Dosje javnega naročila 007525/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za dobavo izvenkrmnih pogonskih motorjev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 131.910,06 EUR

JN007525/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2018
JN007525/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN007525/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2019
JN007525/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007525/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5045
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo izvenkrmnih pogonskih motorjev
Referenčna številka dokumenta: 430-871/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42111100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in prilagajanje sistema za upravljanje uporabniških identitet IDM.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42111100
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave na hrambo: lokacija ponudnika (območje Republike Slovenije), kraj dobave na montažo: lokacija naročnika (slovenska obala).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava na hrambo, hramba in dobava izvenkrmnih pogonskih motorjev na montažo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 20.11.2018 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot navedeno zgoraj.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   23:59

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti. "Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Opomba pod točko II.2.4: Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točko II.2.7: Trajanje je podrobneje podano v razpisni dokumentaciji.
Opomba k Oddelku III: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na Portalu javnih naročil smo zasledili vaš razpis za nakup štirih izvenkrmnih motorjev. Pozivamo vas, da nam podate odgovore na naslednja vprašanja:
1. Ali gre v tem primeru za nakup izvenkrmnih motorjev za novi plovili Policije - gumenjake, ki ste jih kupili cca. 2 leti nazaj? Če je temu tako, zakaj že po dveh letih menjate motorje? In še pomembneje, zakaj kupujete motorje iste znamke, če več kot očitno obstoječi motorji niso dobri, saj so se »iztrošili« že po dveh letih uporabe?
2. Zakaj kupujete praktično najmočnejše motorje v asortimaju? Ali menite, da ne bi bili za izvajanje nalog Policije na 42 km obale primerni tudi motorji moči 250 ali 300 konjev, ki so bistveno cenejši in imajo nižjo porabo? Za izvajanje nalog Policije na avtocestah ne kupujete Ferrarijev, ali pač? Kolikor nam je znano, čolne uporabljate največ za "preganjanje" hrvaških ribičev, katerih barke ne dosegajo niti 10 vozlov - zakaj potem motorji, ki omogočajo hitrosti 50 vozlov in več?
3. Zakaj so za vas sprejemljivi zgolj motorji znamke Yamaha oziroma kako utemeljujete izbor zgolj teh motorjev? V kolikor se namesti nov motor se lahko zamenja tudi kompletna inštalacija (krmilne naprave, števci, ipd.), tako da to ne more biti zadržek za namestitev motorja druge znamke, če so ti stroški vključeni v ceno. Na slovenskem trgu so vsaj trije konkurenčni proizvajalci, ki lahko zagotovijo enakovredne ali boljše motorje od zahtevanih (ki so mimogrede že zastareli).
4. Zakaj je predmet razpisa tudi skladiščenje motorjev? Ali se vam ne zdi neprimerno, da z davkoplačevalskim denarjem plačujete stroške hranjenja motorjev, medtem ko so obstoječi motorji še vedno v uporabi in plačujete za njihovo vzdrževanje? Ali ste razmišljali o tem, da bi obstoječe motorje zamenjali (če so že iztrošeni) in jih prodali po tržni vrednosti? Verjamemo, da je to v vsakem primeru bolj gospodarno, kot pa plačevanje servisiranja in ležarine hkrati. Serviser in zastopnik Yamahe si verjetno samo »maneta roke« ob takšnih razpisnih pogojih. Glede na življenjsko dobo plovil lahko pričakujemo takšen razpis z enakimi argumenti vsako drugo leto za naslednjih 10+ let?
5. Ali ste preučili možnost, da so namesto v skladišču ponudnika, motorji rezervirani v centralnem skladišču prozivajalca v EU in posledično dobavljivi v zelo kratkem času? Na ta način bi se izognili stroškom skladiščenja, ponudnika pa bi lahko zavezali k hitri dobavi.
6. Zakaj razpisujete pogajanja? Na slovenskem trgu je zgolj en uradni zastopnik za Yamaha Marine, ki ima ekskluzivo za slovenski trg (kar izključuje tuje ponudnike). Prodajalci motorjev ne morejo biti učinkovita konkurenca zastopniku, saj motorje kupujejo preko njega. Pogajanja so zato lahko zgolj navidezna, saj gre, glede na pogoje razpisa, za pogajanja z monopolistom.
7. Zakaj v naročilo niso vključeni tudi stroški vzdrževanja za npr. 3-letno obdobje? Zakaj pri nabavi motorjev izhajate zgolj iz nabavne cene motorjev, ne upoštevate pa tudi stroškov v življenjski dobi (stroški servisa, poraba goriva, ipd.)? Menimo, da šele slednji dajo realno sliko vrednosti motorja. V medijih smo zasledili več člankov na temo vzdrževanja policijskih plovil iz katerih izhaja, da 2-letni stroški vzdrževanja obstoječih motorjev presegajo nabavno vrednost motorjev. Predstavljamo si, da tudi poraba goriva ni zanemarljiv strošek, zato je pomembno tudi, kakšno porabo imajo motorji. Novejši motorji drugih znamk imajo lahko nižjo porabo goriva, kar pomeni bistvene prihranke pri življenjskih stroških.
8. Zakaj je edino merilo cena? Zakaj niso v sklopu meril upoštevani tudi stroški v življenjski dobi in npr. trajanje garancije?
9. Zakaj zahtevate zgolj 12 mesecev garancije na motorje? Večina proizvajalcev nudi 3-letno garancijo na izvenkrmne motorje tudi v primeru, ko so namenjeni za profesionalno uporabo. Zdi se, kot da se trudite, da bi omogočili Yamahi čim boljše pogoje, pri čemer zanemarjate posledične stroške.
10. Kdaj bo opravljen kakovostni pregled opreme? Kaj v primeru, če bodo motorji (vsaj nekateri) v skladišču npr. 2 leti?
11. Zakaj zahtevate, da namestitev izvede vaš »hišni« serviser? Ali ne gre v tem primeru za drobljenje naročila, ko ločujete nakup motorjev in njihovo vzdrževanje, čeprav sta obe zadevi nujno povezani? Vzdrževanje je nujni sestavni del nakupa vsakega motorja in tudi vnaprej predvidljiv strošek. Verjamemo, da razpolagate z ustreznimi podatki o uporabi motorjev in servisnih intervalih.

V naprej hvala za vaše odgovore. Pričakujemo, da boste ponovno razmislili o razpisnih pogojih in o racionalnosti vašega ravnanja ter zahtev.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu z IV.3) točko objave in 5. točko iz I. dela razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni Naročila male vrednosti.Datum objave: 02.11.2018   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za pripravo korektne ponudbe nujno potrebujemo:
- podatek kaj je mišljeno v ponudbenem predračunu pod navedbo E.M. ''komplet'', torej potrebujemo natančno specifikacijo kaj vse naj vsebuje komplet, v primeru, da pa so predmet nakupa izključno izvenkrmni motorji pa popravek E.M. na ''kos''
- podatek na katerem plovilu (proizvajalec in model) bodo nameščeni motorji

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu z IV.3) točko objave in 5. točko iz I. dela razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni Naročila male vrednosti.Datum objave: 12.11.2018   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmet javnega naročila je dobava izvenkrmnih pogonskih motorjev, dva kompleta levi ter dva kompleta desni.
Zanima nas, ali je potrebna tudi komandna ročica, inštalacija ter elisa ali samo goli pogonski motorji, brez omenjenih elementov?

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu z IV.3) točko objave in 5. točko iz I. dela razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni Naročila male vrednosti.