Dosje javnega naročila NMV2833/2012
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2833/2012 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2012
NMV394/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2013
    NMV2833/2012 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 19. 11. 2012
Številka objave: NMV2833/2012


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788337. E-pošta zvonka.planinec@gov.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava PZI krožišča na R3-614/1046 Šempeter - Miren s cesto R3-615/5740 Volčja draga - križ. Cijan
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava PZI krožišča na R3-614/1046 Šempeter - Miren s cesto R3-615/5740 Volčja draga -križ. Cijan
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.dc.gov.si
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 28. 11. 2012
Čas: 09:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 28. 11. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 11. 2012
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 11. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV394/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 19. 2. 2013

.