Dosje javnega naročila 007311/2018
Naročnik: ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA, Kosovelova ulica 1C, 6210 Sežana
Gradnje: ADAPTACIJA ATLETSKE STEZE TER UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA SEŽANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007311/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007311/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2018
JN007311/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007311/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA
Kosovelova ulica 1C
6210
SI
Sežana
Slovenija
Matej Glavina
info@sport-sezana.com
+386 57301480
+386 57301481

Internetni naslovi
http://www.sport-sezana.com/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279060/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279060/espd/Narocnik_ESPD_(1).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4855
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Občinski javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ADAPTACIJA ATLETSKE STEZE TER UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA SEŽANA
Referenčna številka dokumenta: 1-2/NMV/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ADAPTACIJA ATLETSKE STEZE TER UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA SEŽANA: UREDITEV ZGORNJEGA USTROJA IN OSTALA GRADBENA DELA; OBLOGA ATLETSKE STEZE IN OSTALIH POVRŠIN, ZAŠČITNE MREŽE; FUNKCIONALNI PARK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: UREDITEV ZGORNJEGA USTROJA IN OSTALA GRADBENA DELA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SEŽANA
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV ZGORNJEGA USTROJA IN OSTALA GRADBENA DELA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLOGA ATLETSKE STEZE IN OSTALIH POVRŠIN
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
OBLOGA ATLETSKE STEZE IN OSTALIH POVRŠIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNE MREŽE IN STEBRI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAŠČITNE MREŽE IN STEBRI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: FUNKCIONALNI PARK
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
FUNKCIONALNI PARK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Izbrani izvajalec mora izpolnjevati pogoje: nekaznovanosti, plačanih davkov in prispevkov, neuvrščenosti v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, neizreka glob zaradi prekrškov v zvezi s plačilom za delo, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, tehnične sposobnosti in reference. Poleg tega mora predložiti zahtevana finančna zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijskem roku.
Vse podrobneje opredeljeno in predpisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2018   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.10.2018 in se bo začelo ob 26.10.2018 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2018   23:59

Dodatne informacije:
Priloga k razpisni dokumentaciji je popis in specifikacija ki je sestavni del ponudbe. Potencialni ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati tehnične zahteve javnega naročila naročnika
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.