudb, in sicer do 12.11.2018 do 11.00 ure, e-odpiranje ponudb bo potekalo 12.11.2018 ob 11.01 uri, vprašanja pa smejo potencialni ponudniki postavljati do srede, 7.11.2018. Predmetno spremembo bo naročnik objavil kot Popravek št. 1.


Datum objave: 26.10.2018   15:03
10. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
Sklop PISARNIŠKI IN LIKOVNI ;
Pri artiklih imate napisano "ali boljše" - Ali to pomeni, da ne smemo ponuditi enakovrednih artiklov kot so navedene znamke?
Hvala.

10. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da je potrebno besedno zvezo "ali boljše" razumeti na način "enakovredno, boljše ali primerljivo". Potencialni ponudnik bo tako izpolnil zahtevo za artikel naročnika, v kolikor bo ponudil enakovredni, boljši ali primerljiv artikel. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 26.10.2018   15:16
11. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
SKLOP PISARNIŠKI IN LIKOVNI MATERIAL;
23 FLOMASTRI, pakirani po 48 različnih barv v lončku, Giotto turbo color ali enakovredno 70 1 paket - Ali lahko ponudimo flom. Pakirane 1/50 in preračunamo ceno?
33 GOBA, za zeleno tablo (kreda), 200x120x60 mm 100 1 kos - Ali lahko ponudimo gobo dimenzij 190X110X60?
46 KOCKA, bela, 100x100x70, lepljena na hrbtni strani 500 1 kos - Ali lahko ponudimo kocko dim. 10X10X7,5 ?
49 KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše 50 1 kos - Ali lahko ponudimo korekturo 5mm/8,5M ?
57 LEPILO, tekoče, univerzalno, pakiranov tubi po 33 ml, Uhu ali boljše 300 1 kos - Ali lahko ponudimo lepilo 33 gr. ?
64 LOČILNI LISTI, 225x100, različnih barv 100 1 kos - Ali lahko ponudimo loč. liste 230X100?
66 MAGNETI, FI24, sortirane barve, 10 kos v pakiranju, FRANKEN ali boljše 100 1 pakiranje - Ali lahko ponudimo mag. FI 25 ?
89 PAPIR, kolaž, A4, 20 različnih barv v zavitku 200 1 paket - Ali lahko ponudimo 24 listni kolaž?
90 PENASTA GUMA, Moosgummi, sortirane barve 200 1 zavitek - Ali ponudimo kpl. 1/10?
92 PISEMSKA OVOJNICA, B4, 250x353, bela, silikonsko zapiranje 500 1 kos - Ali lahko ponudimo kuv. vrečko B4- odpiranje po krajši strani?
97 PLATNICE za spiralno vezavo, A4, PVC, transparentno, 0,2 mm, 100 kom v paketu 16 1 paket - Ali lahko ponudimo 250 mic folijo?
108 REGISTRATOR, samostoječ, A4/50, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše 500 1 kos -- Ali lahko ponudimo reg. dimenzij A4/45?
109 REGISTRATOR, samostoječ, A4/80, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše 500 1 kos - Ali lahko ponudimo reg. dimenzij A4/75?
113 SPONKE, papirne, lakirane, 26 mm, barvno sortirane, pakirane po 125 kos 500 1 paket - Ali lahko ponudimo sponke 25MM?
114 SPONKE, papirne, pocinkane, 26 mm, pakirane po 125 kos 500 1 paket - Ali lahko ponudimo sponke 25MM?
115 SPREJ za čiščenje bele table 100 1 kos - Ali želite sprej- 250 ML ?
125 ŠPIRALA, FI15, PVC, bela 100/1 4 1 kos - Ali lahko ponudimo špiralo 16mm?
126 ŠKARJE, PVC ročaj, 21,5 cm 200 1 kos - Ali lahko ponudimo škarje 21mm?
139 TUŠ, barvni, garnitura sestavljena iz 8 različnih barv po 30 ml, Toz leonhardi ali enakovredno 50 1 paket - Ali lahko ponudimo grt. 1/6 in ceno preračunamo?
Hvala.

11. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikle 23 FLOMASTRI, 33 GOBA, 46 KOCKA, bela, 49 KOREKTURA, 57 LEPILO, 64 LOČILNI LISTI, 66 MAGNETI, 89 PAPIR, 97 PLATNICE za spiralno vezavo, 108 REGISTRATOR, 109 REGISTRATOR, 113 SPONKE, 114 SPONKE, 115 SPREJ, 125 ŠPIRALA in 126 ŠKARJE odgovarja, da potencialni ponudniki lahko ponudijo artikle, kot izhaja iz 11. vprašanja potencialnega ponudnika.
Naročnik za artikla 92 PISEMSKA OVOJNICA in 139 TUŠ odgovarja, da vztraja pri postavljenih zahtevah in, da ne dopušča oddaje predmetnih artiklov, kot izhaja iz predloga potencialnega ponudnika v 11. vprašanju.
Datum objave: 26.10.2018   15:23
SPREMEMBA 11. ODGOVORA NAROČNIKA ZA ARTIKEL št. 108-REGISTRATOR
Naročnik spreminja svoj 11. odgovor za artikel 108 REGISTRATOR, samostoječ, A4/50, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše 500 1 kos, in sicer ne dopušča artikla, kot ga v svojem 11. vprašanju ponuja potencialni ponudnik, temveč vztraja pri opisu artikla št. 108 registrator, kot izhaja iz Excelovega dokumenta popisa artikov. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 26.10.2018   15:50
12. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Prosim za pojasnilo:
4 BARVNI SAMOLEPILNI LISTIČI za označevanje, 20x50 / 40, Tix index neon 8330 ali boljše 100 1 kos ali je kos komplet 20x50/40
5 BARVNI SAMOLEPILNI LISTIČI za označevanje, 20x50 / 40, Tix index transparent 8350 ali boljše100 1 kos ali je kos komplet 20x50/40
8 ČOPIČ, okrogli, različnih velikosti 700 1 kos različne velikosti so različen cene- ali lahko specificirati približne količine po velikosti
9 ČOPIČ, ploščati, različnih velikosti 700 1 kos različne velikosti so različen cene- ali lahko specificirati približne količine po velikosti
11 FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni 50 1 kos ali je lahko 59x86
43 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 76x76/400-450, sortirane intenzivne barve, Post it ali boljše 1.000 1 kos ali je lahko 75x75
44 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 76x76/400-450, sortirane pastelne barve, Post it ali boljše 1.000 1 kos ali je lahko 75x75
45 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 76x76/400-450, rumene barve, Post it ali boljše 1.000 1 kos ali je lahko 75x75
47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše 100 1 kos 8 ml ni več dobavljiv, ali se ponudi 6ml
49 KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše 50 1 kos ali se lahko ponudi 5mm, dolžine 10m
51 KREDA, barvna, okrogla, pakirane po 10 različnih barv v zaivtku, Giotto ali enakovredno 200 1 paket ali se lahko nudi grt 1/12 in se cena na paket preračuna
52 KREDA, bela, okrogla, pakirane po 10 kos v zavitku, Giotto ali enakovredno 200 1 paket ali se lahko nudi grt 1/12 in se cena na paket preračuna
53 LEPILNE BLAZINICE, 80/1, Uhu patafix ali boljše 200 1 kos ali je kos grt 80/1
63 LIST, specialni, risalni, bele barve, B1, 200 g, različnih barv - odvisno od naročila, Burano ali enakovredno 2.000 1 kos ali se nudi samo bele barve in je pomotoma zapisano različnih barv
64 LOČILNI LISTI, 225x100, različnih barv 100 1 kos ali se lahko nudi ločilni listi 230x100
66 MAGNETI, FI24, sortirane barve, 10 kos v pakiranju, FRANKEN ali boljše 100 1 pakiranje ali se lahko nudijo magneti fi20
67 MAGNETI, FI32, sortirane barve, 10 kos v pakiranju, FRANKEN ali boljše 100 1 paket ali se lahko nudijo magneti fi30
74 MAPA, PVC material, s plastičnim mehanizmom za vpenjanje A4, različne barve 1.000 1 kos ali je lahko plastična mapa PP s pvc mehanizmom za vpenjanje
75 MAPA, PVC material, z železnim mehanizmom za vpenjanje A4, različne barve 50 1 kos ali je lahko plastična mapa PP z kovinskim mehanizmom za upenjanje
80 OGLJE, v palčkah, Toz ali boljše 200 1 paket ali je paket 1/6
81 OGLJE, v svinčniku, Lyra ali boljše 200 1 paketali je paket 1/12
87 OZNAČEVALEC TEKSTA, etui s 4 barvami, Staedtler Textmarker ali boljše 50 1 kos ali je kos grt 1/4
90 PENASTA GUMA, Moosgummi, sortirane barve 200 1 zavitek ali je zav 1/10
101 RAČUNSKI TRAK, enojni, 57x12/50 100 1 paket ali je paket 1/10
108 REGISTRATOR, samostoječ, A4/50, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše 500 1 kos ali se lahko nudi A4/55
109 REGISTRATOR, samostoječ, A4/80, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše 500 1 kos ali se lahko nudi A4/75
125 ŠPIRALA, FI15, PVC, bela 100/1 4 1 kos standard dimenzija f15 ne obstaja, ali se ponudi f14 ali f16
143 VLOŽNI LISTI za rinčno mapo na 4 luknje, A4, brezčrtni 2.000 1 pakiranje ali je pak 1/50 in ali je količina pravilna
144 VLOŽNI LISTI za rinčno mapo na 4 luknje, A4, mali karo 2.000 1 pakiranje ali je pak 1/50 in ali je količina pravilna
148 ZVEZEK, A4, brezčrtni, mehke platnice, 80 listni 2.000 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
149 ZVEZEK, A4, črtni z robom, mehke platnice, 80 listni 2.000 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
150 ZVEZEK, A4, črtni, mehke platnice, 80 listni 2.000 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
151 ZVEZEK, A4, mali karo, mehke platnice, 80 listni 1.000 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
153 ZVEZEK, A4, veliki karo (1cm), mehke platnice, 80 listni 500 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
154 ZVEZEK, A5, brezčrtni, mehke platnice, 60 listni 500 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
155 ZVEZEK, A5, črtni, mehke platnice, 60 listni 500 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek
156 ZVEZEK, A5, veliki karo (1cm), mehke platnice, 60 listni 500 1 kos ali je lahko 52 listni zvezek

12. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikle 4 BARVNI SAMOLEPILNI LISTIČI za označevanje, 5 BARVNI SAMOLEPILNI LISTIČI za označevanje, 43 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 44 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 45 KOCKA, barvni samolepilni lističi, 51 KREDA, barvna, okrogla, pakirane po 10 različnih barv v zavitku, 52 KREDA, bela, okrogla, pakirane po 10 kos v zavitku, Giotto ali enakovredno, 53 LEPILNE BLAZINICE, 80/1, Uhu patafix ali boljše, 67 MAGNETI, FI32, sortirane barve, 74 MAPA, PVC material, s plastičnim mehanizmom za vpenjanje A4, različne barve, 75 MAPA, PVC material, z železnim mehanizmom za vpenjanje A4, različne barve, 80 OGLJE, v palčkah, Toz ali boljše, 81 OGLJE, v svinčniku, Lyra ali boljše, 87 OZNAČEVALEC TEKSTA, etui s 4 barvami, Staedtler Textmarker ali boljše, 90 PENASTA GUMA, Moosgummi, sortirane barve, 101 RAČUNSKI TRAK, enojni, 108 REGISTRATOR, samostoječ, A4/50, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše, 109 REGISTRATOR, samostoječ, A4/80, zunaj prevlečen s PE folijo, različnih barv, Biroline ali boljše, 125 ŠPIRALA, FI15, PVC, bela, 143 VLOŽNI LISTI za rinčno mapo na 4 luknje, A4, brezčrtni, 144 VLOŽNI LISTI za rinčno mapo na 4 luknje, A4, mali karo, odgovarja, da potencialni ponudniki lahko ponudijo artikle, kot navaja potencialni ponudnik v svojem 12. vprašanju.
Naročnik za artikel 47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše odgovarja, da potencialni ponudnik lahko ponudi artikel, kot navaja v svojem 12. vprašanju, vendar naj pri tem preračuna ceno na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Naročnik za artikel 63 LIST, specialni, risalni, bele barve, B1, 200 g, različnih barv odgovarja, da zahteva artikel samo bele barve.
Naročnik za artikel 8 ČOPIČ, okrogli, različnih velikosti 700 1 kos specificira približno količino po velikosti, in sicer 50 kom vseh velikosti od 2-20.
Naročnik za artikel 9 ČOPIČ, ploščati, različnih velikosti 700 1 kos specificira približno količino po velikosti, in sicer 50 kom vseh velikosti od 2-20.
Naročnik za artikle 11 FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni, 49 KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše, 66 MAGNETI, FI24, sortirane barve, 10 kos v pakiranju, FRANKEN ali boljše, 148 ZVEZEK, A4, brezčrtni, mehke platnice, 80 listni, 149 ZVEZEK, A4, črtni z robom, mehke platnice, 80 listni, 150 ZVEZEK, A4, črtni, mehke platnice, 80 listni, 151 ZVEZEK, A4, mali karo, mehke platnice, 80 listni, 153 ZVEZEK, A4, veliki karo (1cm), mehke platnice, 80 listni, 154 ZVEZEK, A5, brezčrtni, mehke platnice, 60 listni, 155 ZVEZEK, A5, črtni, mehke platnice, 60 listni in 156 ZVEZEK, A5, veliki karo (1cm), mehke platnice, 60 listni, odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi, kot izhaja iz Excelovega dokumetna popisa artiklov in ne dopušča oddaje artikov, kot izhajajo iz 12. vprašanja potencialnega ponudnika. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.


Datum objave: 26.10.2018   15:56
13. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
v razpisnem obrazcu 2 Obrazec predračuna je navedeno: ''Ponudnik v sistemu e-JN predračun (razpisni obrazec 2 in dokument z naslovom »RO2_predračun« v prvotni excel obliki naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki (vidno na javnem odpiranju ponudb). ''
Dokument z naslovom »RO2_predračun« ne obstaja, zato prosimo pojasnite, kater obrazec moramo poleg obrazca predračuna (razpisni obrazec 2) še priložiti v razdelek Predračun.
Hvala in lep pozdrav.

13. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da morajo potencialni ponudniki v sistem e-JN predračun, ki je viden na javnem odpiranju ponudb, vnesti le razpisni obrazec 2-obrazec predračuna. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 26.10.2018   15:59
14. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Odgovorov ne objavljate sproti. V ponedeljek boste prejeli vprašanja, če isti dan objavite odgovore, je sreda in četrtek praznik in večina naših dobaviteljev ima dopust. Zato prosim objavo odgovorov čim preje.

14. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudnik za svoj odgovor pogleda 9. pojasnilo naročnika.Datum objave: 26.10.2018   16:04
15. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
Sklop 1- PAPIR;
Ali v primeru različnih pakiranj (paketi) od zatevanih lahko preračunamo cene na vašo enoto mere?
Hvala.

15. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da mora potencialni ponudnik v primeru dopustnih odstopanj pakiranj, cene preračunati na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Datum objave: 26.10.2018   16:11
16. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pojasnili ste
6. ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik skladno z vsebino razpisne dokumentacije odgovarja, da naj potencialni ponudnik cene na enoto mere zaokroži na največ dve (2) decimalni mesti
Kako naj oblikujemo npr cene kuvert ali map, ko se cene spremeni za 3 dec.mestu npr. 0,024 ali 0,029? Zaradi tega bo bistveno nižja ponudba.

16. ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik odgovarja, da glede na obrazložitev potencialnega ponudnika za posamezen artikel dopušča zaokroževanje cene na 4 decimalni mesti, vendar naj bo ponudbena cena sklopa (seštevek vseh artikov) zaokrožena na dve decimalni mesti.Datum objave: 29.10.2018   10:31
17. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
31 GLINA, bela, pakirana po 10 kg 10 1kos ali se lahko ponudi pakiranje 12,5 kg in se cena preračuna na 10 kg

17. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da dopušča, da se pri artiklu 31 GLINA, bela, pakirana po 10 kg 10 1kos, ponudi pakiranje 12,5 kg in se cena preračuna na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Datum objave: 29.10.2018   10:34
18. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Prosim za opredelitev kateri papir "Navigator" želite ter po katerih parametrih boste ocenjevali enakovrednost

18. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da pod papir "Navigator" želi "Navigator universal" oziroma enakovredno, boljše ali primerljivo. Naročnik bo parameter vrednotil skladno s specifikacijami zahtevanega in ponujenega artikla.
Datum objave: 29.10.2018   10:42
19. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
6 BUCIKE, kovinska glava, 30 mm, 30 gr, 450 kos v pakiranju 500 1 pakiranje ali se lahko nudi 25mm, 50gr, pak 1/500
7 BUCIKE, z barvnimi PVC kroglicami, 30 mm, ø 3mm, 80 kos v pakiranju 150 1 pakiranje ali se lahko ponudi 32mm, pak 1/100
111 SPENJAČ, klešče, 50 listni 100 1 kos k1 ali je lahko namizni spenjač za več kot 50l
110 RISALNI ŽEBLJIČKI, pvc glava, sortirano, FI9mm, po 120 kos 500 1 paket prosim več podatkov, fi9mm je že klobuček, ter ali je pak 1/100 ali 1/50
113 SPONKE, papirne, lakirane, 26 mm, barvno sortirane, pakirane po 125 kos 500 1 paket ali lahko ponudimo 25 mm, standard pakiranje je 1/100
114 SPONKE, papirne, pocinkane, 26 mm, pakirane po 125 kos 500 1 paket ali lahko ponudimo 25 mm, standard pakiranje je 1/100

19. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da za artikle 7 BUCIKE, z barvnimi PVC kroglicami, 30 mm, ø 3mm, 80 kos v pakiranju, 113 SPONKE, papirne, lakirane, 26 mm, barvno sortirane, pakirane po 125 kos in 114 SPONKE, papirne, pocinkane, 26 mm, pakirane po 125 kos 500, dopušča ponujene izdelke, kot navaja potencialni ponudnik. Pri tem naj ponudniki cene preračunajo na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Naročnik za arikla 6 BUCIKE, kovinska glava, 30 mm, 30 gr, 450 kos v pakiranju 500 in 111 SPENJAČ, klešče, 50 listni 100 1 kos, odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi in ponudbe drugačnega artikla ne dopušča.
Naročnik za artikel 110 RISALNI ŽEBLJIČKI, pvc glava, sortirano, FI9mm, po 120 kos 500 1 paket podaja podrobnejšo specifikacijo, in sicer želi artikel FI 9 mm s klobučkom, dolžina 9 mm; pakiranje 1/100.

Datum objave: 29.10.2018   10:45
20. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
148 ZVEZEK, A4, brezčrtni, mehke platnice, 80 listni 2.000 1 kos - Ali lahko ponudimo 52- listni zvezek?
149 ZVEZEK, A4, črtni z robom, mehke platnice, 80 listni 2.000 1 kos - Ali lahko ponudimo 52- listni zvezek?
153 ZVEZEK, A4, veliki karo (1cm), mehke platnice, 80 listni 500 1 kos - Ali lahko ponudimo 52- listni zvezek?
154 ZVEZEK, A5, brezčrtni, mehke platnice, 60 listni 500 1 kos - Ali lahko ponudimo 54- listni zvezek?
155 ZVEZEK, A5, črtni, mehke platnice, 60 listni 500 1 kos - Ali lahko ponudimo 52- listni zvezek?
Hvaal za odgovore.

20. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da pri vseh navedenih artiklih, in sicer 148 ZVEZEK, A4, brezčrtni, mehke platnice, 80 listni, 149 ZVEZEK, A4, črtni z robom, mehke platnice, 80 listni, 153 ZVEZEK, A4, veliki karo (1cm), mehke platnice, 80 listni, 154 ZVEZEK, A5, brezčrtni, mehke platnice, 60 listni, 155 ZVEZEK, A5, črtni, mehke platnice, 60 listni, vztraja pri svoji zahtevi in ponudbe drugačnih artiklov ne dopušča.
Datum objave: 29.10.2018   10:48
21. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
V odgovoru št 2 ste pojasnili da zadostuje (1) ena referenca dobav v obdobju (5) petih let pred iztekom roka za oddajo ponudbe v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV, v kolikor izkazuje vse dobave predmetov javnega naročila (pisarniški papir/pisarniški in likovni material), za katere oddaja ponudnik ponudbo.
V odgovoru št. 4 ste spremenili vrednost reference in specificirali po sklopih.
Ali zadostuje potrjena referenca brez specifikacije po sklopih izpolnjeno po navodilih v odg.2?

21. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da zadostuje potrjena referenca referenčnega naročnika brez specifikacije po sklopih, izpolnjena po navodilih v odg. 2, v kolikor iz le-te izhaja, da potencialni ponudnik izpolnjuje specificirane pogoje za sklop/-a, za katerega/-e se prijavlja, kot izhaja iz 4. odgovora naročnika.
Datum objave: 05.11.2018   13:03
22. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Glede na odgovor št. 3, ali boste spremenili obrazec predračuna za sklop 1 pisarniški papir (navedbe glede papirja)?

22. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da so Dodatna pojasnila v celoti sestavni del razpisne dokumentacje in tako tudi razpisnih obrazcev. V posledici navedenega naročnik posebej novega obrazca predračuna za sklop 1: pisarniški papir ne bo objavil. Dodatna pojasnila so potencialni ponudniki zavezani v celoti upoštevati pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:11
23. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
SKLOP 2- PISARNIŠKI IN LIKOVNI MAT.;
11 FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni 50 1 kos - Ali lahko ponudimo blok 68x99?
22 FLOMASTRI, pakirani po 12 različnih barv v zaivtku, Faber - Castell grip ali boljše 400 1 paket - Ali lahko ponudimo obojestranske flomastre v kompletu 1/12?
47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše 100 1 kos - Ali lahko ponudimo korekturo v svinčnku 10 ml in ceno preračunamo?
80 OGLJE, v palčkah, Toz ali boljše 200 1 paket - Ali lahko ponudimo ceno za zav. 1/5?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

23. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za 2. sklop: pisarniški in likovni material odgovarja:
- za artikel 11 FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni 50 1 kos, da potencialni ponudnik lahko ponudi blok 68x99;
- za artikel 22 FLOMASTRI, pakirani po 12 različnih barv v zavitku, Faber - Castell grip ali boljše 400 1 paket, da vztraja pri svoji zahtevi iz razpisne dokumentacije in ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik, ne dopušča;
- za artikel 47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše 100 1 kos, da potencialni ponudnik lahko ponudi korekturo v svinčnku 10 ml (pri tem naj potencialni ponudnik cene preračuna na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive);
- za artikel 80 OGLJE, v palčkah, Toz ali boljše 200 1 paket naročnik, da mora potencialni ponudnik ponuditi ceno za zavitek 1/6.
Predmetno naj potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:14
24. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
6 BUCIKE, kovinska glava, 30 mm, 30 gr, 450 kos v pakiranju 500 1 pakiranje - Ali lahko ponudimo bucike 30mm, pakirane 50 gr. in ceno preračunamo?
Hvala.

24. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 6 BUCIKE, kovinska glava, 30 mm, 30 gr, 450 kos v pakiranju 500 1 pakiranje odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi iz razpisne dokumentacije in ponudbe artikla, kot navaja ptencialni ponudnik, ne dopušča. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:29
25. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
SKLOP 2;
71 MAPA, PP material 130 mikronov, A4, "L", 22x30, sijaj, Plastibor ali boljše10.000 1 kos KOS - Ali lahko ponudimo mapo dimenzij 22X32?
25 Ovoj za plastifikator, 54 x 86 mm, 100 micronski, 100 kos v pakiranju 32 1 paket ZAV - Ali lahko ponudimo 125 mic. žepke za plastificiranje?
148, 150, 153-156 ZVEZKI KOS - Prosimo, če nam posredujete imena proizvajalcev ali blagovnih znamk artiklov, ki ste jih do sedaj dobavljali, hvala.
Hvala.

25. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 71 MAPA, PP material 130 mikronov, A4, "L", 22x30, sijaj, Plastibor ali boljše10.000 1 kos odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi iz razpisne dokumentacije in ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik, ne dopušča.
Naročnik za artikel 25 Ovoj za plastifikator, 54 x 86 mm, 100 micronski, 100 kos v pakiranju 32 1 paket odgovarja, da dopušča 125 mic. žepke za plasticificiranje.
Naročnik za artikle 148, 150, 153-156 ZVEZKI KOS odgovarja, da je sedaj dobavljal zvezke Young, Ajda in Elisa. Naročnik povprašuje po navedenih artiklih, oziroma enakovrednih, boljših ali primerljivih artiklih.
Naročnik prav tako odgovarja, da v delu artiklov 154-156 A5 spreminja svoj 20. odgovor, in sicer lahko potencialni ponudniki za navedene artikle ponudijo tudi 52-listne artikle.
Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:32
26. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
11 FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni 50 1 kos ali se lahko ponudi blok dim 59x86, ki je bistveno cenejši

26. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da za artikel 11FLIP CHART papir blok, 68x98 cm, brezčrtni 50 1 kos vztraja pri svoji zahtevi iz razpisne dokumentacije in ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik, ne dopušča. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:36
27. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
115 SPREJ za čiščenje bele table 100 1 kos ali lahko nudimo 125 ml?

27. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da morajo potencialni ponudniki za artikel 115 SPREJ za čiščenje bele table 100 1 kos ponuditi 250 ml. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:38
28. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
SKLOP 2;
145 VODENE BARVICE, kovinska škatla 100 1 paket - Ali želite kpl. 1/12 barvic?
Hvala.

28. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da za artikel 145 VODENE BARVICE, kovinska škatla 100 1 paket želi kpl. 1/12 barvic. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:42
29. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
23 FLOMASTRI, pakirani po 48 različnih barv v lončku, Giotto turbo color ali enakovredno 70 1 paket
24 FLOMASTRI, pakirani po 96 različnih barv v lončku, Giotto turbo maxi ali enakovredno 70 1 paket
Pri teh artiklih ste naredili zamenjavo. Flomastri v lončku 1/48 so turbo maxi in flomastri v lončku1/96 so turbo color . Ali nudimo te?

29. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da so ugotovitve potencialnega ponudnika pravilne, in da so zahteve pri artiklih, kot sledi, sledeče:
- artikel 23 FLOMASTRI, pakirani po 48 različnih barv v lončku, Giotto turbo maxi ali enakovredno 70 1 paket in
- artikel 24 FLOMASTRI, pakirani po 96 različnih barv v lončku, Giotto turbo color ali enakovredno 70 1 paket.
Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:44
30. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
25 Ovoj za plastifikator, 54 x 86 mm, 100 micronski, 100 kos v pakiranju 32 1 paket ali je lahko 125 mic?

30. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudnik za odgovor na 30. vprašanje potencialnega ponudnika pogleda 25. odgovor naročnika v delu, ki se nanaša na artikel 25 Ovoj za plastifikator, 54 x 86 mm, 100 micronski, 100 kos v pakiranju.
Datum objave: 05.11.2018   15:50
31. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
97 PLATNICE za spiralno vezavo, A4, PVC, transparentno, 0,2 mm, 100 kom v paketu 16 1 paket ali se lahko nudi 0,18mm?

31. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 97 PLATNICE za spiralno vezavo, A4, PVC, transparentno, 0,2 mm, 100 kom v paketu odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi iz razpisne dokumentacije in ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik, ne dopušča. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 05.11.2018   15:52
32. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
31 GLINA, bela, pakirana po 10 kg 10 1kos ali se lahko ponudi pakiranje 12,5 kg in se cena preračuna na 10 kg

32. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 31 GLINA, bela, pakirana po 10 kg 10 1kos odgovarja, da dopušča tudi ponudbo artikla v pakiranju 12,5 kg. Pri tem naj potencialni ponudniki cene preračunajo na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   15:58
33. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše 100 1 kos 8 ml ni več dobavljiv, obstajata 10ml ali 6 ml, katerega ponudimo

33. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 47 KOREKTURA v svinčniku, 8 ml, Mini Pen, Edigs ali boljše 100 1 kos odgovarja, da potencialni ponudniki lahko ponudijo artikel 10 ml. Pri tem naj cene preračunajo na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 05.11.2018   16:07
34. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
49 KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše 50 1 kos z odgovorom ste pojasnili da se lahko ponudi 5mm/8,5m, ali lahko ponudimo 5mm/10m - je 2m daljši?

34. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 49 KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše odgovarja, da ne dopušča ponudbe artikla 5mm/10m. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   16:10
35. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
81 OGLJE, v svinčniku, Lyra ali boljše 200 1 paket - koliko kos je paketu

35. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 81 OGLJE, v svinčniku, Lyra enakovredno, boljše ali primerljivo 200 1 paket odgovarja, da želi kose v paketu 1/12. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   16:13
36. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
59 LIST, risalni, A3, 200 g, 1/150 200 1 zavitek zap. 60 so 200 gr., ali ste tu mislili na 140gr risalne liste

36. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgoarja, da za artikel 59 LIST, risalni, A3, 200 g, 1/15 povprašuje po 200 g artiklu. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   16:18
37. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
99 PREGRADNI KARTON, A4, 10-delni barvni 100 1 kos ali se ponudijo ločilni listi A4 in je kos grt 1/10

37. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 99 PREGRADNI KARTON, A4, 10-delni barvni 100 1 kos odgovarja, da ne dopušča ponudbe ločilnih listov, kot navaja potencialni ponudnik. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   16:21
38. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
139 TUŠ, barvni, garnitura sestavljena iz 8 različnih barv po 30 ml, Toz leonhardi ali enakovredno 50 1 paket tuš 1/8 ne obstaja več, nadomestilo je 1/6 - kaj se nudi

38. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 139 TUŠ, barvni, garnitura sestavljena iz 8 različnih barv po 30 ml, Toz leonhardi ali enakovredno odgovarja, da spreminja svojo zahtevo, in sicer glede na navedbe potencialnega ponudnika vprašuje po artiklu 139 TUŠ, barvni, garnitura sestavljena iz 6 različnih barv po 30 ml, Toz leonhardi ali enakovredno. S tem se v delu artikla 139 spreminja tudi 11. odgovor naročnika. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 05.11.2018   16:23
39. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Lepo prosim če preverite količine v sklopu 2 - so neobičajno visoke za eno osnovno šolo. S takimi nerealnimi količinami ne boste dobili ugodne ponudbe.

39. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da so ocenjene količine podane za celotno obdobje trajanja javnega naročila, t. j . za štiri (4) leta.
Datum objave: 05.11.2018   16:26
40. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
42 KEMIČNI SVINČNIK, roler s konus vrhom, debelina 0,4 mm, Pilot V-Ball Grip ali boljše - obstaja debelina 0,5 ali 0,7- katera se ponudi

40. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 42 KEMIČNI SVINČNIK, roler s konus vrhom, debelina 0,4 mm, Pilot V-Ball Grip ali enakovredno, primerljivo ali boljše odgovarja, naj se ponudi debelina 0,5 mm.
Datum objave: 05.11.2018   16:28
41. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
41 KEMIČNI SVINČNIK, na patent s plastično zaponko in kovinskim ustjem, debelin 0,4mm, črn, moder ali rdeč - odvisno od naročila, Pilot BPS 135 Matic Pilot ali boljše - svinčnik je lahko debeline fine 0,7 ali medium 1,00 - katera se nudi

41. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 41 KEMIČNI SVINČNIK, na patent s plastično zaponko in kovinskim ustjem, debelin 0,4mm, črn, moder ali rdeč - odvisno od naročila, Pilot BPS 135 Matic Pilot ali enakovredno, primerljivo ali boljše odgovarja, naj se ponudi debelina fina 0,77 mm.
Datum objave: 05.11.2018   16:30
42. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Ali so razpisane količine za 4 leta?

42. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da so razpisane ocenjene količine za štiri (4) leta.
Datum objave: 05.11.2018   16:31
43. VPRAŠANJE
Kdaj boste objavili odgovore?

43. ODGOVOR
Naročnik bo odgovore na vsa vprašanja potencialnih ponudnikov objavil v predpisanem roku.Datum objave: 06.11.2018   08:49
44. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
119 ŠESTILO, iz plastike in kovine, z največjim premerom 30 cm, s priloženimi minami, Staedtler 550 60 ali enakovredno 200 1 kos - Opis artikla in navedba oznake 550 60 nista skladna, šestilo 550 60 ima še dodatni nastavek za svinčnik - ali se nudi šestilo brez tega nastavka?

44. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 119 ŠESTILO, iz plastike in kovine, z največjim premerom 30 cm, s priloženimi minami, Staedtler 550 60 ali enakovredno 200 1 kos odgovarja, da je pravilen popis artikla 119 ŠESTILO, iz plastike in kovine, z največjim premerom 30 cm, s priloženimi minami, Staedtler 550 50 ali enakovredno 200 1 kos. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 06.11.2018   08:55
45. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
V odg št. 25 ste odgovorili nerazločno. Lepo prosimo točno navedbo koliko listne zvezle naj nudimo zap. 148 do 151 in zap 153 do 156?

45. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudniki ponudijo sledeče artikle:
- zvezki pod zap. št. 148, 149, 150, 151 in 153 (A4) 80 listni in
- zvezki pod zap. št. 154, 155 in 156 - (A5) najmanj 52 listni.
Predmetno naj potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.


Datum objave: 06.11.2018   10:01
46. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
odg. 41 - svinčnik fine debeline 0,77 mm ne obstaja - ste mislili fine 0,7 mm

46. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 41 - svinčnik fine debeline 0,77 mm odgovarja, da je pri zapisu prišlo do očitne pisne pomote in, da se pravilen zapis artikla glasi artikel 41 - svinčnik fine debeline 0,7 mm. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.


Datum objave: 06.11.2018   10:04
47. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
59 LIST, risalni, A3, 200 g, 1/150 200 1 zavitek - Risalni listi so dobavljivi 140 gr in v 200gr niso dobavljivi. Specialni risalni listi A3 so 200gr. Kaj se nudi list risalni ali specialni risalni listi?

47. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 59 LIST, risalni, A3, 200 g, 1/150 200 1 zavitek odgovarja, da naj se ponudi artikel 59 LIST, risalni, A3, 140 g, 1/150 200 1 zavitek. Predmetno naj potencialni ponudniki zpoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 08.11.2018   09:14
48. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
Sklop 2;
21 FLOMASTRI, debeline 1 mm, pakiranje po 10 različnih barv, Staedtler Triplus ali enakovredno - Ali laho ponudimo kpl. 1/12 in ceno preračunamo?
22 FLOMASTRI, pakirani po 12 različnih barv v zaivtku, Faber - Castell grip ali boljše - Faber Castell Grip flomastri ne obstajajo v kpl. 1/12- so samo kompleti 1/10 in 1/20- katere vam ponudimo?
156 ZVEZEK, A5, veliki karo (1cm), mehke platnice, 60 listni - Ali lahko ponudimo 40 listni zvezek in ceno preračunamo?
Hvala.

48. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel 21 FLOMASTRI, debeline 1 mm, pakiranje po 10 različnih barv, Staedtler Triplus ali enakovredno odgovarja, da potencialni ponudnik sme ponuditi kpl. 1/12, pri tem pa ceno preračuna na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Naročnik za artikel 22 FLOMASTRI, pakirani po 12 različnih barv v zavitku, Faber - Castell grip, enakovredno, primerljivo ali boljše odgovarja, da naj potencialni ponudnik ponudi izdelek 1/10, pri tem pa cene preračuna na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Naročnik za artikel 56 ZVEZEK, A5, veliki karo (1cm), mehke platnice, 60 listni odgovarjam da vztraja pri svoji zahtevi in ne dopušča ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik.
Datum objave: 08.11.2018   09:17
49. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
prosim za objavo slike za zap 110 RISALNI ŽEBLJIČKI, pvc glava, sortirano, FI9mm, po 120 kos

49. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da povprašuje po izdelku, kot npr. izhaja iz povezave https://www.officestationery.co.uk/product/q-connect-drawing-pin-coloured-head-pack-of-1200-kf02020q-KF02020Q/ , oziroma po enakovrednem, primeljivem ali boljšem artiklu.
Datum objave: 08.11.2018   09:25
50. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji ste zapisali:
- »Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.«
- »Hkrati mora ponudnik obrazec predračuna oddati v sistemu e-JN tako v pdf. formatu, kot tudi v excel obliki.«
Vaš odgovor: » 13. ODGOVOR NAROČNIKA - Naročnik odgovarja, da morajo potencialni ponudniki v sistem e-JN predračun, ki je viden na javnem odpiranju ponudb, vnesti le razpisni obrazec 2-obrazec predračuna. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.«

Ker ni posebej omenjeno ali je popis pisarniškega ali /in likovnega materiala, ki je objavljen v excel obliki, priloga k Razpisnemu obrazcu 2-obrazec predračuna ali pa se smatra kot Razpisni obrazec 2-obrazec predračuna, vas prosimo da dodatno pojasnite kaj se predloži v sistemu e-JN predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.
Ali se predloži samo Razpisni obrazec 2-obrazec predračuna brez popisa pisarniškega ali /in likovnega materiala in je popis del priloge v ponudbi, ki jo predložimo v razdelku »Drugi dokumenti« v pdf. obliki in excel obliki? Običajna praksa naročnikov je, da se predloži samo rekapitulacija v tem primeru Razpisni obrazec 2-obrazec predračuna z končnimi vrednostmi, ki so vidne na odpiranju.

50. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da se v sistem e-JN v delu "predračun" vnese le RAZPISNI OBRAZEC 2-Obrazec predračuna, ki vsebuje končne vrednosti, ki so vidne na javnem e-odpiranju ponudb. Ponudnik Excelov popis predloži v Excelovem dokumentu in v .pdf dokumentu v preostalem delu ponudbe.
Datum objave: 08.11.2018   09:57
51. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
- zap. št. 49: KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše: ali lahko ponudimo korekturo, na traku debeline 5 mm, dolžine 8 m?
- zap. št. 53 - LEPILNE BLAZINICE, 80/1, Uhu patafix ali boljše: ali lahko ponudimo lepilne blazinice v pakiranju 78/1, ceno pa preračunamo na zavitek 80/1?
- zap. št. 57 - LEPILO, tekoče, univerzalno, pakirano v tubi po 33 ml, Uhu ali boljše: ali lahko ponudimo lepilo tekoče, univerzalno, pakirano v tubi po 35 g?
- zap. št. 88 - PAPIR, A4, 180 g, MARMORIRAN, rjavi, 1/125: 180 g marmoriran papir ne obstaja. Ali lahko ponudimo papir A4 marmoriran 170g 1/125?
- zap. št. 122 - ŠKARJE, PVC ročaj, 16 cm: ali lahko ponudimo škarje v dimenziji 17cm?
- zap. št. 128 - TEMPERE, 12 različnih barv v pakiranju po 7 ml, Aero ali enakovredno: ali lahko ponudimo tempere, 12 različnih barv v pakiranju po 12 ml?
Hvala in lep pozdrav.

51. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za artikel št. 49: KOREKTURA, na traku debeline 4,2 mm, dolžine 8 m, Edigs miška ali boljše odgovarja, da naj potencialni ponudniki ponudijo 5 mm / 8,5 m.
Naročnik za artikle št. 53 - LEPILNE BLAZINICE, 80/1, Uhu patafix oziroma enakovredno, primerljivo ali boljše, št. 57 - LEPILO, tekoče, univerzalno, pakirano v tubi po 33 ml, Uhu oziroma enakovredno, primerljivo ali boljše, artikel št. 88 - PAPIR, A4, 180 g, MARMORIRAN, rjavi, 1/125 in za artikel št. 122 - ŠKARJE, PVC ročaj, 16 cm odgovarja, da dopušča artikle, kot navaja potencialni ponudnik. Pri tem naj potencialni ponudnik cene preračuna na iskano mersko enoto naročnika, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.
Naročnik za artikel št. 128 - TEMPERE, 12 različnih barv v pakiranju po 7 ml, Aero ali enakovredno odgovarja, da vztraja pri svoji zahtevi in ponudbe artikla, kot navaja potencialni ponudnik, ne dopušča.


Datum objave: 08.11.2018   10:02
52. POJASNILO NAROČNIKA
Potencialni ponudniki naj elektronske ponudbe oddajo na URL naslov: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5224
Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri oddaji svoje ponudbe.


Datum objave: 08.11.2018   14:47
53. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
SKLOP 1- PAPIR
Ali moramo zahtevana dokazila predložiti samo za postavki 10 in 11 ?
Hvala.

53. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudnik za odgovor pogleda 3. odgovor naročnika.