Dosje javnega naročila 007338/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje in vrečk
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.003,98 EUR

JN007338/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007338/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2018
JN007338/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN007338/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.02.2019
JN007338/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2019
JN007338/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007338/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Fabina
mateja.fabina@gov.si
+386 12008401

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/
ESPD: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4883
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje in vrečk
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Čistilna sredstva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistilna sredstva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava čistilnih sredstev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistilna sredstva za pralnico
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava čistilnih sredstev za pralnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za čiščenje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava pripomočkov za čiščenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrečke
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava vrečk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2018   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim sporočite, kdaj boste začeli odgovarjati na zastavljena vprašanja.
S tem ko ne dajete sproti odgovorov onemogočate ponudnike pri pripravi ponudbe!
Lp!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno prosim za odgovore na zastavljena vprašanja, zaradi uveljavljanja pravnega varstva.
Lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali načrtno ne odgovarja na že postavljena vprašanja ponudnikov saj vse od dneva objave do danes še ni bilo nobenega odgovora? Ali imate namen objaviti odgovore po izteku roka za vprašanja ali celo tik pred rokom za oddajo ponudbe in tako ponudnikom onemogočiti pripravo dopustne ponudbe? Namen dodatnih pojasnil je odpraviti vse morebitne nejasnosti v razpisni dokumentaciji in v praksi pogosto tudi odgovori ne vsebujejo vseh informacij, ki jih ponudniki nujno potrebujemo za pripravo korektne ponudbe. Upamo, da se zavedate, da v primeru objave odgovorov po izteku roka za vprašanja, nam ponudnikom ne bo preostalo drugega, kot da vložimo revizijo na vsebino razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Spoštovani,

želimo vas obvestiti, da boste odgovore na vsa vprašanja prejeli pred skrajnim rokom, določenem v razpisni dokumentaciji, predvidoma bo to prihodnji ponedeljek. Naročnik ocenjuje, da bodo s tem pravočasno odpravljene vse morebitne nejasnosti v razpisni dokumentaciji in da boste vsi ponudniki imeli dovolj časa za pripravo ustreznih ponudb. Hvala za razumevanje.


Datum objave: 02.11.2018   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko namesto kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe v vrednosti 1000 EUR predložino bianco menico z menično izjavo za 1000 EUR?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Ne, skladno z dokumentacijo za oddajo javnega naročila je potrebno priložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo.


Datum objave: 02.11.2018   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe priložimo menico ter menično izjavo s pooblastilom z izpolnitev?

ODGOVOR

Ne, skladno z dokumentacijo za oddajo javnega naročila je potrebno priložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo.


Datum objave: 02.11.2018   13:48
VPRAŠANJE
Sklop 1, pozicija 9. Denaturirani špirit:
Naročnik kot javna inštitucija bi moral upoštevni in izvajati veljavno zakonodajo. Če išče izdelek, ki ga bo uporabljal za namen dezinfekcije (razkuževanja), mora jasno zahtevati izdelek, ki izpolnjuje zakonske pogoje za to (vpis v register biocidnih proizvodov pri Ministrstvu za zdravje RS). S tem, ko naročnik išče izdelek brez te tehnične zahteve, jasno pa nakaže namen uporabe, je s tem jasno nakazal svoj namen kršenja veljavne zakonodaje. Pozivamo naročnika, da v strokovni kriterij postavi zahtevo po vpisu izdelka na biocidno listo RS. V tem primeru je procentualna sestava izdelka nepomembna, saj za zahtevani učinek jamči sam vpis izdelka na listo biocidov.

ODGOVOR

Ponudnik je skladno s peto točko prvega poglavja razpisne dokumentacijo dolžan ponuditi izdelke, ki morajo biti v skladu s kakovostjo po pravilih stroke, veljavnimi predpisi, priporočili in normativi. Samo biocidni proizvodi, ki so vpisani v nacionalni register odobrenih biocidnih proizvodov, so lahko v prometu v republiki Sloveniji.


Datum objave: 02.11.2018   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu 2 pod zaporedno številko 1 ponudimo pakiranje 5L?
ali lahko v sklopu 2 pod zaporedno številko 2 ponudimo pakiranje 10L?
ali lahko v sklopu 2 pod zaporedno številko 5 ponudimo pakiranje 2L?

ODGOVOR
Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP1
ali lahko pod številko 1 ponudimo pakiranje 750ml?
ali lahko pod številko 2 ponudimo pakiranje 700ml?
ali lahko pod številko 7 ponudimo pakiranje 500ml?
ali lahko pod številko 10 ponudimo pakiranje 500ml?
ali lahko pod številko 13 ponudimo pakiranje 700ml?

ODGOVOR
Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.Datum objave: 02.11.2018   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 3 - pod zaporedno številko 1 zahtevate kovinski nosilec. Naj vas opomnimo, da so profesionalni pripomočki za čiščenje kot so nosilci in brisalne plošče, v današnjem času narejeni iz kvalitetne trpežne plastike in kovinskih ni več mogoče dobiti, saj nove smernice na področju čiščenja tega ne predvidevajo. Prosimo da dovolite plastičen potiskalec vode.

Kakšno krpo želite pod zaporedno številko 3...za vpet, na ježke, na žepke?
Prosimo za obrazložitev zakaj morajo bit metlice pod zaporedno številko 13 različnih barv? Ali lahko ponudimo samo bele, kot je to praksa?
Ali lahko pod zaporedno številko 22 ponudimo 25L koš?

ODGOVOR

Sklop 3:
1. pod zaporedno številko 1 zahtevate kovinski nosilec. Naj vas opomnimo, da so profesionalni pripomočki za čiščenje kot so nosilci in brisalne plošče, v današnjem času narejeni iz kvalitetne trpežne plastike in kovinskih ni več mogoče dobiti, saj nove smernice na področju čiščenja tega ne predvidevajo. Prosimo da dovolite plastičen potiskalec vode.
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
2. Kakšno krpo želite pod zaporedno številko 3...za vpet, na ježke, na žepke?
POJASNILO: Ponudnik naj ponudi krpo za zložljivo brisalno ploščo z žepki.
3. Prosimo za obrazložitev zakaj morajo bit metlice pod zaporedno številko 13 različnih barv? Ali lahko ponudimo samo bele, kot je to praksa?
POJASNILO: Ščetke WC so lahko tudi samo bele barve.
4. Ali lahko pod zaporedno številko 22 ponudimo 25L koš?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
Datum objave: 02.11.2018   14:13
VPRAŠANJE
SKLOP 4: Kaj pomeni "Vrečke močnejše izdelave" ? Ali lahko navedete debelino folije v mikronih?

ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.

VPRAŠANJE
SKLOP 4:
1. Vrečke so definirane kot "močnejše izdelave". Vsak proizvajalec si tolmači po svoje kaj pomeni močnejša vrečka, posledično je možno ponuditi tanjšo vrečko za ugodnejšo ceno, ki pa morda kasneje ne bo po kakovosti zadovoljiva. Prosim za definiranje najtanjše debeline vrečk (mikronov) ki jih je dovoljeno ponuditi.
2. Različni proizvajalci uporabljajo različna navitja na zavitkih/rolicah. Je dovoljeno ponuditi tudi drugačno navitje (npr. namesto 25/1 se ponudi 30/1 ali 20/1) in se temu posledično v ponudbenem predračunu preračuna letno količino zavitkov?

ODGOVOR
1. Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.
2. Ne ponudnik mora ponuditi izdelek, kot je navedeno v ponudbenem predračunu, torej zavitek v katerem je 25 vrečk.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
sklop 4 vrečke za smeti
prosim če opredelite vrsto material HD ali LD.

ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.

VPRAŠANJE
Sklop 4 VREČKE želite močnejše izdelave, kakšna je zahtevana debelina vrečk? Ali želite minimalno debelino 40 mikronov?

ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo da v sklopu 4. opredelite ali želite vrečke HDPE ali LDPE in koliko mikronov naj imajo vrečke, namreč dobavitelji si različno razlagajo pojem "močnejše" in ni nujno da boste dobili vrečke ki jih želite.

ODGOVOR

Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.


Datum objave: 02.11.2018   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila za sklop 1:
-zap.št. 2 Tekoče abrazivno sredstvo kremni detergent: ali lahko ponudimo izdelek v pakiranju 0,5 lit, ceno bi preračunali na zahtevano EM = 1 lit?
-zap.št. 4 Sol tabletirana: ali lahko ponudimo izdelek v pakiranju 1,5 kg, ceno bi preračunali na zahtevano EM = 1 kg?
-zap.št. 5 Tablete za pomivalni stroj: kaj je EM? Ali je 1 kos 1 tableta ali 1 zavitek 60/1?
-zap.št. 16 Pasta za roke: ali lahko ponudimo izdelek, ki namesto peska vsebuje mikro zrnca, ki ne mašijo odtokov (v nasprotju s peskom, ki maši odtoke)?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Zap.št. 2 Tekoče abrazivno sredstvo kremni detergent: ali lahko ponudimo izdelek v pakiranju 0,5 lit, ceno bi preračunali na zahtevano EM = 1 lit?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
2. Zap.št. 4 Sol tabletirana: ali lahko ponudimo izdelek v pakiranju 1,5 kg, ceno bi preračunali na zahtevano EM = 1 kg?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
3. Zap.št. 5 Tablete za pomivalni stroj: kaj je EM? Ali je 1 kos 1 tableta ali 1 zavitek 60/1?
POJANILO: EM je eno pakiranje (60/1).
4. Zap.št. 16 Pasta za roke: ali lahko ponudimo izdelek, ki namesto peska vsebuje mikro zrnca, ki ne mašijo odtokov (v nasprotju s peskom, ki maši odtoke)?
POJASNILO: Ponudnik lahko ponudi tudi izdelek, ki namesto peska vsebuje mikro zrnca, ki ne mašijo odtokov.Datum objave: 02.11.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Veza sklop 1, imamo naslednja vprašanja:
1. Lahko pod zap.št.2 ponudimo izdelek v embalaži 500ml in ustrezno preračunamo?
2. Zap.št.4: kakšno je pakiranje? 25kg?
3. Zap.št.5: lahko ponudimo tablete v pakiranju 80/1?
4. Zap.št.6: ali lahko ponudimo izdelek v večjem pakiranju? Npr.5 ali 10L?
5. Zap.št.8: za katere vrste (blagovne znamke) milnikov razpisujete milo?
6. Zap.št.10: ali lahko ponudimo izdelek v embalaži 500ml?
7: Zap.št.13 in 15: lahko ponudimo pakiranje 5L ali 10L?
8. Zap.št.16: ali lahko ponudimo izdelek v embalaži 500ml?
lp

ODGOVOR

1. Zap.št.2 ponudimo izdelek v embalaži 500ml in ustrezno preračunamo?
POJASNILO: Ne ponuditi je potrebno izdelek pakiran v 1 l embalaži.
2. Zap.št.4: Kakšno je pakiranje? 25kg?
POJASNILO: Sol tabletirana je pakirana v 1 kg embalažo.
3. Zap.št.5: Lahko ponudimo tablete v pakiranju 80/1?
POJANSILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
4. Zap.št.6: Ali lahko ponudimo izdelek v večjem pakiranju? Npr.5 ali 10L?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
5. Zap.št.8: Za katere vrste (blagovne znamke) milnikov razpisujete milo?
POJASNILO: Milniki (neznana blagovna znamka) v katerega je mogoče vstaviti milo v litrski embalaži.
6. Zap.št.10: Ali lahko ponudimo izdelek v embalaži 500ml?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
7. Zap.št.13 in 15: lahko ponudimo pakiranje 5L ali 10L?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
8. Zap. št.16: Ali lahko ponudimo izdelek v embalaži 500ml?
POJASNILO: Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.
Datum objave: 02.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, če kot garancija za resnost ponudbe zadostuje, da obrazec podpišemo in žigosamo ali moramo priložiti garancijo, podpisano s strani banke.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti podpisano s strani garanta (banka ali zavarovalnica).


Datum objave: 02.11.2018   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, da v sklopu 4 (vrečke) opredelite debelino vrečk v mikronih. Opis "močnejša izdelava" je zelo relativen.
Prav tako nas zanima, če je potrebno podati ceno za zavitek = 25/1?
lp

ODGOVOR

1. Prosimo, da v sklopu 4 (vrečke) opredelite debelino vrečk v mikronih. Opis "močnejša izdelava" je zelo relativen.
POJASNILO: Ponudnik naj ponudi vrečke z oznako HDPE z debelino najmanj 18 mikronov.
2. Prav tako nas zanima, če je potrebno podati ceno za zavitek = 25/1?
POJASNILO: Da, potrebno je podati ceno za zavitek.


Datum objave: 02.11.2018   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Veza sklop 2 - čistilna sredstva za pralnico nas zanima, če lahko ponudimo drugačno pakiranje od navedenega oziroma prosimo, da navedete razpone pakiranj (od - do), saj v nasprotnem primeru omejujete konkurenco. Prosimo, da npr. dopustite možnost, da ponudimo mehčalec v pakiranju od 5-10L, prašek od 15-20kg oziroma 3-5kg.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Ne, vsebina ponudbenega predračuna se ne spreminja.


Datum objave: 02.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Pozivamo vas k ustreznemu popravku razpisne dokumentacije, in sicer vzorca okvirnega sporazuma v drugem odstavku 8. člena ter v 10. členu, kjer je napačno navedeno, da je predmet javnega naročila nakup vzmetnic, dokumenta s takšno vsebino pa iz objektivnih razlogov ne moremo potrditi/podpisati.
Hvala za razumevanje in LP!

ODGOVOR

Na spletu bo 05.11.2018 objavljen popravljen vzorec okvirnega sporazuma. Sam podpis vzorca okvirnega sporazuma sicer ni pogoj za sodelovanje v postopku javnega naročanja.


Datum objave: 02.11.2018   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za odgovor: ali v sklopu 3 pod zap.št.2 in 3 (brisalna plošča in krpa) razpisujete krpo na žepke ali krpo z jezički za vpet.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik naj ponudi krpo na žepke.

Datum objave: 02.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po priporočilih MF, MJU, Direktorata za javno naročanje se ob oddaji ponudbe v razdelek »Predračun« v informacijskem sistemu e-JN oddaji naloži samo rekapitulacijo predračuna (končna vrednost po posameznem sklopu) v pdf obliki. Podatki, ki jih navadno vsebuje obrazec predračuna, lahko predstavljajo poslovno skrivnost, zato ne smejo biti dostopni širši javnosti.

Navodila naročnikom: »V primeru, ko naročnik zahteva sestavo cen v zahtevnejši obliki (npr. v Excel-u, z več zavihki s podrobnimi navedbami ali zahtevami po določenih specifikacijah, ki bi lahko pomenile poslovno skrivnost, je primerno, da pripravi (tudi) ustrezen povzetek predračuna (rekapitulacijo), ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun«, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun«, celoten predračun pa v zavihek »Druge priloge« in le-ta ne bo viden na javnem odpiranju ponudb.«

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/eJN/Avgust%202018/Odgovori_na_vprasanja_narocniki_01082018.pdf

Če bi bil celoten predračun viden na javnem odpiranju, bi lahko vsi ponudniki (in tudi ostala javnost) videli vse posamezne cene ostalih ponudnikov, kar pa ni predmet javnega odpiranja ponudb ampak je predmet vpogleda v ponudbe, ki je po ZJN drug, ločen postopek.

Naročnika pozivamo, da ustrezno dopolni in spremeni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija se ne spreminja.


Datum objave: 02.11.2018   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Sklop 1 št. 5 Tablete za pomivalni stroj 60 tablet/1
Okvirna količina 120 kos, E.M.1 kos ali potrebujete 120 tablet ali zavitkov, ker je E.M. 1 kos oz. 1 tableta ali 1 zavitek.
Prosim za popravek.

ODGOVOR

Okvirna količina za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma je 120 zavitkov.


Datum objave: 02.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 3 Pripomočki za čiščenje, zap. št. 1, 2 in 5: ali lahko ponudimo izdelek z ročajem (zap. št. 1 in 2) oz. ročaj (zap. št. 5) dolžine 140-150 cm?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Lahko.


Datum objave: 02.11.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da v sklopu 1 Čistilna sredstva dodate zahtevo po znaku za okolje EU ali drugem dokazilu o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o ZeJN za naslednje izdelke:
- Postavka 5. Tablete za pomivalni stroj (po Uredbi o ZeJN izdelek spada med detergente za pomivalne stroje)
- Postavka 12. WC račka (po Uredbi o ZeJN izdelek spada med čistila za sanitarne prostore)

Hvala.

ODGOVOR

Pripomba upoštevana, podani zahtevi po izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju tudi za izdelek iz ponudbenega predračuna (sklop 1) zaporedna št. 5 in 12. Sprememba dokumentacije za oddajo javnega naroča objavljena na spletni strani naročnika dne 02.11.2018.


Datum objave: 02.11.2018   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 3, poz.4
Ali lahko ponudimo sobno omelo dolžine 50 cm.
Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Da, lahko se ponudi tudi omelo dolžine 50 cm.


Datum objave: 02.11.2018   15:01
VPRAŠANJE
Sklop 3 artikel 9 krtača za tla v obliki črke S je lahko le brez ročaja, če želite z lesenim ročajem pa je ravna cca. 25 cm

ODGOVOR

Ponudnik naj ponudi krtačo za tla v obliki črke S brez lesenega ročaja.


Datum objave: 02.11.2018   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila za sklop 3:
-zap.št. 1 Odrivalec vode 45 cm: ali lahko ponudimo izdelek z ročajem 130 cm?
-zap.št. 2 Brisalna plošča za mikro krpo: ali lahko ponudimo izdelek z ročajem 130 cm?
-zap.št. 5 Ročaj za omelo: ali lahko izdelek dolžine 140 cm?
-zap.št. 22 Koš nihalka 30L: ali želite koš z nihalnim pokrovom ali koš s pedalom? Obe strokovni zahtevi v istem artiklu nista združljivi.
-zap.št. 23 Vakuumski odmaščevalec: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 36 cm?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Zap. št. 1, Odrivalec vode 45 cm: Ali lahko ponudimo izdelek z ročajem 130 cm?
POJASNILO: Ponudnik lahko ponudi tudi izdelek z ročajem 130 cm.
2. Zap. št. 2 Brisalna plošča za mikro krpo: Ali lahko ponudimo izdelek z ročajem 130 cm?
POJASNILO: Ponudnik lahko ponudi tudi izdelek z ročajem 130 cm.
3. Zap. št. 5 Ročaj za omelo: Ali je lahko izdelek dolžine 140 cm?
POJASNILO: Ponudnik lahko ponudi tudi izdelek dolžine 140 cm.
4. Zap. št. 22 Koš nihalka 30L: Ali želite koš z nihalnim pokrovom ali koš s pedalom? Obe strokovni zahtevi v istem artiklu nista združljivi.
POJASNILO: Ponudnik naj ponudi koš z nihalnim pokrovom.
5. zap. št. 23 Vakuumski odmaščevalec: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 36 cm?
POJASNILO: Ponudnik lahko ponudi tudi izdelek z lesenim ročajem 36 cm.Datum objave: 02.11.2018   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Pozivamo vas, da kot ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopustite tudi predložitev bianco menice z menično izjavo oz. pooblastilom za unovčitev v višini zahtevanega zneska zavarovanja.
1) Pravna podlaga:
-Vlada Republike Slovenije je dne 30. 10. 2013 sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU (po katerih ste tudi vestno povzeli vzorce finančnih zavarovanj), s katerimi naročnike poziva naj preudarno, ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja ter stroškov izdaje finančnega zavarovanja, ki vplivajo na konkurenčnost in gospodarnost javnega naročila (ponudniki smo običajno primorani stroške izdaje finančnega zavarovanja prenesti na naročnike), presodi, ali je v danem primeru finančno zavarovanje potrebno in če je, kateri instrument finančnega zavarovanja (menica, kavcijsko zavarovanje, bančna
garancija, depozit idr.) je glede na namen, stopnjo tveganja in druge okoliščine, povezane z javnim naročilom, najprimernejši. Dalje je v predmetnih Priporočilih navedeno, da za posle manjše vrednosti, zlasti tiste, ki se oddajo v postopku oddaje naročila male vrednosti in predmetni postopek oddaje JN je naročilo male vrednosti! - zavarovanje resnosti ponudbe običajno ni potrebno, zato naj ga naročniki ne zahtevajo.
- na podlagi 6. Člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) lahko naročniki zahtevajo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu EU kar za predmetno JN ne velja! -, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja, ob tem naj naročniki praviloma ne bi zahtevali finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je predmet naročanja blago, ki je široko dostopno na trgu kar predmet JN je! -in se naročniku dobavi enkrat ter da za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije.
2) Utemeljitev:
Ker gre za postopek naročila male vrednosti, katerega predmet je blago, ki je široko dostopno na trgu, menimo, da zahtevana oblika finančnega zavarovanja, ki za ponudnike predstavlja znatne dodatne stroške, ni upravičena, saj bi svoje interese v predmetnem postopku oddaje JN lahko enakovredno zaščitili tudi z menico, ki je za ponudnike ekonomsko ugodnejša opcija.
3) Vprašanje:
Kakšno znatno prednost vam predstavlja zahtevano finančno zavarovanje (kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oz. bančna garancija) pred predlaganim (bianco menica z izjavo in pooblastilom za unovčitev)?
Hvala za razumevanje in LP!

ODGOVOR

Ne, skladno z dokumentacijo za oddajo javnega naročila je potrebno priložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo.