Dosje javnega naročila 007415/2018
Naročnik: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, Dornava 128, 2252 Dornava
Blago: NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 293.462,49 EUR

JN007415/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007415/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007415/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2018
JN007415/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN007415/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007415/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 206-469596
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Dornava 128
2252
SI
Dornava
Slovenija
Simona Petrovič
simona.petrovic@zavod-dornava.si
+386 27540249
+386 27550501

Internetni naslovi
http://www.zavod-dornava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279537/KURILNO_OLJE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4884
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA
Referenčna številka dokumenta: 4300-4/2018-1/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA PO SKUPINAH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA KURILNEGA OLJA - EXTRA LAHKO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DORNAVA 128, DORNAVA 1, 2252 DORNAVA
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA KURILNEGA OLJA - EXTRA LAHKO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA GORIVA ZA VOZILA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA GORILA ZA VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Dornava 128
2252
Dornava
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   12:43
Pozdravljeni,

ESPD obrazec sem preverila in se da odpreti. V kolikor ne boste uspeli, kontaktirajte portal e-naročanje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 09.11.2018   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če preverite ESPD, ker ga namreč ne moremo odpreti.

Hvala

ODGOVOR


Objavili smo novi ESPD OBRAZEC.

Lep pozdrav!Datum objave: 14.11.2018   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Novi objavljen ESPD je za "Nabavo živil in materiala za prehrano" in ne za "Sukcesivno nabavo kurilnega olja extra lahko in goriva za vozila".

Lep pozdrav,


ODGOVOR


Za napako se opravičujem. Ponudnike prosim, da popravijo ESPD obrazec in navedejo pod rubriko naziv in opis NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.11.2018   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Kaj je dejansko merilo za izbor: samo najnižja ponudbena cena ali najnižja cena v kombinaciji z najvišjim % popusta , glede na to, da iz pogodbe izhaja, da je merodajen popust.

2. V razpisni dokumentaciji je določeno: Osnova je maloprodajna cena kurilnega olja, objavljena na spletni strani Petrola in cena goriva po aktualnem ceniku, veljavnem na dan objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Takšna zahteva naročnika predstavlja kršitev temeljnih načel postopka javnega naročanja in sicer načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, načela enake obravnave ponudnikov in načela sorazmernosti, kot tudi lahko predstvalja dejanje omejevanja konkurence. To zahtevo v razpisni dokumentaciji je treba spremeniti in omogočiti enakovredno obravnavo zainteresiranih ponudnikov.


Lep pozdrav.

ODGOVOR


1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je končna vrednost s popustom (najnižja cena + najvišji popust).
2. Ponudniki lahko navedejo tudi drugo ceno. Merilo je končna vrednost s popustom, višji je popust, nižja je končna vrednost.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.11.2018   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede obrazev razpisne dokumentacije prosimo za pojasnila:

- obrazec št. 4:
S tem obrazcem ponudnik (gospodarski subject) daje soglasje za pridobitev osebnih podatkov. Prosimo za pojasnilo čigavih osebnih podatkov glede na to, da sam gospodarski subject osebnih podatkov nima.
- pri soglasjih za pridobitev osebnih podatkov - fizične osebe: sprašujemo kakšne osebne podatke fizičnih oseb bi naročnik na podlagi tega soglasja pridobival?
- glede obrazcev št. 6 in 7: ali je potrebno tudi te obrazce podpisane vrniti glede na to, da se take izjave potrdijo z ESPD-jem.
- glede obrazca 7: ponudnik nima organa nadzora - kakšno izjavo v tem primeru predloži.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

- obrazec št. 4, naročnik ga predloži Ministrstvu za pravosodje za pridobitev podatkov, da ponudnik (gospodarski subjekt) in njihovi zakoniti zastopniki (fizične osebe) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. čl. ZJN-3.
- obrazec 6 in 7 je potrebno podpisane vrniti
- obrazec št. 7, ponudnik naj navede, da nima organa nadzora.

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.11.2018   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo sledeča vprašanja:
1. Če sodelujemo samo v enem sklopu, lahko obrazce za drug sklop v celoti izpustimo iz ponudbene dokumentacije?
Enako vprašanje je če ne uporabljamo podizvajalcev ali lahko izločimo te obrazce?
2. Glede na to da na skoraj vseh obrazcih ni označeno da je potreben podpis in žig prosimo za seznam obrazcev ki morajo biti podpisani in ožigosani.

ODGOVOR


1. Izpolnite obrazec za sklop na katerega se prijavljate, ostalo pustite prazno. Enako velja za podizvajalce.
2. Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz kazenskih evidenc za fizične in pravne osebe morajo biti podpisana in žigosana, za ostale obrazce ni obvezno.

Lep pozdrav!