Dosje javnega naročila 007569/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.548,30 EUR

JN007569/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007569/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2019
JN007569/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.02.2019
JN007569/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007569/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
Referenčna številka dokumenta: 4300-120 NMVPOE-40/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
pogoji so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
V primeru le ene oddane ponudbe ali samo ene dopustne ponudbe, se elektronska dražba ne bo izvršila.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   09:30
Kraj: elektronski sistem e-Dražba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   11:58
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je v točki 14.4 Jezik ponudbe navedeno:
Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo
morajo biti v slovenskem jeziku.
Izjema so certifikati, izjave in pogodbe, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem
jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik, predložena v
angleškem jeziku.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem
jeziku, na lastne stroške prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni,
da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja
ponudba oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku.

Glede na to, da je potrebno dokazovati izpolnjevanje tehničnih pogojev ponujenih stikal z dokazili, predvidevamo, da sodi med izjeme tudi originalna prospektna in tehnična dokumentacija proizvajalca.

ODGOVOR

S tem odgovorom se dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni tako, da se na koncu drugega odstavka točke 14.4 Jezik ponudbe doda stavek: "V angleškem jeziku je lahko tudi originalna prospektna in tehnična dokumentacija proizvajalca."