Dosje javnega naročila 007331/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma G. Radgona
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.431,92 EUR

JN007331/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007331/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2018
JN007331/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007331/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007331/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2019
JN007331/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007331/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 40
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Nataša Osterc
natasa.osterc@zd-gr.si
+386 26209670
+386 25648615

Internetni naslovi
http://www.zd-gr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279442/RAZPIS_ZAVAROVANJE_2019-2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279442/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4873
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma G. Radgona
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma G. Radgona za obdobje 3. let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GORNJA RADGONA
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma G. Radgona za obdobje 3.let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   10:23
VPRAŠANJE

Naročnik zahteva predložitev Pooblastil za pridobitev potrdil iz kazenske evidence - OBR-2 in OBR-3. 79. člen ZJN-3 določa da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Z oddajo ESPD-ja se ponudnik zaveže, da bo na zahtevo in brez odlašanja predložil dokazila. (7) točka 79. člena določa, da naročnik pred oddajo naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži najnovejša dokazila skladno s 77. členom in po potrebi skladno s 78. členom. O neustrezni uporabi ESPD-ja govori tudi Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje, ki ga je izdal Direktorat za javno naročanje (oznaka dokumenta 430-77/2016/16. Skladno s tem predlagamo spremembo RD in umik navedenih obrazcev.


ODGOVOR:

V tem delu bomo umaknili OBR št. 5 IN OBR št. 6 ter popravili razpisno dokumentacijo. Popravek razpisne dokumentacije in obrazcev bo objavljen.Datum objave: 23.10.2018   14:41
VPRAŠANJE
V točki 8.4.3. RD je navedeno, da mora ponudnik predložiti najmanj 2 referenci za primerljivi zavarovalni storitvi. Kolikšen je najnižji znesek letne premije referenčnega posla (brez DPZP), da bo za naročnika še sprejemljiva?

ODGOVOR

Najnižji znesek referenčnega posla mora biti v skladu z ZJN-3, ko gre za naročila malih vrednosti, v ta okvir spada tudi naše naročilo.


Datum objave: 25.10.2018   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pri avtomobilskem zavarovanju pod tč. 7.3. Kasko Zavarovanje, navajate tudi med drugimi kritje na parkirišču. Pod točko 7.3.2. Delno kasko zavarovanje, pa ga posebej, tako kot druge v tem opisu ne navajate. Ali se kombinacija parkirišče vključi v kritje kot delni kasko, ali želite kritje za to le v osnovnem kasku, ki je brez odbitne franšize.

Hvala za odgovor ter lep pozdrav.


ODGOVOR

Tako kot je zapisano, kritje za poškodbe vozila na parkirišču s strani neznanega vozila in ostali vzrokov, se poda v okviru polnega kasko zavarovanja, brez odbitne franšize. Kot samostojna delna kombinacija kasko zavarovanja ni zahtevana.


Datum objave: 25.10.2018   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Seznam vozil s pripadajočimi podatki in premijskimi razredi vsebuje 2 vozili Mercedes Benz V 220 D. Navedli ste, da je osnova za izračun premije za eno vozilo 40.681,80 drugo 49.081,82. Pri vnosu vozil v sistem preko podatkov Eurotaxsa, opažamo veliko razhajanje pri navedeni vrednosti saj je za enega novo nabavna vrednost 79.077,00 za drugega 78.100,00. Prosimo preverite navedeni osnovi za izračun premije za navedeni vozili.

Prosimo vas tudi, da preverite in ažurirate seznam vozil, ker ima nekaj vozil drugačno reg.št, kot jo navajate, kar pomeni, da je možna odjava vozila in da lastnik vozil ni več ZD Gornja Radgona (npr. MSH5530, MSSJ229, MS2102J..)

Hvala vam ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Bomo preverili seznam in ga ažurirali. Nov seznam vozil vam bomo poslali na e-mail naslove, s katerih ste zaprosili za zavarovalno tehnično dokumentacijo.Datum objave: 25.10.2018   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Seznam vozil s pripadajočimi podatki in premijskimi razredi vsebuje 2 vozili Mercedes Benz V 220 D. Navedli ste, da je osnova za izračun premije za eno vozilo 40.681,80 drugo 49.081,82. Pri vnosu vozil v sistem preko podatkov Eurotaxsa, opažamo veliko razhajanje pri navedeni vrednosti saj je za enega novo nabavna vrednost 79.077,00 za drugega 78.100,00. Prosimo preverite navedeni osnovi za izračun premije za navedeni vozili.

Prosimo vas tudi, da preverite in ažurirate seznam vozil, ker ima nekaj vozil drugačno reg.št, kot jo navajate, kar pomeni, da je možna odjava vozila in da lastnik vozil ni več ZD Gornja Radgona (npr. MSH5530, MSSJ229, MS2102J..)

Hvala vam ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedene nabavne vrednosti vozil izhajajo iz naročnikovih poslovnih listih računov. Vozila so do sedaj bila zavarovana do teh vrednosti in naročnik se strinja, da se za takšne vrednosti zavarujejo tudi v naprej.Datum objave: 05.11.2018   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas, da sporočite namen uporabe vozil z reg.št. MSCU341 in MSSN528. Obe vozili imata 6 sedežev. Ali je v navedenih vozilih vgrajena tudi morebitna dodatna (medicinska) oprema.ODGOVOR:
Navedeni vozili iz vprašanja nimata dodatne medicinske opreme. Sta namenjeni samo za prevoz ljudi in blaga za lastne potrebe.
Datum objave: 06.11.2018   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!


V Prilogi št. 1 - Zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri zavarovalnih vrstah požara, strojeloma in računalnikov navedeno, da je potrebno vrednosti korigirati s pripadajočimi korekcijskimi faktorji. Lepo prosimo za navedbo korekcijskih faktorjev.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Se opravičujemo, je prišlo do napake. Vsem ponudnikom, ki so preko e-maila zaprosili za tehnično dokumentacijo, bodo poslani korekcijski faktorji.Datum objave: 06.11.2018   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

uredili in ažurirali ste nov seznam vozil, kjer pa je pri vozilu z reg.št. MSSN528 navedena druga osnova za izračun premije, kot na prvotnem seznamu.
Na prvem seznamu je navedena vrednost 49.081,82, na drugem seznamu 40.613,09. Katera naj bi bila sedaj prava in zakaj ste navedli še nižjo vednost, glede na to, da je vrednost navedenega vozila 78.100,00 po Eurotaxu in kar bi bila pravilna vrednost vozila za zavarovanje. Za izračun kasko zavarovanja se upošteva novo nabavna vrednost vozila brez morebitnih komercialnih ali drugih popustov, ki jih je zavarovanec dogovoril pri nakupu vozil. Prosimo vas, da še enkrat preverite dejansko vrednost vozil MSSN528 in MSCU341 v izogib zapletov pri izplačilu morebitnih škod.

ODGOVOR
Ob naknadni kontroli se je ugotovilo, da znaša nabavna vrednost navedenega vozila (MS SN-528), 40.613,09 , toliko smo namreč plačali za vozilo ob nakupu in po takšni nabavni vrednosti je bilo do sedaj tudi zavarovano. Velja torej ta nabavna vrednost.

Kot smo podali odgovor že v enem izmed prejšnjih vprašanj, vozili MS SN-528 in MS CU-341 nista specialni vozili z medicinsko opremo, ampak vozili za prevoz ljudi in blaga za lastne potrebe. Tako visoka nabavna vrednost po Eurotaxu nam žal ni razumljiva, ker tako visoke nabavne vrednost nimajo niti specialna vozila s polno medicinsko opremo.

Podane nabavne vrednosti so vrednosti iz naših evidenc in seveda niso zavezujoče. Ponudnik se v tem primeru sam odloči na osnovi kakšne vrednosti bo izvedel izračun premije za posamezno vozilo. Seveda ob predpostavki, da v primeru škode podzavarovanje ne velja!«
Datum objave: 07.11.2018   13:30
VPRAŠANJE
Predlagamo dopolnitev ZTD (Priloga 1) v točki 2. Splošna določila zavarovanja točkah 1) (peti odstavek) in 2) (četrti odstavek) s stavkom: "Nove investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, in nove lokacije mora zavarovanec od dneva prevzema javiti zavarovatelju."

ODGOVOR

Potrjujemo dopolnitev s sledečo dikcijo:
Nove investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji kakor tudi investicije na novi lokaciji, mora zavarovanec od dneva prevzema javiti zavarovalnici."Datum objave: 07.11.2018   14:00
VPRAŠANJE
predlagamo popravek ZTD in 2. Splošna določila zavarovanja v 4) točki Zavarovanje na flotantni podlagi in sicer z besedilom: "To je način zavarovanja za zaloge, kjer je podano kritje njihovega poškodovanja ali uničenja do vsakokratne dejanske vrednosti, izkazane v zavarovančevih knjigah oz. evidencah na dan škode, vendar največ do višine vrednosti zalog povišane za 30%." Zavarovalnica namreč ne more sprejeti v kritje predmetov zavarovanja brez omejitve limita obveznosti.

ODGOVOR
Dikcija o zavarovanju zalog na flotantni podlagi ostaja kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 07.11.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri razširitvah kritja zavarovanja odgovornosti je v točki 5 (str.28 Zavarovalno tehnične dokumentacije) navedeno, da želite kritje čistih premoženjskih škod. Ali se kritje vključi v zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti zavarovanca ter kakšna naj bi bila višina zavarovalne vsote?
Najlepša hvala!

ODGOVOR
Kritje čistih premoženjskih škod se vključi v odgovornost iz dejavnosti in sicer s podlimitom do višine ZV 25.000,00 .Datum objave: 07.11.2018   14:48
VPRAŠANJE
Predlagamo dopolnitev definicije Stvari zaposlenih in stvari pacientov pri požarnem in vlomskem zavarovanju z besedilom: "Zavarovalnica jamči za poškodbo (temeljne požarne nevarnosti), tatvino in izginitev stvari (vlomske nevarnosti), ki pripadajo zaposlenim in pacientom. Denar, dragocenosti, ure, tehnične predmete (kot so fotoaparati, kamere, mobilni telefoni, prenosni računalniki in televizorji, wakmani, orodja in podobno), vrednostne papirje in dragocenosti pa krije zavarovanje le, če so zavarovancu izročeni v hrambo in jih ta hrani v zaklenjeni blagajni. Zavarovanec mora nemudoma prijaviti izgubo ali izginitev stvari policiji.

ODGOVOR
Predlagamo dopolnitev definicije Stvari zaposlenih in stvari pacientov pri požarnem in vlomskem zavarovanju z besedilom: "Zavarovalnica jamči za poškodbo (temeljne požarne nevarnosti), tatvino in izginitev stvari (vlomske nevarnosti), ki pripadajo zaposlenim in pacientom. Denar, dragocenosti, ure, tehnične predmete (kot so fotoaparati, kamere, mobilni telefoni, prenosni računalniki in televizorji, wakmani, orodja in podobno), vrednostne papirje in dragocenosti pa krije zavarovanje le, če so zavarovancu izročeni v hrambo in jih ta hrani v zaklenjeni blagajni. Zavarovanec mora nemudoma prijaviti izgubo ali izginitev stvari policiji.Datum objave: 07.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
predlagamo črtanje v Vsebini in vrednostnimi osnovami za pripravo ponudbe pod zavarovanje strojeloma "Do zneska premije, ki ga vsako leto določi zavarovalnica, se bonus oz. malus ne obračunava." s pojasnilom, da ima vsaka zavarovalnica svoje zavarovalne pogoje in da s tem postavljate zavarovalnice v neenak položaj.

ODGOVOR
predlagamo črtanje v Vsebini in vrednostnimi osnovami za pripravo ponudbe pod zavarovanje strojeloma "Do zneska premije, ki ga vsako leto določi zavarovalnica, se bonus oz. malus ne obračunava." s pojasnilom, da ima vsaka zavarovalnica svoje zavarovalne pogoje in da s tem postavljate zavarovalnice v neenak položaj.Datum objave: 07.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
Za zavarovanje stekla vas prosimo za podatek o skupni vrednostih stekla, sanitarne keramike in svetlobnih cevi po posamezni lokaciji.

ODGOVOR
Vrednosti po lokacijah, na način kot ga želite imeti, ni možno pridobiti, ker jih naročnik v takšni obliki ne vodi. Za orientacijo vam lahko navedemo le kvadraturo stekleni površin po lokacijah. Lokacija 1: več kot 200 m2, ostale lokacije: manj kot 200 m2.Datum objave: 07.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo uporabo korekcijskih faktorjev in sicer za objekt ZD GR je vrednost 1.014.495,85 korigiramo s faktorjem 2 in pomeni vrednost 2.028.991,70. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Točno tako.


Datum objave: 07.11.2018   14:55
VPRAŠANJE
Predlagamo umik točke 6. Bonus v Prilogi št. 1 s pojasnilom, da sta v zavarovalno tehnični dokumentaciji upoštevana sistema za korigiranje zavarovalne premije pri strojelomnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti in da bi upoštevanje naročnikove zahteve po non-claim bonusu v izračunu zavarovalne premije rezultiralo v višji ponudbeni premiji, kar pa ni v naročnikovemu interesu, saj je edini kriterij razpisa najnižja ponudbena cena. Dodali bi še, da smo opazili različno uporabo plačane letne premije (enkrat brez dpzp) in drugič obračunana fakturirana premija (z dpzp).

ODGOVOR
Točka 6 ostane v celoti kot je navedena v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 09.11.2018   13:40
VPRAŠANJE

Na 21. strani razpisne dokumentacije (točka 12.3.) je navedeno, da mora biti ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. Prosimo za pojasnilo zahteve po podpisu dokumentov, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, glede na dejstvo, da se ponudba oddaja elektronsko preko portala za javno naročanje in da ima oseba, ki podpisuje in oddaja javno naročilo kvalificirano digitalno potrdilo, brez katerega oddaja itak ni možna. Z oddajo na portalu se šteje, da je celotna dokumentacija podpisana. Prosimo za spremembo navedene točke RD, da zadostuje parafirana ponudba.


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri svoji zahtevi. Kvalificirano digitalno potrdilo ima lahko več pooblaščenih oseb, in ne pomeni tudi, da ima pooblastilo za podpis ponudbe.