Dosje javnega naročila 007057/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-22/18: Sanacija plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 KnežaPodbrdo v km 4,180 - dokončanje nujnih del zaradi splazitve
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.065.069,66 EUR

JN007057/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 11.10.2018
JN007057/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2018
JN007057/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2018
JN007057/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.05.2019
JN007057/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2019
JN007057/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007057/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-22/18-S: Sanacija plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 KnežaPodbrdo v km 4,180 - dokončanje nujnih del zaradi splazitve
Referenčna številka dokumenta: 43001-347/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 KnežaPodbrdo v km 4,180 - dokončanje nujnih del zaradi splazitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 723.083,10 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 KnežaPodbrdo v km 4,180 - dokončanje nujnih del zaradi splazitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Na javnem razpisu so bila s pogodbo oddana dela za Rekonstrukcijo ceste s podpornimi in opornimi ukrepi na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 3,949 do km 4,279. V času izvedbe del je prišlo do nenadne splazitve terena od km 4,200 do km 4,315. Izvedli so se nujni ukrepi za zavarovanje ceste in objektov ob cesti.
Za zaustavitev nadaljnjega plazenja od km 4,200 do km 4,315 je potrebno izvesti nujna dela na nosilnih konstrukcijah in dela za zagotovitev prevoznosti ceste na tem delu. Poleg ceste so s plazenjem ogroženi tudi objekti ob cesti.
Pravna podlaga za izvedbo postopka je č) točka prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa, da naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati. Nenadna splazitev terena je izven sfere vpliva naročnika in je posledično izpolnjen kriterij iz č) točke 46. člena ZJN-3, ki določa, da okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost, nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku.
Na javnem razpisu so bila s pogodbo oddana dela za Rekonstrukcijo ceste s podpornimi in opornimi ukrepi na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 3,949 do km 4,279. V času izvedbe del je prišlo do nenadne splazitve terena od km 4,200 do km 4,315. Za zaustavitev nadaljnjega plazenja od km 4,200 do km 4,315 je potrebno izvesti nujna dela na nosilnih konstrukcijah in dela za zagotovitev prevoznosti ceste na tem delu. Poleg ceste so s plazenjem ogroženi tudi objekti ob cesti.Na obravnavanem območju je neposredno nad cesto en stanovanjski objekt, ki je bil takoj ob nastanku splazitve izseljen in bo možna ponovna naselitev šele po končanju te sanacije, dva gospodarska objekta in en poslovno stanovanjski objekt. Pod cesto pa se nahajata dva stanovanjska objekta.Naročnik bo k pogajanjem povabil izvajalca, ki je dela izvajal po pogodbi na tem delu odseka in je kompetenten za izvedbo teh specialnih del, in je bil z vidika finančne, tehnične in kadrovske usposobljenosti s strani naročnika pripoznani kot izvajalec, ki bo lahko z visoko stopnjo zanesljivosti in strokovnosti zagotovil izvedbo naročila.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007057/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.10.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.10.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d.
Vojkova ulica 8
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 598.341,25 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 723.083,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018