Dosje javnega naročila 007315/2018
Naročnik: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova poslovnega prostora na objektu Stekleni dvor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007315/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2018
JN007315/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007315/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.11.2018
JN007315/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007315/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.12.2018
JN007315/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007315/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Oblak
mateja.oblak@kapitalska-druzba.si
+386 14746809
+386 14746747

Internetni naslovi
http://www.kapitalska-druzba.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279352/Navodila_ponudnikom_in_obrazci.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4859
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
delniška družba v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova poslovnega prostora na objektu Stekleni dvor
Referenčna številka dokumenta: KAD/JN-6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova poslovnega prostora na objektu Stekleni dvor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova poslovnega prostora na objektu Stekleni dvor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepredvidenih del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   11:01
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2018   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

med razpisno dokumentacijo ni popisa del. Je le rekapitulacija.
Prosim za popis del, tehnično poročilo ter načrte.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
popis del in ostala tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo še za popis v Excelovi datoteki.

Hvala in lp


ODGOVOR
Spoštovani,
popis del in ostala tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
Lepo pozdravljeni.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisa del.
Hvala.
lp

ODGOVOR
Spoštovani,
popis del in ostala tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
Lepo pozdravljeni.

VPRAŠANJE
Prosim za objavo popisa del in ostale tehnične dokumentacije ( načrti, sheme, detajli... )

ODGOVOR
Spoštovani,
popis del in ostala tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 07.11.2018   14:16
VPRAŠANJE
V popisu del strojne instalacije, 001, sta postavki 3 in 4 enaki in sicer 880 kg. Ali je potrebno postaviti ceno za obe postavki?
lp

ODGOVOR
Postavki sta enaki, prišlo do napake, tako da ni potrebno dajati ceno na obe postavki.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali je za resnost ponudbe ustrezna tudi bianco menica? Ali jo mora ponudnik poslati na naslov naročnika, do roka oddaje ponudbe?
Prosim za podrobnejše informacije.
Hvala

ODGOVOR
Ne.
Prosimo vas, da ponudbi priložite bančno garancijo, kot je navedeno v RD.DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:

Čas izvedbe del: 5 tednov od začetka izvedbe del.

Dela: rušitvena dela se izvajajo izključno izven rednega delovnika (po 17. uri oz. med vikendi). Takih del bo cca. 4 dni. Ostala obrtniška dela se bodo opravljala nemoteno skozi celoten dan.


Datum objave: 08.11.2018   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialni ponudnik vas prosimo za ogled objekta, še posebno za tiste postavke kjer piše, da je obvezen ogled obstoječega stanja.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
ogled bo dne 12.11.2018 ob 9:00 uri, na Dunajski cesti 119, 1000 Ljubljana.
Pričakali vas bomo ob navedeni uri v avli poslovne stavbe, pri recepciji.
Datum objave: 08.11.2018   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, na kakšen način ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, glede na to, da gre za elektronsko oddajo ponudb.

ODGOVOR

Prosimo vas, da originalni izvod bančne garancije za resnost ponudbe (tiskan) predložite do roka za oddajo ponudb (19.11.2018 do 11:00) v ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako javnega naročila (KAD/JN-6/2018) in navedbo "NE ODPIRAJ" na naslov naročnika: Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Če bo skupaj z bančno garancijo predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.
Bančna garancija, ki jo izda banka v pdf. formi priložite k ponudbi in jo oddajte preko e-JN.