Dosje javnega naročila 007428/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Blago: NAKUP ELEKTRIČNIH HIBRIDNIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET V LETU 2018, PRI KATEREM SE UPOŠTEVA OKOLJSKI VIDIK
ZJN-3: Odprti postopek

JN007428/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007428/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007428/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007428/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 206-469620
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4852
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ELEKTRIČNIH HIBRIDNIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET V LETU 2018, PRI KATEREM SE UPOŠTEVA OKOLJSKI VIDIK
Referenčna številka dokumenta: 41001-799/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP PETIH ELEKTRIČNIH HIBRIDNIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET V LETU 2018, PRI KATEREM SE UPOŠTEVA OKOLJSKI VIDIK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34121000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP PETIH ELEKTRIČNIH HIBRIDNIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET V LETU 2018, PRI KATEREM SE UPOŠTEVA OKOLJSKI VIDIK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnična izvedba vozila20
Dobavni rok10
Vzdrževanje vozila (bližina servisa)5

Merilo stroškov:
imeponder
Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila65

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 350
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   09:15
Kraj: Elektronsko preko aplikacije e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.
.
1) V Obrazcu 6/1 v poz.33. zahtevate, da mora biti vozilo opremljeno s števcem električne energije, ki omogoča urejanje porabe energije vozila na prevožen kilometer. Vam lahko ponudimo samo prikazovalnik stanja napolnjenosti baterij ? Vozilo je namreč električni hibrid, tako da na tem vozilu ne ponujamo sistema za urejanje porabe energije.

2) V Obrazcu 6/1 v poz.69. zahtevate avtomatsko klimatsko napravo. Vam lahko ponudimo polavtomatsko klimo, ki upošteva zunanjo temperaturo ter notranjo temperaturo, ki jo meri senzor temperature nad voznikovim sedežem ? Temperatura se upravlja s krmilno enoto (topleje/hladneje), vendar prikazovalnik ne prikazuje stopinje, kot način za krmiljenje temperature.

3) V Obrazcu 6/1 v poz.79. 81. ter 84 zahtevate dvokrilna vrata, svetle širine najmanj 1.200 mm. Vam lahko ponudimo avtobus z vrati ustrezne širine, ki v celoti ustrezajo pravilniku št. 107 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) ?

4) V zahtevah za tehnično sposobnost navajate, da je potrebno predložiti dokazilo, da je ponudnik ali proizvajalec ponujenih avtobusov izdelal ali dobavil najmanj pet (5) avtobusov za mestni avtobusni promet za končnega ponudnika na hibridni električni pogon ki se uporabljajo izključno za prevoz potnikov v mestnem prometu. Se pravi, glede na to da smo pooblaščeni zastopnik proizvajalca za Slovenijo, lahko uporabimo reference proizvajalca avtobusov ?

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani.

1) V Obrazcu 6/1 v poz.33. zahtevate, da mora biti vozilo opremljeno s števcem električne energije, ki omogoča urejanje porabe energije vozila na prevožen kilometer. Vam lahko ponudimo samo prikazovalnik stanja napolnjenosti baterij ? Vozilo je namreč električni hibrid, tako da na tem vozilu ne ponujamo sistema za urejanje porabe energije.

ODG.: Naročnik ostaja pri zahtevi iz poz. 33, torej zahteva se prikazovalnik stanja napolnjenosti baterij (števec)

2) V Obrazcu 6/1 v poz.69. zahtevate avtomatsko klimatsko napravo. Vam lahko ponudimo polavtomatsko klimo, ki upošteva zunanjo temperaturo ter notranjo temperaturo, ki jo meri senzor temperature nad voznikovim sedežem ? Temperatura se upravlja s krmilno enoto (topleje/hladneje), vendar prikazovalnik ne prikazuje stopinje, kot način za krmiljenje temperature.

ODG.: Naročnik zahteva avtomatsko klimatsko napravo.

3) V Obrazcu 6/1 v poz.79. 81. ter 84 zahtevate dvokrilna vrata, svetle širine najmanj 1.200 mm. Vam lahko ponudimo avtobus z vrati ustrezne širine, ki v celoti ustrezajo pravilniku št. 107 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) ?

ODG.: Tehnične zahteve ponujenih vrat morajo izpolnjevati naročnikove zahteve v na obrazcu 6/1 v poz. 79, 81 in 84.

4) V zahtevah za tehnično sposobnost navajate, da je potrebno predložiti dokazilo, da je ponudnik ali proizvajalec ponujenih avtobusov izdelal ali dobavil najmanj pet (5) avtobusov za mestni avtobusni promet za končnega ponudnika na hibridni električni pogon ki se uporabljajo izključno za prevoz potnikov v mestnem prometu. Se pravi, glede na to da smo pooblaščeni zastopnik proizvajalca za Slovenijo, lahko uporabimo reference proizvajalca avtobusov ?

ODG.: Da, lahko se uporabijo reference proizvajalca avtobusov.


Lep pozdrav


Datum objave: 19.11.2018   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1) V Obrazcu 6/1 v poz.7. zahtevate nadgradnjo avtobusa kot mestni nizkopodni avtobus LF »Low FLOR«. Zahtevajte v tej točki konkretne karakteristike, ali je dovolj da je ponujeni model označen kot nizkopodni pri proizvajalcu ?

2) V Obrazcu 6/1 v poz.12. zahtevate avtomatski menjalnik, z najmanj 4 stopnjami naprej in vzvratno prestavo. Lahko ponudimo avtomatizirani nesinhronizirani ročni menjalnik z 12 prestavami, katerega elektronska krmilna enota upravlja sklopko in menjave prestav ? Ni pedala sklopke, niti toge prestavne ročice, tako da vožnja s tem menjalnikom omogoča enako udobje kot avtomatski menjalnik. Menimo, da so prihranki pri porabi goriva s tem menjalnikom celo večji, saj krmilna enota med seboj primerja podatke o hitrosti, pospeških, teži, nagibu ceste in zahtevanem navoru ter vsako menjavo prestave opravi kar se da natančno. Sistem komunicira tudi z motorjem, ki lahko prilagaja vrtljaje in delovanje motorne zavore tako, da je skupno delovanje kar najboljše.

3) V Obrazcu 6/1 v poz.27. zahtevate priključno omrežna napetost 400 VAC. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, za katero omrežno napetost se gre ?

4) V Obrazcu 6/1 v poz.29. zahtevate standard polnjenja v skladu s CCS 2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

5) V Obrazcu 6/1 v poz.30. zahtevate, da mora biti vozilo opremljeno s avtomatskim sistemom blokiranja koles med polnjenjem baterij. Lahko ponudimo sistem polnjenja, ki omogoča polnjenje šele ko voznik aktivira parkirno zavoro ? Ste s to zahtevo mislili, da voznik med polnjenjem ne more deaktivirati ročne zavore ?

6) V Obrazcu 6/1 v poz.31. zahtevate, da mora biti omogočeno nočno polnjenje baterij po standardu CCS2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

7) V Obrazcu 6/1 v poz.41. zahtevate najmanj 2 el. generatorja , skupne jakosti najmanj I=210 A. Lahko ponudimo rešitev brez alternatorjev, saj se električna energija pridobi iz električnega motorja vozila, ki deluje v tem primeru tudi kot generator ? Po našem mnenju je ta rešitev najboljša z vidika porabe el.energije saj v celoti izkoristimo električni motor vozila.

8) V Obrazcu 6/1 v poz.42. zahtevate skupno kapaciteto akumulatorjev najmanj 2x210 Ah. Vam lahko ponudimo alternativno rešitev, ki vključuje akumulatorje 2x170Ah ter dodatne akumulatorje za zagon avtobusa 2x35Ah ?

9) V Obrazcu 6/1 v poz.55. zahtevate izvedbo predpriprava za montažo validatorjev: pritrdilna mesta in instalacije. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo oz. navedete tip plačilnih validatorjev ?

10) V Obrazcu 6/1 v poz.56. zahtevate avtoradio s CD/DVD predvajalnikom s podporo za MP3 datoteke (24V), ali USB vhod za predvajanje. Vam lahko ponudimo avtoradio z USB vhodom za predvajanje (brez CD/DVD predvajalnika) ? Samo USB vhod je postal standard v avtomobilski industriji, tako da je po našem mnenju rešitev zadovoljiva, za vaše potrebe.

11) V Obrazcu 6/1 v poz.72. zahtevate karoserijo avtobusa iz nerjavečega jekla. Vam lahko ponudimo 8-letno protikorozijsko zaščito, ki vključuje nosilno konstrukcijo v kombinaciji industrijskega nerjavečega jekla (prednji karoserijski del) in aluminija (stranska in strešna nosilna konstrukcija) ? Smo eden vodilni svetovnih proizvajalcev vozil in uporabljamo visokotehnološke postopke protikorozijske zaščite, ki ustrezajo vsem standardom in namenu uporabe avtobusov.

12) V Obrazcu 6/1 v poz.76. zahtevate enojno zasteklitev oken z zatemnjenimi (toniranimi) stekli. Vam lahko ponudimo okna z dvojno zasteklitvijo ? V električnih hibridnih avtobusih uporabljamo visoko izolativne materiale, da se zmanjšajo toplotne izgube in omogoči učinkovitejše delovanje klimatske naprave.

12) V Obrazcu 6/1 v poz.77. zahtevate stransko okno pri vozniku, v drsni izvedbi, ogrevano, dvojno zastekljeno. Lahko ponudimo okno v drsni izvedbi, pri katerem je fiksni del enojno zastekljen in ogrevan, drsni del pa dvojno zastekljen in neogrevan ?

14) V Obrazcu 6/1 v poz.78. zahtevate najmanj eno strešno loputo z električnim upravljanjem. Vam lahko ponudimo avtobus brez strešne lopute ? V ponujenem avtobusu je vgrajen učinkovit aktivni sistem ventilacije, ki ni vgrajena le v predelih, kjer so zasilni izhodi, tako da niti ni prostora za strešno loputo.

15) V Obrazcu 6/1 v poz.83. zahtevate Pritrditev invalidskega vozička - S pomočjo oblazinjenega naslona in 3 točkovnega varnostnega pasu. Vam lahko ponudimo 2 točkovni varnostni pas ? Ta rešitev je ustreza standardom in vsem regulativam za mestni avtobus.

16) V Obrazcu 6/1 v poz.97. kot primer ustreznega sedeža navajate sedež ISRI 6860/885 NTS. Vam lahko ponudimo sedež ISRI® 6860/875 z obračanjem levo-desno ?

17) V Obrazcu 6/1 v poz.105. zahtevate predpripravo za nosilce prtljage zadaj z vtičnico za luči. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, kakšno predpripravo zahtevate ? A lahko ponudimo avtobus brez te predpriprave, ki bo zato tudi ustrezno cenejši ? Na mestne avtobuse se ta oprema ne vgrajuje in je zato nimamo v standardni ponudbi.

18) V Obrazcu 6/1 v poz.108. zahtevate SORT 2 test, kot obvezna priloga ponudbeni dokumentaciji. Združenje UITP za električne hibridne avtobuse ne predpisuje SORT 2 testa. Vam lahko k dokumentaciji priložimo SORT test za navadne hibridne avtobuse, kljub temu da so vrednosti za električne hibride seveda boljši kot bo v priloženem dokumentu ?

19) V Obrazcu 8 v členu 9 navajate pogodbeno kazen, , ki znaša 0,2% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 15 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, razen kadar je zamuda izvajalca posledica višje sile. Glede na to, da je predmet pogodbe 5 vozil, nas zanima, če se pogodbena kazen 0,2% za vsak dan zamude obračunava od skupne pogodbene vrednosti ali le od sorazmernega dela pogodbene vrednosti za tisto število vozil, s katerimi se zamuja pri dobavi (npr. da se zamuja z dobavo le za 2 vozil) ?

20) Zaradi zahtevnosti ponudbene dokumentacije, vas prosimo za podaljšanje roka za oddaje ponudbe, saj želimo ponudutu vozilo, ki bo čim bolj ustrezalo dejanskemu namenu uporabe, zato je potrebno veliko usklajevanja tudi z lokalnimi ponudnuiki opreme kot so Ameli in SIRIUG. Lahko prosimo za podajšanje roka za oddajo dokumentacije? Vas lahko prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudnikovih vprašanje ?

Hvala.ODGOVOR


Spoštovani.

1) V Obrazcu 6/1 v poz.7. zahtevate nadgradnjo avtobusa kot mestni nizkopodni avtobus LF »Low FLOR«. Zahtevajte v tej točki konkretne karakteristike, ali je dovolj da je ponujeni model označen kot nizkopodni pri proizvajalcu ?

2) V Obrazcu 6/1 v poz.12. zahtevate avtomatski menjalnik, z najmanj 4 stopnjami naprej in vzvratno prestavo. Lahko ponudimo avtomatizirani nesinhronizirani ročni menjalnik z 12 prestavami, katerega elektronska krmilna enota upravlja sklopko in menjave prestav ? Ni pedala sklopke, niti toge prestavne ročice, tako da vožnja s tem menjalnikom omogoča enako udobje kot avtomatski menjalnik. Menimo, da so prihranki pri porabi goriva s tem menjalnikom celo večji, saj krmilna enota med seboj primerja podatke o hitrosti, pospeških, teži, nagibu ceste in zahtevanem navoru ter vsako menjavo prestave opravi kar se da natančno. Sistem komunicira tudi z motorjem, ki lahko prilagaja vrtljaje in delovanje motorne zavore tako, da je skupno delovanje kar najboljše.

3) V Obrazcu 6/1 v poz.27. zahtevate priključno omrežna napetost 400 VAC. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, za katero omrežno napetost se gre ?

4) V Obrazcu 6/1 v poz.29. zahtevate standard polnjenja v skladu s CCS 2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

5) V Obrazcu 6/1 v poz.30. zahtevate, da mora biti vozilo opremljeno s avtomatskim sistemom blokiranja koles med polnjenjem baterij. Lahko ponudimo sistem polnjenja, ki omogoča polnjenje šele ko voznik aktivira parkirno zavoro ? Ste s to zahtevo mislili, da voznik med polnjenjem ne more deaktivirati ročne zavore ?

6) V Obrazcu 6/1 v poz.31. zahtevate, da mora biti omogočeno nočno polnjenje baterij po standardu CCS2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

7) V Obrazcu 6/1 v poz.41. zahtevate najmanj 2 el. generatorja , skupne jakosti najmanj I=210 A. Lahko ponudimo rešitev brez alternatorjev, saj se električna energija pridobi iz električnega motorja vozila, ki deluje v tem primeru tudi kot generator ? Po našem mnenju je ta rešitev najboljša z vidika porabe el.energije saj v celoti izkoristimo električni motor vozila.

8) V Obrazcu 6/1 v poz.42. zahtevate skupno kapaciteto akumulatorjev najmanj 2x210 Ah. Vam lahko ponudimo alternativno rešitev, ki vključuje akumulatorje 2x170Ah ter dodatne akumulatorje za zagon avtobusa 2x35Ah ?

9) V Obrazcu 6/1 v poz.55. zahtevate izvedbo predpriprava za montažo validatorjev: pritrdilna mesta in instalacije. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo oz. navedete tip plačilnih validatorjev ?

10) V Obrazcu 6/1 v poz.56. zahtevate avtoradio s CD/DVD predvajalnikom s podporo za MP3 datoteke (24V), ali USB vhod za predvajanje. Vam lahko ponudimo avtoradio z USB vhodom za predvajanje (brez CD/DVD predvajalnika) ? Samo USB vhod je postal standard v avtomobilski industriji, tako da je po našem mnenju rešitev zadovoljiva, za vaše potrebe.

11) V Obrazcu 6/1 v poz.72. zahtevate karoserijo avtobusa iz nerjavečega jekla. Vam lahko ponudimo 8-letno protikorozijsko zaščito, ki vključuje nosilno konstrukcijo v kombinaciji industrijskega nerjavečega jekla (prednji karoserijski del) in aluminija (stranska in strešna nosilna konstrukcija) ? Smo eden vodilni svetovnih proizvajalcev vozil in uporabljamo visokotehnološke postopke protikorozijske zaščite, ki ustrezajo vsem standardom in namenu uporabe avtobusov.

12) V Obrazcu 6/1 v poz.76. zahtevate enojno zasteklitev oken z zatemnjenimi (toniranimi) stekli. Vam lahko ponudimo okna z dvojno zasteklitvijo ? V električnih hibridnih avtobusih uporabljamo visoko izolativne materiale, da se zmanjšajo toplotne izgube in omogoči učinkovitejše delovanje klimatske naprave.

12) V Obrazcu 6/1 v poz.77. zahtevate stransko okno pri vozniku, v drsni izvedbi, ogrevano, dvojno zastekljeno. Lahko ponudimo okno v drsni izvedbi, pri katerem je fiksni del enojno zastekljen in ogrevan, drsni del pa dvojno zastekljen in neogrevan ?

14) V Obrazcu 6/1 v poz.78. zahtevate najmanj eno strešno loputo z električnim upravljanjem. Vam lahko ponudimo avtobus brez strešne lopute ? V ponujenem avtobusu je vgrajen učinkovit aktivni sistem ventilacije, ki ni vgrajena le v predelih, kjer so zasilni izhodi, tako da niti ni prostora za strešno loputo.

15) V Obrazcu 6/1 v poz.83. zahtevate Pritrditev invalidskega vozička - S pomočjo oblazinjenega naslona in 3 točkovnega varnostnega pasu. Vam lahko ponudimo 2 točkovni varnostni pas ? Ta rešitev je ustreza standardom in vsem regulativam za mestni avtobus.

16) V Obrazcu 6/1 v poz.97. kot primer ustreznega sedeža navajate sedež ISRI 6860/885 NTS. Vam lahko ponudimo sedež ISRI® 6860/875 z obračanjem levo-desno ?

17) V Obrazcu 6/1 v poz.105. zahtevate predpripravo za nosilce prtljage zadaj z vtičnico za luči. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, kakšno predpripravo zahtevate ? A lahko ponudimo avtobus brez te predpriprave, ki bo zato tudi ustrezno cenejši ? Na mestne avtobuse se ta oprema ne vgrajuje in je zato nimamo v standardni ponudbi.

18) V Obrazcu 6/1 v poz.108. zahtevate SORT 2 test, kot obvezna priloga ponudbeni dokumentaciji. Združenje UITP za električne hibridne avtobuse ne predpisuje SORT 2 testa. Vam lahko k dokumentaciji priložimo SORT test za navadne hibridne avtobuse, kljub temu da so vrednosti za električne hibride seveda boljši kot bo v priloženem dokumentu ?

19) V Obrazcu 8 v členu 9 navajate pogodbeno kazen, , ki znaša 0,2% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 15 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, razen kadar je zamuda izvajalca posledica višje sile. Glede na to, da je predmet pogodbe 5 vozil, nas zanima, če se pogodbena kazen 0,2% za vsak dan zamude obračunava od skupne pogodbene vrednosti ali le od sorazmernega dela pogodbene vrednosti za tisto število vozil, s katerimi se zamuja pri dobavi (npr. da se zamuja z dobavo le za 2 vozil) ?

20) Zaradi zahtevnosti ponudbene dokumentacije, vas prosimo za podaljšanje roka za oddaje ponudbe, saj želimo ponudutu vozilo, ki bo čim bolj ustrezalo dejanskemu namenu uporabe, zato je potrebno veliko usklajevanja tudi z lokalnimi ponudnuiki opreme kot so Ameli in SIRIUG. Lahko prosimo za podajšanje roka za oddajo dokumentacije? Vas lahko prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudnikovih vprašanje ?

Hvala.ODGOVOR


Spoštovani.

1) V Obrazcu 6/1 v poz.7. zahtevate nadgradnjo avtobusa kot mestni nizkopodni avtobus LF »Low FLOR«. Zahtevajte v tej točki konkretne karakteristike, ali je dovolj da je ponujeni model označen kot nizkopodni pri proizvajalcu ?

ODG.: Naročnik zahteva, da je ponujen model označen kot nizkopodni »Low flor« pri proizvajalcu. (pomeni, da je nizkopoden po celotni dolžini vozila)

2) V Obrazcu 6/1 v poz.12. zahtevate avtomatski menjalnik, z najmanj 4 stopnjami naprej in vzvratno prestavo. Lahko ponudimo avtomatizirani nesinhronizirani ročni menjalnik z 12 prestavami, katerega elektronska krmilna enota upravlja sklopko in menjave prestav ? Ni pedala sklopke, niti toge prestavne ročice, tako da vožnja s tem menjalnikom omogoča enako udobje kot avtomatski menjalnik. Menimo, da so prihranki pri porabi goriva s tem menjalnikom celo večji, saj krmilna enota med seboj primerja podatke o hitrosti, pospeških, teži, nagibu ceste in zahtevanem navoru ter vsako menjavo prestave opravi kar se da natančno. Sistem komunicira tudi z motorjem, ki lahko prilagaja vrtljaje in delovanje motorne zavore tako, da je skupno delovanje kar najboljše.

ODG.: Verjetno se vprašanje nanaša na pozicijo 21 in ne 12.
Naročnik dovoljuje kot ustrezno rešitev tudi avtomatiziran nesinhroni menjalnik v kolikor navedeni menjalnik omogoča enake vozne karakteristike avtobusa kot zahtevani (upravljanje mora biti na voznikovi kontrolni plošči s stikali brez prestavnih ročic).

3) V Obrazcu 6/1 v poz.27. zahtevate priključno omrežna napetost 400 VAC. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, za katero omrežno napetost se gre ?

ODG.: Gre za priključno omrežno napetost 3x400 V (volt), AC (izmenična napetost), 50Hz.

4) V Obrazcu 6/1 v poz.29. zahtevate standard polnjenja v skladu s CCS 2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

ODG.: Naročnik utemeljuje zahtevo z dejstvom, da mora biti standard polnjenja na vozilu kompatibilen z navedenimi standardi polnilnih postaj.

5) V Obrazcu 6/1 v poz.30. zahtevate, da mora biti vozilo opremljeno s avtomatskim sistemom blokiranja koles med polnjenjem baterij. Lahko ponudimo sistem polnjenja, ki omogoča polnjenje šele ko voznik aktivira parkirno zavoro ? Ste s to zahtevo mislili, da voznik med polnjenjem ne more deaktivirati ročne zavore ?

ODG.: Naročnik je z avtomatsko blokado koles imel v mislih, da ni mogoče deaktivirati ročne zavore med polnjenjem.

6) V Obrazcu 6/1 v poz.31. zahtevate, da mora biti omogočeno nočno polnjenje baterij po standardu CCS2 in OCPP. OCPP standard se nanaša na polnilne postaje in ne na vozila, Vas lahko prosim, da pojasnite to zahtevo ?

ODG.: Naročnik utemeljuje zahtevo z dejstvom, da mora biti standard polnjenja na vozilu kompatibilen z navedenimi standardi polnilnih postaj.

7) V Obrazcu 6/1 v poz.41. zahtevate najmanj 2 el. generatorja , skupne jakosti najmanj I=210 A. Lahko ponudimo rešitev brez alternatorjev, saj se električna energija pridobi iz električnega motorja vozila, ki deluje v tem primeru tudi kot generator ? Po našem mnenju je ta rešitev najboljša z vidika porabe el.energije saj v celoti izkoristimo električni motor vozila.

ODG.: Naročnik ostaja pri zahtevani specifikaciji.

8) V Obrazcu 6/1 v poz.42. zahtevate skupno kapaciteto akumulatorjev najmanj 2x210 Ah. Vam lahko ponudimo alternativno rešitev, ki vključuje akumulatorje 2x170Ah ter dodatne akumulatorje za zagon avtobusa 2x35Ah ?

ODG.: Naročnik ostaja pri zahtevani specifikaciji.

9) V Obrazcu 6/1 v poz.55. zahtevate izvedbo predpriprava za montažo validatorjev: pritrdilna mesta in instalacije. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo oz. navedete tip plačilnih validatorjev ?

ODG.: Naročnik s tem pogojem zahteva sposobnost ponudnika za pripravo nosilne konzole in ustreznega komunikacijske in električne napeljave.

10) V Obrazcu 6/1 v poz.56. zahtevate avtoradio s CD/DVD predvajalnikom s podporo za MP3 datoteke (24V), ali USB vhod za predvajanje. Vam lahko ponudimo avtoradio z USB vhodom za predvajanje (brez CD/DVD predvajalnika) ? Samo USB vhod je postal standard v avtomobilski industriji, tako da je po našem mnenju rešitev zadovoljiva, za vaše potrebe.

ODG.: DA. Naročnik v zahtevi poz.56 dovoljuje uporabo ali CD/DVD predvajalnika ali USB vhod za predvajanje.

11) V Obrazcu 6/1 v poz.72. zahtevate karoserijo avtobusa iz nerjavečega jekla. Vam lahko ponudimo 8-letno protikorozijsko zaščito, ki vključuje nosilno konstrukcijo v kombinaciji industrijskega nerjavečega jekla (prednji karoserijski del) in aluminija (stranska in strešna nosilna konstrukcija) ? Smo eden vodilni svetovnih proizvajalcev vozil in uporabljamo visokotehnološke postopke protikorozijske zaščite, ki ustrezajo vsem standardom in namenu uporabe avtobusov.

ODG.: Naročnik dovoljuje uporabo predlagane protikorozijske zaščite (kot primer ustrezne zahteve, je naročnik navedel zaščito s katodnim potopom).

12) V Obrazcu 6/1 v poz.76. zahtevate enojno zasteklitev oken z zatemnjenimi (toniranimi) stekli. Vam lahko ponudimo okna z dvojno zasteklitvijo ? V električnih hibridnih avtobusih uporabljamo visoko izolativne materiale, da se zmanjšajo toplotne izgube in omogoči učinkovitejše delovanje klimatske naprave.

ODG.: Naročnik dovoljuje dvojno zasteklitev oken s toniranimi stekli. Stopnja zatemnitve na vseh oknih mora biti med 50-65%.

12) V Obrazcu 6/1 v poz.77. zahtevate stransko okno pri vozniku, v drsni izvedbi, ogrevano, dvojno zastekljeno. Lahko ponudimo okno v drsni izvedbi, pri katerem je fiksni del enojno zastekljen in ogrevan, drsni del pa dvojno zastekljen in neogrevan ?

ODG.: Naročnik dovoljuje predlagano spremembo, torej okno v drsni izvedbi, pri katerem je fiksni del enojno zastekljen in ogrevan, drsni del pa dvojno zastekljen in neogrevan.

14) V Obrazcu 6/1 v poz.78. zahtevate najmanj eno strešno loputo z električnim upravljanjem. Vam lahko ponudimo avtobus brez strešne lopute ? V ponujenem avtobusu je vgrajen učinkovit aktivni sistem ventilacije, ki ni vgrajena le v predelih, kjer so zasilni izhodi, tako da niti ni prostora za strešno loputo.

ODG.: Naročnik strešne lopute ne zahteva. Naročnik je zahtevo v poz. 78 črtal.

15) V Obrazcu 6/1 v poz.83. zahtevate Pritrditev invalidskega vozička - S pomočjo oblazinjenega naslona in 3 točkovnega varnostnega pasu. Vam lahko ponudimo 2 točkovni varnostni pas ? Ta rešitev je ustreza standardom in vsem regulativam za mestni avtobus.

ODG.: Da.

16) V Obrazcu 6/1 v poz.97. kot primer ustreznega sedeža navajate sedež ISRI 6860/885 NTS. Vam lahko ponudimo sedež ISRI® 6860/875 z obračanjem levo-desno ?

ODG.: Naročnik sedež navaja le kot primer, zato dopušča tudi sedež ISRI® 6860/875 z obračanjem levo-desno.
17) V Obrazcu 6/1 v poz.105. zahtevate predpripravo za nosilce prtljage zadaj z vtičnico za luči. Lahko prosim natančneje specificirate zahtevo, kakšno predpripravo zahtevate ? A lahko ponudimo avtobus brez te predpriprave, ki bo zato tudi ustrezno cenejši ? Na mestne avtobuse se ta oprema ne vgrajuje in je zato nimamo v standardni ponudbi.

ODG.: Naročnik zahteva navedeno predpripravo. Naročnik je na svoji spletni strani objavil fotografijo obstoječe predpriprave.

18) V Obrazcu 6/1 v poz.108. zahtevate SORT 2 test, kot obvezna priloga ponudbeni dokumentaciji. Združenje UITP za električne hibridne avtobuse ne predpisuje SORT 2 testa. Vam lahko k dokumentaciji priložimo SORT test za navadne hibridne avtobuse, kljub temu da so vrednosti za električne hibride seveda boljši kot bo v priloženem dokumentu ?
ODG.: Naročnik dovoljuje predložitev SORT 2 testa za navadne hibridne avtobuse.

19) V Obrazcu 8 v členu 9 navajate pogodbeno kazen, , ki znaša 0,2% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 15 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, razen kadar je zamuda izvajalca posledica višje sile. Glede na to, da je predmet pogodbe 5 vozil, nas zanima, če se pogodbena kazen 0,2% za vsak dan zamude obračunava od skupne pogodbene vrednosti ali le od sorazmernega dela pogodbene vrednosti za tisto število vozil, s katerimi se zamuja pri dobavi (npr. da se zamuja z dobavo le za 2 vozil) ?

ODG.: Pogodbena kazen se obračunava od skupne vrednosti, saj naročnik želi, da je vseh pet vozil dobavljenih v zato postavljenem roku, kateri je tudi eno od meril.

20) Zaradi zahtevnosti ponudbene dokumentacije, vas prosimo za podaljšanje roka za oddaje ponudbe, saj želimo ponudutu vozilo, ki bo čim bolj ustrezalo dejanskemu namenu uporabe, zato je potrebno veliko usklajevanja tudi z lokalnimi ponudnuiki opreme kot so Ameli in SIRIUG. Lahko prosimo za podajšanje roka za oddajo dokumentacije? Vas lahko prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudnikovih vprašanje ?

ODG.: Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.

Naročnik je vse spremembe upošteval tudi v spremenjeni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, katero je objavil na svoji spletni strani.

lep pozdrav