Dosje javnega naročila 006674/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-21/18: Dopolnitev in razširitev informacijskega sistema za izdelava poročil o projektih (SAPORO)
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.374,98 EUR

JN006674/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 26.09.2018
JN006674/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2018
JN006674/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006674/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-21/18-S: Dopolnitev in razširitev informacijskega sistema za izdelava poročil o projektih (SAPORO)
Referenčna številka dokumenta: 43001-315/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dopolnitev in razširitev informacijskega sistema za izdelava poročil o projektih (SAPORO)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 96.209,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dopolnitev in razširitev informacijskega sistema za izdelava poročil o projektih (SAPORO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Dne 27. 12. 2016 je bila med naročnikom DRSI ter izvajalcema OMEGA consult, d.o.o. Ljubljana sklenjena pogodba (št. 2431-16-001085/0) za »Izdelavo informacijskega sistema za izdelavo poročil o projektih«. Sistem je bil predan v produkcijo, trenutno je v obdobju vzdrževanja sistema.
v času izvedbe del po navedeni pogodbi in v času začetka uporabe je bilo ugotovljeno, da bodo klub podrobno specificirani projektni nalogi potrebne vrste dopolnitev in razrešitve izdelanega informacijskega sistema SaPoro. Dopolnitve in razširitve aplikacije Saporo so razdeljene v štiri sklope :
- Dodatna razširitev aplikacije
- Priprava podatkov o projektih v izvajanju in o nekaterih večjih projektih iz obdobja 2014 2018 za prikaz na spletni strani www.cestniutrip.si
- Dopolnitev sistema za uporabo na področju rednega in investicijskega vzdrževanja G in R cest
- Dodatna razširitev aplikacije z modulom za razdelitev osnovnih sredstev med deležnike v primeru sofinanciranja investicijskega projekta
Podjetje Omega consult d.o.o.je izdelalo informacijski sistem za izdelavo poročil o projektih . Informacijski sistem poimenovan SaPoro je vzpostavljen v produkcijo, kar pomeni, da sta zaključeni fazi A in B po osnovni pogodbo. Trenutno se izvaja C faza, ki obsega redno spremljanje informacijskega sistema prvih 6 mesecev po vzpostavitvi v produkcijo.
Skladno z ZJN-3, (druga in tretja alinea, točka 1c 46. člena) je izbran za oddajo teh del postopek s pogajanji brez predhodne objave, ker iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in kae lahko navedene storitve zagotovi le določen gospodarski subjekt iz razloga zaščite izključenih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006674/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.09.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.10.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 102.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 96.209,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018