Dosje javnega naročila 007330/2018
Naročnik: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj
Blago: Sukcesivna dobava rezanega cvetja in vrtnarske galanterije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.771,32 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007330/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007330/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2018
JN007330/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2018
JN007330/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2018
JN007330/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2018
JN007330/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2018
JN007330/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.03.2020
JN007330/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.03.2020
JN007330/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007330/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39
4000
SI
Kranj
Slovenija
Borut Sever
borut.sever@brdo.si
+386 42601876
+386 42601652

Internetni naslovi
http://www.brdo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279492/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4878
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni gospodarski zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava rezanega cvetja in vrtnarske galanterije
Referenčna številka dokumenta: 51-13/2018-110-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03121200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava rezanega cvetja in vrtnarske galanterije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava rezanega cvetja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03121200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predoslje 39, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava rezanega cvetja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava vrtnarske galanterije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predoslje 39,4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava vrtnarske galanterije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V 9. členu " Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe " je v 5. alinei navedeno, da se poleg natisnjenega obrazca OBR-6a priloži še
elektronski zapis izpolnjenega obrazca na CD. Menimo, da to ni mogoče, če se ponudba oddaja elektronsko.

Lep pozdrav,
SMITHERS-OASIS ADRIA

ODGOVOR

Spoštovani,

elektronski zapis izpolnjenega obrazca OBR-6a na CD posredujte na naročnikov naslov JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj s pripisom: "Ne odpiraj ponudba javnega naročila Sukcesivna dobava rezanega cvetja in vrtnarske galanterije" do roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.10.2018   21:43
VPRAŠANJE
Pri elektronski oddaji ponudbe program zahteva še obrazec ESPD ali izjavo. Prosimo za pojasnilo oziroma vaš obrazec ESPD, da ga izpolnimo.

ODGOVORSpostovani,

namesto ESPD obrazca prilozite izjavo s katero potrjujete izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v javnem narocilu.
Izjava je del razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav,