Dosje javnega naročila 007325/2018
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Storitve: Storitev zavarovanja premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov za obdobje 2019 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.215,77 EUR

JN007325/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007325/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN007325/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.11.2018
JN007325/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.11.2018

    JN007325/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

Vrtec Mehurčki
Glavarjeva cesta 35
1218
SI
Komenda
Slovenija
vrtec.mehurcki@guest.arnes.si
+836 18341320

Internetni naslovi
http://www.vrtec-mehurcki.si/
http://www.vrtec-mehurcki.si/
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
Glavarjeva cesta 37
1218
SI
Komenda
Slovenija
o-komenda.lj@guest.arnes.si
+386 17247150

Internetni naslovi
https://www.oskomenda-moste.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279395/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4869
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev zavarovanja premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov za obdobje 2019 2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2022 za naslednje zavarovalne vrste:
požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
zavarovanje strojeloma
zavarovanje elektronike,
zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
zavarovanje stekla,
zavarovanje odgovornosti
zavarovanje vozil.

po Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe in Prilogah 1-6 zavarovalno tehnične dokumentacije Občine Komenda in javnih zavodov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2022 za naslednje zavarovalne vrste:

požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
zavarovanje strojeloma
zavarovanje elektronike,
zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
zavarovanje stekla,
zavarovanje odgovornosti
zavarovanje vozil.

po Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe in Prilogah 1-6 zavarovalno tehnične dokumentacije Občine Komenda in javnih zavodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2018   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   13:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas za potrditev, da Priloge 1 Opredelitev zavarovanih kritij ni potrebno oddati v ponudbi.

ODGOVOR
Podpisana in žigosana priloga je obvezna priloga k predračunu.
________________

Datum objave: 23.10.2018   13:14
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo, kaj za vas pomeni neto in bruto ponudbena letna premija (ali ste mislili, da neto pomeni letna premija brez dpzp in bruto pomeni letna premija z vsakokratno višino dpzp).

ODGOVOR
Da. Neto premija je brez dpzp, bruto premija je z dpzp
________________


Datum objave: 23.10.2018   13:30
VPRAŠANJE
V obrazcu Ponudbo v točki 2. zahtevate vpis vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa. V ESPD obrazcu prav tako vpišemo vse osebe in zato vas prosimo za potrditev, da ni potreben vpis še v obrazec Ponudba.

ODGOVOR
Ponudniki ne rabijo vpisovati vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa v točki 2 obrazca Ponudbe.
__________________Datum objave: 23.10.2018   14:37
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali so lahko zahtevani obrazci podpisani elektronsko hkrati s podpisom ponudbe? Prosimo vas za potrditev.

ODGOVOR
Da. Naročnik bo kot ustrezno podpisane upošteval tudi elektronsko podpisane obrazce.
_____________Datum objave: 24.10.2018   09:50
VPRAŠANJE
Prosimo, da višino plačila posredniku naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Višina provizije zavarovalnega posrednika je razvidna iz Priloge 1 zavarovalno tehnične dokumentacije, ki jo prejmejo zainteresirani ponudniki.
_______________Datum objave: 24.10.2018   09:53
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu finančnih zavarovanj določa le bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe / kakovost izvedbe, zato predlagamo, da se kot inštrument finančnega zavarovanja omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice.
Državna revizijska komisija je namreč že večkrat odločila, da so ostale vrste zavarovanj po svoji naravi povsem enakovredne bančnim garancijam ali kavcijskim zavarovanjem, oziroma da naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Nenazadnje bi se nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja odrazil tudi v nižjih ponudbenih cenah, kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja za naročnika.

ODGOVOR
Občina Komenda bo predmetno javno naročilo oddala za obdobje treh let. Glede na dolžino predmetnega javnega naročila in možnih tveganj, ki obstajajo za naročnika, je občina določila zahtevano finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, kar ji dovoljuje tudi 4. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Glede na navedeno naročnik zahtevane oblike finančnega zavarovanja ne bo spreminjal.
______________Datum objave: 24.10.2018   10:37
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo o višini rezerviranih škod, v Prilogi 6 namreč ni podatka o rezerviranih škodah.

ODGOVOR
Občina Komenda, Vrtec Mehurčki in OŠ Komenda nimajo rezerviranih škod.
________________Datum objave: 24.10.2018   10:38
VPRAŠANJE
Prosim še za zneske rezerviranih škod po posameznih zavarovalnih vrstah. Hvala

ODGOVOR
Občina Komenda, Vrtec Mehurčki in OŠ Komenda nimajo rezerviranih škod.
________________Datum objave: 25.10.2018   03:59
Naročnik popravlja odgovor z dne 24.10.2018 ob 9.53 uri. Pogodba za predmetno javno naročilo se namreč sklepa za 4 leta.
Popravljen odgovor se glasi:
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu finančnih zavarovanj določa le bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe / kakovost izvedbe, zato predlagamo, da se kot inštrument finančnega zavarovanja omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice.
Državna revizijska komisija je namreč že večkrat odločila, da so ostale vrste zavarovanj po svoji naravi povsem enakovredne bančnim garancijam ali kavcijskim zavarovanjem, oziroma da naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Nenazadnje bi se nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja odrazil tudi v nižjih ponudbenih cenah, kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja za naročnika.

ODGOVOR
Občina Komenda bo predmetno javno naročilo oddala za obdobje ŠTIRIH let. Glede na dolžino predmetnega javnega naročila in možnih tveganj, ki obstajajo za naročnika, je občina določila zahtevano finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, kar ji dovoljuje tudi 4. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Glede na navedeno naročnik zahtevane oblike finančnega zavarovanja ne bo spreminjal.
______________

Datum objave: 26.10.2018   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo za umik v Prilogi 1 opredeljene zahteve po avtomobilski in pravni zaščiti (točka 3.7.13). Zahteva po omenjenem kritju favorizira točno določeno zavarovalnico, ki ta produkt ima in postavlja ostale potencialne ponudnike v neenakopraven položaj.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po kritju avtomobilske odgovornosti. Zainteresiranim ponudnikom so se poslale popravljene priloge zavarovalno tehnične dokumentacije.
_______________Datum objave: 26.10.2018   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dopolnitev oz. pojasnilo:

1.Požarno zavarovanje riziko vandalizma:
Prosimo, da dopolnite definicijo, da mora biti povzročitelj vandalizma neznana oseba.

2:Zavarovanje splošne civilne odgovornosti
Občina Komenda: prosimo za podatek o kvadraturi objektov, ki jih želite vključiti v zavarovanje odgovornosti iz naslova nepremičnin.
Ali razpolaga Občina Komenda z javnimi parkirišči, parki, in kakšna je kvadratura le-teh?

Hvala.
ODGOVOR
1. Naročnik je dopolnil definicijo vandalizma. Zainteresiranim ponudnikom so se poslale popravljene priloge zavarovalno tehnične dokumentacije.
2. Kvadrature so razvidne iz Priloge 5.Zainteresiranim ponudnikom so se poslale popravljene priloge zavarovalno tehnične dokumentacije. Odgovornost iz naslova posesti velja za lokacije s pripadajočim zemljiščem, ki so navedene v Prilogah 2-5.
___________________

Datum objave: 27.10.2018   07:18
VPRAŠANJE
Prosimo vas za potrditev, da Priloge 1,2,3,4,5 in 6 žigosamo, podpisane bodo pa elektronsko.

ODGOVOR
Priloge 1,2,3,4,5 in 6 morajo biti žigosane in podpisane, saj aplikacija eJN omogoča elektronski podpis predračuna in ESPD obrazca.
_________________________Datum objave: 27.10.2018   07:23
VPRAŠANJE
Ponovno vas pozivamo in predlagamo, da se omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice in vam posredujem mnenje ministra.

Zadeva: Stališče glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju

Minister za finance predlaga, da naročniki pri javnem naročanju ob upoštevanju predmeta in
okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način zavarovanja. Naročniki lahko za
zavarovanje svojih terjatev uporabijo menice, kavcijska zavarovanja, bančne garancije ali
zadržana sredstva. Bančna garancija, ki se v praksi najbolj uporablja, ni edini način
zavarovanja, je varen a obenem drag instrument, zato naj se naročniki zanj odločajo preudarno
in gospodarno ter pri tem upoštevajo tudi stroške izdaje. Za instrument bančne garancije naj se
odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na predmet naročanja, tveganje neizpolnitve
pravnega posla, število prejetih ponudb in višino potencialne škode, ki bi nastala zaradi
neizpolnitve, izpolnitvene zamude ali slabe izvedbe javnega naročila.

ODGOVOR
Kot je naročnik že podal mnenje je upošteval veljavno zakonodajo in predpise, prav tako je upošteval predlog ministrstva. Pogodba za predmetno javno naročilo se sklepa za štiri leta, zaradi česar obstaja veliko tveganje neizpolnitve pravnega posla s strani izbranega ponudnika. Glede na navedeno se je naročnik odločil, da je izbrana vrsta finančnega zavarovanja za dobro ustrezna in primerna.
__________________Datum objave: 27.10.2018   07:59
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva podpisa in žiga na obrazcih, ki so z oddajo ponudbe tudi elektronsko podpisani. To sta obrazca naložena v razdelka predračun in ESPD. Ostale obrazce morajo ponudniki podpisati in žigosati, kjer dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila tako zahteva.
________________Datum objave: 29.10.2018   08:30
VPRAŠANJE
Glede na kvadrature objektov prosim, da ponovno preverite vrednosti objektov (občinske stavbe, športne dvorane, šole). Po naših kalkulacijah so vrednosti, navedene v razpisni dokumentaciji bistveno prenizke.

ODGOVOR
Vrednosti objektov so gradbene vrednosti usklajene z vrednostmi osnovnih sredstev naročnika.
_____________Datum objave: 29.10.2018   08:30
VPRAŠANJE
Glede na različne skadence pri avtomobilskem zavarovanju (avtomobili se bodo postopno priključevali na novo polico v skladu s potekom prejšnjih polic) me zanima, ali bo tudi pri premoženjskem zavarovanju postopno priključevanje premoženja na polico (zaradi različnih skadenc) ali se bo v skladu z RD za vse premoženje sklenilo zavarovanje od 1.1.2019 dalje.

ODGOVOR
Naročnik je z obstoječo zavarovalnico sklenil sporazumno prekinitev premoženjskih zavarovanj, torej se premoženjska zavarovanja sklepajo s 1.1.2019.
_________________Datum objave: 30.10.2018   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pripravo ponudbe vas prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) Ali lahko potencialni ponudnik namesto pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, predloži že pridobljena potrdila? Predlog utemeljujemo s tem, ker je rok za oddajo kratek in poleg tega je čas praznikov in dopustov in ne moremo pridobiti vseh ustreznih podpisov. Potrdila izkazujejo zadnje relevantno stanje.
2) Prosimo za opredelitev odbitne franšize pri zavarovanju računalniške opreme? Podatek ni razviden niti iz priloge 1, niti iz priloge 2.
3) V prilogi 3 zavarovanje vozil navajate trajanje zavarovanja za posamezno vozilo. Prosimo za pojasnilo ali od začetka trajanja zavarovanja tudi obračunamo premijo ali moramo v ponudbi navesti letno premijo za vsa vozila. Ker če bomo navedli premijo od začetka trajanja zavarovanja posameznega vozila, pa do konca obračunskega obdobje 31. 12., potem to ne bo letna premija, ampak obračun po pro-rata.
4) V točki 2.3 priloge 1 navajate: »Višina priznanih stroškov je 5 % od zavarovalne vsote. Višino priznanih stroškov se ne omejuje z zavarovalno vsoto.« Ali vas lahko prosimo za pojasnilo, ker drugi stavek izključuje prvega?
5) Glede na vprašanja objavljena na Portalu javnih naročil prosimo za pojasnilo, da zavarovanje resnosti ponudbe ni zahtevano, ampak samo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?
6) Pri zavarovanju odgovornosti želite imeti vključeno tudi kritje odgovornosti iz posesti nepremičnin in premičnin prosimo za pojasnilo ali kakšno vašo nepremičnino oddajate v najem in koliko je kvadratura teh objektov, ki jih oddajate v najem?


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Ponudniki lahko namesto pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence predloži že pridobljena potrdila. Če bo naročnik dvomil v resničnost podatkov in dokumentacije, bo ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe.
2. Ponudba za zavarovanje računalnikov ne vsebuje odbitne frašize.
3. V prilogo 3 se vnaša letna neto ponudbena premija za vozila.
4. Navedena zahteva pomeni, da v primeru t.i. "totalke" ne omejuje izplačila stroškov izplačana ZV.
5. Zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano. Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila je zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo.
6. Odgovornost iz posesti nepremičnin in premičnin je zahtevana za lokacije, ki so navedene v zavarovalno tehničnem delu razpisne dokumentacije in kvadratura je razvidna iz Priloge 5. Občina Komenda oddaja v najem 287 m2 prostorov. Za Športno dvorano je podatek naveden v prilogi 2 odgovornost OŠ Komenda Moste.
_______________Datum objave: 30.10.2018   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo ponudbe za Občino Komenda in naročnikov prosimo za sledeča pojasnila pri požarnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti:
1) Koliko nadstropij ima objekt na Zajčevi cesti 23?
2) Koliko nadstropij ima objekt Športne dvorane? Kakšno streho ima športna dvorana (dvokapnica, ravna streha, betonska,)?
3) Kakšen objekt je Vrtec Mehurčki Glavarjeva cesta 35, kjer je v oklepaju napisano kontejner? Za kakšno gradnjo objekta gre?
4) Za kakšne namene uporabljate polnilni postaji na Zajčevi cesti 23 in Glavarjevi cesti 37? Kaj se v njih shranjuje?
5) Za kakšne objekte gre pri postavki Fitnes na prostem? Po našem mnenju naj bi šlo to za opremo in ne za objekt? Prosimo za pojasnilo.
6) Glede na vrednost Svetilk prosimo za informacijo o številu svetilk? Saj prav razumemo, da gre za svetilke javne razsvetljave? Ali je to v občinski lasti?
7) V tabeli priloga 2 požarno zavarovanje imate navedeno otroško igrišče Naslovče, v prilogi 2 za zavarovanje odgovornosti pa dve otroški igrišči? Prosimo za pojasnilo ali je eno ali dve?

Hvala.

ODGOVOR
1. Klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje (mansarda).
2. ENO ETAŽO. Samo en del je podkleten. V kleti so garderobe, ocena velikosti garderob je 250 m2. Streha je dvokapnica.
3. TO SO MODULARNI KONTEJNERJI, KI SKUPAJ TVORIJO ENOTO VRTCA
4. TO STA POLNILNI POSTAJI ZA ELEKTRIČNA VOZILA Polnjenje električnih vozil
5. TO JE DEJANSKO OPREMA ZA VADBO NA PROSTEM
6. Svetilke javne razsvetljave so v lasti Občine Komenda. Vseh svetilk je 1200.
7. Pod zavarovanje odgovornosti 2 igrišči je mišljeno: fitnes na prostem in otroško igrišče Nasovče
_____________