Dosje javnega naročila 007407/2018
Naročnik: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak
Blago: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.176,83 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007407/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007407/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007407/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
JN007407/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.02.2019
JN007407/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN007407/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN007407/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2019
JN007407/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2019
JN007407/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2020
JN007407/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2020
JN007407/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2021
JN007407/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN007407/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2021
JN007407/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007407/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 206-469602
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI
Cerkvenjak 34
2236
SI
Cerkvenjak
Slovenija
Iris Breznik
iris.breznik1@gmail.com
+386 27295840
+386 27295845

Internetni naslovi
http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279379/OŠ-CERKVENJAK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4870
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso in izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki piščančji izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološka kokošja jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko mleko in izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovski izdelki in sladice
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in sadne pijače
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sirupi za avtomate
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15831500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI
Cerkvenjak 34
2236
Cerkvenjak
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki,

naročnik želi, da so ponudbe oddane po zahtevanih enotah mere, kot so zapisane v specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !
Datum objave: 12.11.2018   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačne gramature, ki bi bile najboljši možen poribližek vašim iskanim
in ceno ustrezno preračunamo na iskano mersko enoto?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki,

naročnik želi, da so ponudbe oddane po zahtevanih enotah mere, kot so zapisane v specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !Datum objave: 12.11.2018   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR Spoštovani ponudnik,

naročnik želi, da so ponudbe oddane po zahtevanih enotah mere, kot so zapisane v specifikacijah predračunov. Hvala.

Lep pozdrav !Datum objave: 12.11.2018   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz.gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR Spoštovani ponudniki,

naročnik želi, da so ponudbe oddane po zahtevanih enotah mere, kot so zapisane v specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !Datum objave: 15.11.2018   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik želi aljaškega polaka I. kvalitete.

Lep pozdrav !


Datum objave: 15.11.2018   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas: SKLOP 1 MESO IN MESNI IZDELKI:
Artikli št. 1-5: Govedina ali mlada govedina?
Artikel št. 7,8- Govedina ali mlada govedina?
27.Ocvirki- suhi ali zaliti v masti?
39.Kranjske klobase- s certifikatom ali brez?
SKLOP 2 EKO MESO IN IZDELKI
3.Eko junčje meso mleto- stegno ali plače?
4.Eko junčje meso kocke- stegno ali pleče?

Hvala

ODGOVOR Spoštovani ponudnik.

SKLOP 1 MESO IN MESNI IZDELKI:

Artikli št. 1-5: Govedina ali mlada govedina? GOVEDINA
Artikel št. 7,8- Govedina ali mlada govedina? GOVEDINA
27.Ocvirki- suhi ali zaliti v masti? SUHI
39.Kranjske klobase- s certifikatom ali brez? BREZ CERTIFIKATA


SKLOP 2 EKO MESO IN IZDELKI

3.Eko junčje meso mleto- stegno ali plače? PLEČE
4.Eko junčje meso kocke- stegno ali pleče? STEGNO

LEP POZDRAV !

Datum objave: 15.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Moramo vas opozorit za sklop mleko in mlečne izdelke, da imamo vse tri vodilne slovenske mlekarne različna pakiranja naših izdelkov.

Če ne boste dovolili odstopanja od vaše zahtevane teže za posamezen kos, se lahko zgodi, da boste dobili nepopolne ponudbe oz. se ne moremo prijaviti na vaš razpis.

Prav tako vas prosimo, da iz predračuna mleko in mlečni izdelki umaknete:
- SMETANA kisla, 18-30%m.m., 250g, brez laktoze, ker to ni slovenski izdelek in ga nobena slovenska mlekarna ne proizvaja.

- MASLO BREZ LAKTOZE , 100g, proizvaja samo ena mlekarna.

Hvala za odgovor in lp.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik je naredil nekaj korektur v specifikaciji predračuna sklopa 8. Mleko in mlečni izdelkiin jih uradno objavil na Portalu Ur. l. RS.

Lep pozdrav !
Datum objave: 15.11.2018   14:43
VPRAŠANJE
25 ČAJ šipek filter 1,5 kg
26 ČAJ jagoda-vanilija filter, 1,25 g
ALI LAHKO V 1KG?

ODGOVOR

ALI LAHKO V 1KG? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:43
VPRAŠANJE
143 PESA RDEČA 4000g - ALI LAHKO PONUIDMO V 4250G?


ODGOVOR

143 PESA RDEČA 4000g - ALI LAHKO PONUIDMO V 4250G? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:44
VPRAŠANJE
137 KORUZA, V SLANICI, 2250 G - ALI LAHKO PONUDIMO V 4200G ALI V 2150G?


ODGOVOR

137 KORUZA, V SLANICI, 2250 G - ALI LAHKO PONUDIMO V 4200G ALI V 2150G? URADNI POPRAVEK


Datum objave: 15.11.2018   14:45
VPRAŠANJE
130 KEKSI ALBERT 1000 g - ALI LAHKO PONUDIMO V 920G?


ODGOVOR

130 KEKSI ALBERT 1000 g - ALI LAHKO PONUDIMO V 920G? URADNI POPRAVEK


Datum objave: 15.11.2018   14:45
VPRAŠANJE
128 FIŽOL ZRNJE, 4100 G, BELI
129 FIŽOL STROČJI, 4000 g
ALI LAHKO PONUDIMO V 2,5KG?

ODGOVOR

128 FIŽOL ZRNJE, 4100 G, BELI
129 FIŽOL STROČJI, 4000 g
ALI LAHKO PONUDIMO V 2,5KG? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:46
VPRAŠANJE
120 SADNI PRELIV 960 g enakovredno kot Sladki greh
121 ČOKOLADNI PRELIV 960 g enakovredno kot Sladki greh
ALI LAHKO PONUDIMO V 950G?

ODGOVOR

120 SADNI PRELIV 960 g enakovredno kot Sladki greh
121 ČOKOLADNI PRELIV 960 g enakovredno kot Sladki greh
ALI LAHKO PONUDIMO V 950G? URADNI POPRAVEK


Datum objave: 15.11.2018   14:46
VPRAŠANJE
94 PALČKE, 120 g grisini - ALI LAHKO PONUDIMO V 100G?


ODGOVOR

94 PALČKE, 120 g grisini - ALI LAHKO PONUDIMO V 100G? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:47
VPRAŠANJE
86 MARMELADA ribez 20 g - ALI LAHKO PONUDIMO MARMELADO 20G MEŠANO, SAJ RIBEZ NE OBSTAJA?


ODGOVOR

86 MARMELADA ribez 20 g - ALI LAHKO PONUDIMO MARMELADO 20G MEŠANO, SAJ RIBEZ NE OBSTAJA? URADNI POPRAVEKDatum objave: 15.11.2018   14:47
VPRAŠANJE
48 PAŠTETA KOKOŠJA 95 g kot Argeta Junior - ALI LAHKO PONUDIMO V 100G PIŠČANČJO PAŠTETO?


ODGOVOR

48 PAŠTETA KOKOŠJA 95 g kot Argeta Junior - ALI LAHKO PONUDIMO V 100G PIŠČANČJO PAŠTETO? NEDatum objave: 15.11.2018   14:48
VPRAŠANJE
15 ČOKOLADA lešnikova, 250 g - ali lahko ponudimo v 80g ali v 100g?

Hvala in lep dan,


ODGOVOR

15 ČOKOLADA lešnikova, 250 g - ali lahko ponudimo v 80g ali v 100g? NEDatum objave: 15.11.2018   14:48
VPRAŠANJE
14 ČOKOLADA mlečna, 270 g - ALI LAHKO PONUDIMO 100G?


ODGOVOR

14 ČOKOLADA mlečna, 270 g - ALI LAHKO PONUDIMO 100G? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
16 ČOKOLADA jedilna, 200 g ALI LAHKO PONUDIMO V 350G?


ODGOVOR

16 ČOKOLADA jedilna, 200 g ALI LAHKO PONUDIMO V 350G? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
26 JUŠNA ZAKUHA - bleki jajčni 3/1 kg - ALI LAHKO PONUDIMO KRPICE 5KG BREZ JAJC?


ODGOVOR

26 JUŠNA ZAKUHA - bleki jajčni 3/1 kg - ALI LAHKO PONUDIMO KRPICE 5KG BREZ JAJC? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:50
VPRAŠANJE
24 JUŠNA ZAKUHA - rinčice jajčne 4 k- jajčne rinčice v zahtevani gramaturi ne obstajajo - ali lahko ponudimo jajčne 250g ali brez jajc 5kg?


ODGOVOR

24 JUŠNA ZAKUHA - rinčice jajčne 4 k- jajčne rinčice v zahtevani gramaturi ne obstajajo - ali lahko ponudimo jajčne 250g ali brez jajc 5kg?

URADNI POPRAVEK


Datum objave: 15.11.2018   14:51
VPRAŠANJE
20 GOSTA PIJAČA »enakovredno kot smoothie«, 0,25 l okus, jagoda, ananas, breskev - ali lahko ponudimo:Sadno zelenjavni nektar iz jabolk, pomaranča in korenčka, banan 2dcl?

ODGOVOR

20 GOSTA PIJAČA »enakovredno kot smoothie«, 0,25 l okus, jagoda, ananas, breskev - ali lahko ponudimo:Sadno zelenjavni nektar iz jabolk, pomaranča in korenčka, banan 2dcl? NEDatum objave: 15.11.2018   14:51
VPRAŠANJE
38 TESTENINE rezanci, spinačni 400 g ali lahko ponudimo v 2kg? ali 500g?


ODGOVOR

38 TESTENINE rezanci, spinačni 400 g ali lahko ponudimo v 2kg? ali 500g? URADNI POPRAVEK


Datum objave: 15.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
37 RIŽ basmati 500 g, enakovredno kot Zlato polje - ali lahko ponudimo v 1kg?


ODGOVOR

37 RIŽ basmati 500 g, enakovredno kot Zlato polje - ali lahko ponudimo v 1kg? NEDatum objave: 15.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
36 RIŽ rjavi parboild 800-1000 g enakovredno kot Zlato polje - ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATI RJAVI RIŽ?


ODGOVOR

36 RIŽ rjavi parboild 800-1000 g enakovredno kot Zlato polje - ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATI RJAVI RIŽ? NE


Datum objave: 15.11.2018   14:53
VPRAŠANJE
19 ŠKOLJKE jajčne testenine 5/1 kg - ALI LAHKO PONUDIMO V 500G, SAJ JAJČNE ŠKOLJKE V ZAHTEVANI GARAMTURI NE OBSTAJAJO?


ODGOVOR

9 ŠKOLJKE jajčne testenine 5/1 kg - ALI LAHKO PONUDIMO V 500G, SAJ JAJČNE ŠKOLJKE V ZAHTEVANI GARAMTURI NE OBSTAJAJO?

URADNI POPRAVEK