Dosje javnega naročila 008588/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.492.224,66 EUR

JN008588/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008588/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008588/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008588/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
JN008588/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN008588/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
JN008588/2018-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2019
JN008588/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2019
JN008588/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN008588/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2019
JN008588/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.08.2019
JN008588/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.08.2019
JN008588/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN008588/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008588/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 242-552241
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279769/Portal_JN_MORS_325_2018_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6002
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
Referenčna številka dokumenta: 430-341/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Ljubljani
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.180.327,87 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojašnica Andreja Čehovina, Ljubljanska c. 37, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.180.327,87 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2018   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi počitniškega časa in praznikov vsaj za 10 dni.
HvalaODGOVOR

Zaradi obsežnosti dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 18.12.2018   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bi ponudniki lahko prejeli kopijo projektne dokumentacije v elektronski obliki?
Hvala za Vaš odgovor

ODGOVOR
Vpogled v projektno dokumentacijo je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi počitniškega časa in praznikov vsaj za 10 dni.
HvalaODGOVOR
Datum objave: 19.12.2018   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vezano na naše vprašanje:
Datum objave: 18.12.2018 11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bi ponudniki lahko prejeli kopijo projektne dokumentacije v elektronski obliki?
Hvala za Vaš odgovor


Prosimo za pojasnilo, ali lahko vsaj tisti dan, ko pridemo na vpogled... dobimo verzijo
dokumentacije s katero lahko prosto razpolagamo?
Mi projektno dokumentacijo potrebujemo, ker moramo morebitnim podizvajalcem poslati, da
lahko pripravijo pravo ponudbo.
Enako velja za dobavitelje materialov... oni potrebujejo načrte, da lahko predvidijo točne
količine materialov.
Prosimo da nam potrdite, da na vpogledu dobimo verzijo načrtov, katero lahko odnesemo s
seboj!
Prosimo za hiter odgovor.
LP

ODGOVOR
Naročnik omogoča vpogled v projektno dokumentacijo, ki je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).
Vpogled v dokumentacijo je ponudniku omogočen na način, da lahko razpolaga z dokumentacijo na sedežu naročnika v določenem prostoru. Iznos dokumentacije iz tega prostora ni možen.
Točne količine materialov so zajete v popisih del, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni obrazec v poglavju II./ tč. 2 razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na naše vprašanje:
Datum objave: 18.12.2018 11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bi ponudniki lahko prejeli kopijo projektne dokumentacije v elektronski obliki?
Hvala za Vaš odgovor

Prosimo za pojasnilo, ali lahko vsaj tisti dan, ko pridemo na vpogled... dobimo verzijo dokumentacije s katero lahko prosto razpolagamo?
Mi projektno dokumentacijo potrebujemo, ker moramo morebitnim podizvajalcem poslati, da lahko pripravijo pravo ponudbo.
Enako velja za dobavitelje materialov... oni potrebujejo načrte, da lahko predvidijo točne količine materialov.

Prosimo da nam potrdite, da na vpogledu dobimo verzijo načrtov, katero lahko odnesemo s seboj!
Prosimo za hiter odgovor.
LP

ODGOVOR
Naročnik omogoča vpogled v projektno dokumentacijo, ki je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).
Vpogled v dokumentacijo je ponudniku omogočen na način, da lahko razpolaga z dokumentacijo na sedežu naročnika v določenem prostoru. Iznos dokumentacije iz tega prostora ni možen.
Točne količine materialov so zajete v popisih del, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni obrazec v poglavju II./ tč. 2 razpisne dokumentacije.
Datum objave: 03.01.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k spremembi v točki 4.11., kjer naročnik zahteva, da mora biti pri ponudniku zaposlen najmanj en vodja del, ki med drugimi zahtevami, izpolnjuje tudi pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u.

Glede na to, da prehodno obdobje za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost gradnje, še ni poteklo, ponudnikom še ni potrebno imeti zaposlenega kadra, ki bi imel naziv pooblaščeni inženir.

Skladno s tem naročnika pozivamo, da spremeni zahteve glede vodje gradnje na način, da le-temu ni potrebno izpolnjevati pogojev za pooblaščenega inženirja, temveč lahko izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (po prejšnji zakonodaji). Odgovorni vodje del imajo izkušnje z izvajanjem tovrstnih gradenj in so zato enako primerni kot to velja za pooblaščene inženirje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Za vodjo del se upoštevajo tudi vse pridobljene pravice po ZGO-1, ki izhajajo iz 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi z 120. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).Datum objave: 03.01.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ponudnika zanima ali pravilno razume, da lahko ponudnik referenčne pogoje in pogoje glede kadra izpolnjuje kumulativno s partnerji in podizvajalci? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko za posamezno referenco poda lastno referenco ali referenco prijavljenega podizvajalca ali prijavljenega partnerja (npr.« joint venture«) v okviru oddane ponudbene dokumentacije.
Naročnik je v povezavi s tem v povabilni dokumentaciji navedel:
- stran 8, tč. 10, Skupna ponudba: Referenčno listo (priloga od R1 do R2) priloži eden od partnerjev ali pa oba.
- stran 13, tč. 4.1: Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.
Datum objave: 03.01.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ponudnika zanima ali pravilno razume, da lahko fotokopijo okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje azbesta, ki jo naročnik zahteva kot dokazilo pod točko 4.7., predloži tudi podizvajalec, ki ga ponudnik imenuje pri oddaji ponudbe? Že vnaprej hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Ponudnik lahko zahtevano dokazilo poda kot lastno ali kot dokazilo prijavljenega podizvajalca ali prijavljenega partnerja (npr.« joint venture«) v okviru oddane ponudbene dokumentacije.Datum objave: 08.01.2019   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas, da za spodaj navedeno postavko podate kvadraturo območja saniranja in da objavite na portalu projektno dokumentacijo :

I. Ostala GO dela
Krovskokleparska dela
I. 1 Sanacija zamakanja z ravne strehe ob vtočniku: iskanje poškodbe oz. mesta puščanja, čiščenje, krpanje membrane oz hidroizolativnega premaza ravne strehe, ponovno tesnenje ob vtočniku, zamenjava tesnil vtočnika, kitanje, komplet z vsemi potrebnimi deli i z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo ter z vsemi potrebnimi deli, vse v kompletu; kpl 1,00

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudnik ni navedel na kateri objekt oziroma popis del se nanaša konkretno vprašanje zato naročnik predvideva, da se le-ta nanaša na Obrazec »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oziroma »popis del: Popis_objekt_st_1, ambulanta, I. Ostala GO dela, Krovska dela, I.1 sanacija zamakanja z ravne strehe ob vtočniku, in v povezavi s tem odgovarja, da je kvadratura območja saniranja oziroma kvadratura ob vtočniku je ca 2m².

Vpogled v projektno dokumentacijo je možen (izključno) na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).Datum objave: 08.01.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kaj moramo upoštevati glede na spodaj navedeni stavek pri fasaderskih delih EPS ALI XPS ALI MINERALNO VOLNO :
Dobava in izvedba fasade s toplotno izolacijo EPS debeline 18 cm (požarni razred najmanj B-d1, s certifikatom sistema),

LEP POZDRAV.

ODGOVOR
Ponudnik ni navedel na kateri objekt oziroma popis del se nanaša konkretno vprašanje zato naročnik predvideva, da se le-ta nanaša na Obrazec »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oziroma »popis del: Popis_objekt_st_1, Fasaderska dela, III. 44 in v povezavi s tem odgovarja, da se pri navedbi »Dobava in izvedba fasade s toplotno izolacijo EPS debeline 18 cm (požarni razred najmanj B-d1, s certifikatom sistema)« upošteva dejstvo, da je projektiran s toplotno izolacijo iz EPS, ki mora ustrezati navedenim zahtevam iz popisa.Datum objave: 08.01.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisu del so navedene zunanje pvc okenske police ali gre tu za pomoto ?
lp

ODGOVOR
V popisu gre za pomoto. Okenske police se predvidi ALU izvedbe.Datum objave: 08.01.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas, da objavite sheme stavbnega pohištva in ostalo osnovno projektno dokumentacijo.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vpogled v projektno dokumentacijo je možen (izključno) na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).Datum objave: 14.01.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnika zanima, ali pravilno razume obveznost podpisovanja obrazcev, priloženih ponudbeni dokumentaciji.
Glede na to, da ponudnik pri oddaji ponudbe elektronsko podpiše celotno oddano ponudbo in torej potrdi verodostojnost celotne ponudbene dokumentacije, se ponudnik sprašuje, ali je potrebno podpisovati vsak obrazec, na katerem se zahteva podpis ponudnika. Nadalje ponudnika zanima, ali pravilno razume, da ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe, glede na to, da kot je bilo zgoraj omenjeno, ponudnik celotno oddano ponudbo podpiše elektronsko z oddajo v informacijskem sistemu e-JN.
Ponudniku bi bilo tako olajšano pripravljanje ponudb, saj podpisovanje in žigosanje vzameta ogromno časa, nič pa ne pripomorejo k verodostojnosti same ponudbe, saj je ta tako ali tako zagotovljena že s samim elektronskim podpisom ponudnika. Elektronskemu podpisu se namreč po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki namreč enakovrednem lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Hvala za razumevanje.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
V skladu z navedbo v razpisni dokumentaciji se šteje, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.
Ponudnikom ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe.
Datum objave: 14.01.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnik prosi naročnika za natančnejšo obrazložitev glede zahtev za vodjo del. Ali je torej kot vodja del lahko imenovana oseba, ki je vpisana v Imenik inženirske zbornice za vodje del, nima pa strokovnega naziva pooblaščeni inženir (takšen naziv lahko namreč pripada le osebi, ki ima opravljen izpit iz projektiranja)?

Vljudno vas prosimo za podrobnejšo obrazložitev v izogib morebitnim nesporazumom pri oddaji ponudbe.

ODGOVOR
Za vodjo del se upoštevajo tudi vse pridobljene pravice po ZGO-1, ki izhajajo iz 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi z 120. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).Datum objave: 14.01.2019   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri fasadnih zasteklitvah piše, da mora biti varnost do RC2, vrata pa so WK2 ( torej po novi oznaki RC2 ). Zanima nas, kaj se smatra do RC2, je to Rc1, Rc1N ali mora biti RC2 ali je možno, da so fasadne stene brez protivlomnosti, le vrata ostajajo RC2?
Hvala za hiter odgovor.


ODGOVOR
Zahteve, ki jo navaja ponudnik, ni v popisih del.Datum objave: 14.01.2019   13:28
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva ker brez njih ni
možno sestaviti korektne ponudbe.

ODGOVOR

Vpogled v projektno dokumentacijo je možen (izključno) na sedežu naročnika po predhodni najavi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (2. točka, stran 2).


Datum objave: 14.01.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za potrditev, da v spodaj navedeni postavki azbestna kritina ni zajeta ( objekt 9 ) :
II. 4 Odstranitev ravne strehe v celotni sestavi do naklonske konstrukcije, komplet z vsemi zaključki na atike (strešna membrana, toplotna izolacija, folija, hidroizolacija), z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine ter vsem potrebnim delom za odstranjevanje in odvoz azbestne kritine, obračun po m2 tlorisa ravne strehe; m2 440,50


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje in potrjuje, da je pri objektu št. 9 v postavki II. 4 prišlo do napake v popisu del, in sicer se črta beseda »azbestne«. Po novem se postavka II.4 glasi in se pri oddaji ponudbe upošteva naslednji tekst:

» II.4 Odstranitev ravne strehe v celotni sestavi do naklonske konstrukcije, komplet z vsemi zaključki na atike (strešna membrana, toplotna izolacija, folija, hidroizolacija), z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine ter vsem potrebnim delom za odstranjevanje in odvoz kritine, obračun po m2 tlorisa ravne strehe;«.Datum objave: 14.01.2019   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kakšno pod konstrukcijo moramo upoštevati v spodaj navedeni postavki ( objekt 9 ) :
II. 17 Dobava in montaža nove podkonstrukcije za pritrjevanje pločevinaste fasadne obloge (stena oziroma atika nad kuhinjo), obračun po kvadratnem metru; m2 140,00
lp

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je nova atika projektirana v Projektu za izvedbo, št. načrta 14164-3_1, marec 2018 (novo stanje PREREZ A, št. lista 1.5.2.3) za objekt št. 9 in v povezavi s tem podaja izsek iz Tehničnega poročila, tč. 1.4.3 Predvideni posegi, Predvideni posegi na ravni in poševni strehi, in sicer:


Predvideni posegi na ravni in poševni strehi:
Pločevinasta strešna kritina dvokapnice se ohranja obstoječa. Na mestih bo potrebna njena odstranitev in ponovna montaža za potrebe izvedbe toplotne izolacije na medetažni plošči podstrešja, ki je težko dostopno.

Predvidena je izvedba toplotne izolacije ravnega dela strehe na območju nad kuhinjo. Pri tem se odstrani sestave konstrukcij od strešne hidroizolacije do nosilne konstrukcije. Na konstrukcijo se izvede nova toplotna in hidro izolacija. Nova sestava konstrukcije strehe je sledeča (od znotraj navzven):
- obstoječa nosilna konstrukcija v naklonu proti vtočnikom,
- nova parna zapora
- nova toplotna izolacija iz mineralne volne za sestave ravnih streh, skupne deb. 26 cm, kot npr. Knauf Insulation SMARTroof Thermal (DDP-RT Thermal) z = 0,036 W/mK, deb. 16 cm + Knauf Insulation SMARTroof Top (DDP) z = 0,038 W/mK, deb. 10 cm
- mehansko pritrjena in varjena večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi PVC, ojačana s poliestrsko armaturo, kot npr. Sikaplan 18 G; hidroizolacija odporna na leteči ogenj, razred Broof(t1) po EN 13501-5; hidroizolacija mora biti izvedena po navodilih dobavitelja, z upoštevanjem izvedbe odzračevanja oz. kondenzne zaščite

Na stene atike ravne strehe v območju dvignjenega dela nad jedilnico se izvede toplotno izolacijo iz mineralne volne, enostransko kaširane s črnim armiranim steklenim voalom, v deb. 16 cm, kot npr. Ursa Glasswool FDP 2/Vr, z = 0,035 W/mK. Pri tem je potrebno odstraniti obstoječo oblogo iz pločevine in jo ponovno namestiti po izvedbi toplotne izolacije, z novo kovinsko podkonstrukcijo.

Pri sanaciji strehe se zamenja vse kleparske izdelke z novimi (pločevinaste obrobe atike, novi strešni vtočniki). Na novi strehi se postavi nov strelovod.

Naročnik kljub navedenemu predlaga, da ponudnik izvede vpogled v projektno dokumentacijo pri naročniku.Datum objave: 15.01.2019   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali se postavki 12 in 14 ponavljata v objektu 13, ostala go dela, neupravičeni stroški.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Postavke se ne ponavljajo.

Naročnik dodatno pojasnjuje in ponudnike seznanja z izsekom iz 1-Načrta arhitekture za objekt št. 13, 1.4.1 Tehničnega poročila (stran 5), točke 1.4.3 Predvideni posegi/Predvideni posegi na fasadnem ovoju, in sicer:

»Sanira se balkon na JZ strani v 2. nadstropju, ki je poškodovan od zatekanja vode v konstrukcijo balkona. Potrebno je zamenjati granitogres, izvesti novo hidroizolacijo ter urediti ustrezne padce oz. naklone proti odtoku. S spodnje strani balkona je potrebno odstraniti odpadajoči oplesk ter sanirati vidno armaturo in poškodovani beton. Na ostalih balkonih se izvede nov fasadni oplesk. Postopek sanacije konstrukcije balkona in ograje, je sledeč:
- Pranje vseh površin konstrukcije z vodnim topom do 400 bar,
- Tretiranje betonskih površin z inhibitorji korozije za nevtralizacijo korozije na obstoječi armaturi, kot npr. Sika Ferrogard 903.
- Pranje tretiranih površin pred izvedbo zaščitnega premaznega sistema.
- Izvedba zaščitnega premaznega sistema na vseh površinah betonov (CO2 bariere - zaščita pred karbonatizacijo betona) z dvokomponentno visokoelastično cementno malto (kot npr. Mapei Mapelatic Guard v debelini do 2,5 mm, ocenjena poraba 8,0 kg/m2).
- Barvni oplesk.«Datum objave: 15.01.2019   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali se ponavljata postavki 17 in 19 na objektu 13 v ostala go dela neupravičeni stroški.
Lp

ODGOVOR

Postavke se ne ponavljajo.

Naročnik dodatno pojasnjuje in ponudnike seznanja z izsekom iz 1-Načrta arhitekture za objekt št. 13, 1.4.1 Tehničnega poročila (stran 5), točke 1.4.3 Predvideni posegi/Predvideni posegi na fasadnem ovoju, in sicer:

»Sanira se balkon na JZ strani v 2. nadstropju, ki je poškodovan od zatekanja vode v konstrukcijo balkona. Potrebno je zamenjati granitogres, izvesti novo hidroizolacijo ter urediti ustrezne padce oz. naklone proti odtoku. S spodnje strani balkona je potrebno odstraniti odpadajoči oplesk ter sanirati vidno armaturo in poškodovani beton. Na ostalih balkonih se izvede nov fasadni oplesk. Postopek sanacije konstrukcije balkona in ograje, je sledeč:
- Pranje vseh površin konstrukcije z vodnim topom do 400 bar,
- Tretiranje betonskih površin z inhibitorji korozije za nevtralizacijo korozije na obstoječi armaturi, kot npr. Sika Ferrogard 903.
- Pranje tretiranih površin pred izvedbo zaščitnega premaznega sistema.
- Izvedba zaščitnega premaznega sistema na vseh površinah betonov (CO2 bariere - zaščita pred karbonatizacijo betona) z dvokomponentno visokoelastično cementno malto (kot npr. Mapei Mapelatic Guard v debelini do 2,5 mm, ocenjena poraba 8,0 kg/m2).
- Barvni oplesk.«Datum objave: 15.01.2019   08:58
VPRAŠANJE
Bili so na ogledu objekta kjer smo bili seznanjeni da se bodo popisi še spreminjali
zato prosimo se rok za oddajo ponudbe podaljša do 19.2.2019 da se bo lahko popise
pregledalo in ponovno poslalo podizvajalce.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb, o katerem bo pravočasno ponudnike obvestil na portalu javnih naročil.


Datum objave: 16.01.2019   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za podatek o dimenziji in nosilnosti kanalet iz spodnjega popisa.

Objekt 9
odvodnjavanje
I. 14
Dobava in polaganje linijske kanalete (kot npr. ACO Xtradrain) na podložno plast iz betona
deb. do 10 cm, komplet z vsemi spojnimi in zaključnimi elementi in pripadajočo kovinsko
rešetko, vse komplet, obračun po m1;

m 23,00

lp


ODGOVOR

Linijska kanaleta je dolžine 23,00 m in globine 265 mm. Razred obremenitve je kot npr. A15 do D400 kN po SIST EN 1433.
Naročnik predlaga, da ponudnik pri naročniku opravi vpogled v Projekt za izvedbo.Datum objave: 25.01.2019   07:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
odgovor na vprašanje o velikosti in nosilnosti kanalet sploh ni odgovor.
Prosim, da poveste ali so kanalete široke 10, 15 ali 20 cm ter nosilnosti A15, B125, C250 ali D400.
Mislim, da to ni tako težko in da to ni vojna tajna, ker zaradi takih malenkosti ja ne bomo hodili v Postojno.

lp

ODGOVOR
Kanaleta naj bo široka 15 cm in nosilnosti B125.


Datum objave: 25.01.2019   07:13
VPRAŠANJE
Ali lahko k ponudbi priložimo kopije že potrjenih referenčnih potrdil ?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

K ponudbi so lahko priložene kopije že potrjenih referenčnih potrdil. Potrdila morajo vsebovati vse zahtevane podatke, v skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 25.01.2019   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Novi popisi del v Excel datoteki so zakljenjeni (ne vsi), zagotovo pa >Popis ES objektov v Vojašnici Postojna_objekt št.1 ambulanta ZDRUŽENO_LOCK<.
Nekateri zavihki so sicer odklenjeni, večinoma pa so zakljenjeni.
Naročnika prosimo, da objavi odklenjene popise (vsaj kamor se vpisujejo cene).
Hkrati preverite vse datoteke ali so vsi zavihki odklenjeni.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo preveril in objavil popravek razpisne dokumentacije oziroma popise del z odklenjenimi celicami za tiste objekte, kjer je potrebno.


Datum objave: 25.01.2019   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ali ponudnik pravilno razume, da je kot vodja del po točki 4.11. razpisne dokumentacije mišljen tudi odgovorni vodja del po ZGO-1 (torej, da izpolnjuje takšne pogoje, kot je bilo to zahtevano po ZGO-1)?

Vljudno vas prosim za natančen odgovor, saj se želimo izogniti morebitnim nesporazumom.

ODGOVOR

Za vodjo del se upoštevajo tudi vse pridobljene pravice po ZGO-1, ki izhajajo iz 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi z 120. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).


Datum objave: 25.01.2019   07:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Obveščamo vas, da iz objavljene povezave ne moremo odpreti ali prenesti nekaterih popisov ( objekt 2 in 9 ). Prosimo vas, da napako odpravite.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo preveril in napako odpravil.


Datum objave: 31.01.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ponudnik ponovno zastavlja vprašanje ali pravilno razume, da je kot vodja del po točki 4.11. razpisne dokumentacije mišljen tudi odgovorni vodja del po ZGO-1 (torej, da izpolnjuje takšne pogoje, kot je bilo to zahtevano po ZGO-1)?

Vljudno vas prosim za enostaven odgovor z DA ali NE in ne s kopiranjem zapisa, ki je že v razpisni dokumentaciji, saj v primeru, da bi bilo besedilo ponudniku povsem jasno, ne bi zastavljal dodatnih vprašanj. Želimo se izogniti morebitnim naknadnim nesporazumom, kar je tako v interesu ponudnika kot tudi naročnika.

ODGOVOR
Da, mišljen je tudi kot odgovorni vodja del po ZGO-1. Naročnik bo upošteval prehodno obdobje iz 120. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami in dopolnitvami).Datum objave: 31.01.2019   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ponovno vas obveščamo, da še vedno ne moremo odpreti vseh naknadno objavljenih popisov ( objekt 2 in 9 ).
Prosimo vas za odpravo napake čim prej.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Popravek popisov del je objavljen dne 30.01.2019.


Datum objave: 31.01.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
objavljeni popravljeni popisi niso pripravljeni na način, da jih ponudnik lahko uporabi za oddajo ponudbe.
Posamezne datoteke se ne odprejo, v posamezne datoteke pa vnos cen po enoti ni možen.

Prosimo naročnika, da objavi popise, do katerih bo ponudnik lahko dostopil in v katere bo ponudnik lahko vnesel cene po enoti mere.

Hvala.

ODGOVOR
Popravek popisov del je objavljen dne 30.01.2019.Datum objave: 05.02.2019   07:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Objekt št. 9 (kuhinja): v pozicijah oken od št. O01 do O15 ni predvidenih razširitev za izvedbo izolacije špalet. Ali se te izvedejo oz. upoštevajo?
Gre za dodatni profil, ki vpliva na ceno okna. Na ostalih objektih (št. 1 in 2) so te razširitve v opisih oken predvidene.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Upošteva se, da se zunanje špalete obdela z dodatno toplotno izolacijo debeline do 4 cm. Razširitveni profil je potrebno izvesti na dveh oknih poz. O2, kjer se stikata dve pravokotni steni (vogal stavbe) na poziciji okna.Datum objave: 06.02.2019   11:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovore glede stavbnega pohištva. Pojavljajo se razlike med popisi in shemami. Kateri opis se upošteva pri izdelavi ponudbe?

OBJEKT ŠT. 1
-POZ 49 okno 001 alu bočna zapora na mestih stikovanja predelnih sten dim 200/60 (tega ni upoštevanega v shemah)
-POZ 54 okno 006 3 delno okno (v shemah dvodelno okno)
-POZ 55 okno 007 6 delno okno (v shemah je tridelno okno)
-POZ 58 okno 010 4 delno okno 24 kos + alu bočna zapora na mestih stikovanja predelnih sten dim 200/60 (v shemah 5 delno okno 17 kos brez bočnih zapor)

OBJEKT ŠT. 2
-POZ 46 okno 001 - prevelike dimenzije zasteklitev

OBJEKT ŠT. 9
-POZ 61 stena SS1 širina 6,2 m (v shemah je širina 1,5 m+6,2 m)
-POZ 73 vrata V7 pozicije ni v shemah

Nekateri elementi so večji in višji in se zaradi statike priporoča izvedba v fasadnem sistemu. To velja za naslednje pozicije. V shemah in popisih tega ni upoštevanega.
OBJEKT ŠT 1: POZ SS1, 006, 007
OBJEKT ŠT. 2: POZ 001
OBJEKT ŠT. 9: POZ SS1,SS2, SS3, V1

Lep pozdrav.


ODGOVOR
OBJEKT ŠT. 1
-POZ 49 okno 001 alu bočna zapora na mestih stikovanja predelnih sten dim 200/60 (tega ni upoštevanega v shemah) zapora je v ločeni postavki, kot je zapisano
-POZ 54 okno 006 3 delno okno (v shemah dvodelno okno) pravilno je dvodelno okno, kot je izrisano v shemi
-POZ 55 okno 007 6 delno okno (v shemah je tridelno okno) pravilno je štiridelno, kot je izrisano v shemi
-POZ 58 okno 010 4 delno okno 24 kos + alu bočna zapora na mestih stikovanja predelnih sten dim 200/60 (v shemah 5 delno okno 17 kos brez bočnih zapor) pravilno je kot je zrisano v shemi, število je 1 kos

OBJEKT ŠT. 2
-POZ 46 okno 001 - prevelike dimenzije zasteklitev lahko se izvede v fasadnem sistemu, delitev se ohranja po shemi

OBJEKT ŠT. 9
-POZ 61 stena SS1 širina 6,2 m (v shemah je širina 1,5 m+6,2 m) popis je potrebno gledati skupaj s shemo, dolžinska mera je 6,2+1,7 m
-POZ 73 vrata V7 pozicije ni v shemah manjkajoča shema bo naknadno objavljena

Nekateri elementi so večji in višji in se zaradi statike priporoča izvedba v fasadnem sistemu. To velja za naslednje pozicije. V shemah in popisih tega ni upoštevanega.
OBJEKT ŠT 1: POZ SS1, 006, 007
OBJEKT ŠT. 2: POZ 001
OBJEKT ŠT. 9: POZ SS1,SS2, SS3, V1 lahko se izvede v fasadnem sistemu, delitve se ohranja po shemah iz načrta

Naročnik bo objavil manjkajočo shemo (objekt št. 9, POZ 73 vrata V7). Postopek objave lahko traja več dni.