Dosje javnega naročila 007324/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 34.177,50 EUR

JN007324/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007324/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007324/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2019
JN007324/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019

    JN007324/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, Alenka Weissenbach
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279325/RD_-_Zavarovanje_odgovornosti_članov_organov_vodenja_in_organov_družb_skupine_SŽ_NMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4792
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice
Referenčna številka dokumenta: 126/2018/23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2018   11:00

Dodatne informacije:
Priloga razpisne dokumentacije Letno poročilo_Slovenske železnice 2017, zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2018   13:06
VPRAŠANJE
Na str. 12 Razpisne dokumentacije (zadnji odstavek točke 6.1.) je navedeno, da ponudniki k Ponudbenemu predračunu predložijo potrdilo o kritju, vse pogoje zavarovanja in morebitne dodatke k pogojem. Na portalu za oddajo ponudb za javna naročila se v razdelek "Predračun" lahko naloži le en dokument. Skladno s tem predlagamo naročniku, da popravi zapis oz. potrdi spremembo, da se navedeni dokumenti naložijo v razdelek "Drugi dokumenti".

ODGOVOR
Potrdilo o kritju, vse pogoje zavarovanja in morebitne dodatke k pogojem ponudniki naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.Datum objave: 24.10.2018   13:09
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev.
Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev po podpisovanju in žigosanju obrazcev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa in da se ne zahteva žigosanje.


ODGOVOR
Ponudnik mora v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« obvezno naložiti izpolnjena, podpisana in žigosana le Obrazca 3a in 3b, v PDF datoteki.