Dosje javnega naročila 007438/2018
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Gradnje: UREDITEV FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER CESTE V ULICI SV. ŠTEFANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007438/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.10.2018
JN007438/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2019
JN007438/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019

    JN007438/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lendava.si/sl/aktualni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4975
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER CESTE V ULICI SV. ŠTEFANA
Referenčna številka dokumenta: 4311-0026/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter ceste po Ulici Sv. Štefana in Lendavskih goricah na trasi ob cesti v smeri sv. Trojice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Lendava - naselji Lendava in Lendavske gorice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter ceste po Ulici Sv. Štefana in Lendavskih goricah na trasi ob cesti v smeri sv. Trojice.
Fekalna kanalizacija v dolžini 534 m se izvede iz trdih PVC cevi DN200 in jaški PE DN600. Kanalizacija ima zaradi velikih padcev tudi umirjevalni jašek.
Na območju obdelave je predvidena ureditev hudournikov na relaciji Ulica sv. Štefana Glavna ulica in Ulica sv. Štefana Kranjčeva ulica, skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Z ureditvijo hudourniških kanalov bodo ustvarjeni pogoji za kvalitetno odvodnjavanje meteornih voda po Ul. Sv. Štefana oz. povezavo na obstoječo mrežo meteornih kanalov v mestu Lendava.
Vzporedno s kanalizacijo in odvodnjavanjem se na območju obdelave sanira tudi cestišče na način, da se preplasti celotna širina vozišča, uredi odvodnjavanje meteorne vode in na posameznih odsekih razširi cestišče z muldo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2018   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovor glede postavk:

1.3 ZAKOLIČBA PLINOVODA
po računu upravljavca - ocena =

1.4 ZAKOLIČBA OBSTOJEČEGA VODOVODA
po računu upravljavca - ocena =

1.1 ZAKOLIČBA NOVEGA VODOVODA Z ZAVAROVANJEM
po računu upravljavca - ocena =

Ali se tu vpiše cena na enoto mere ali se pusti polje prazno in se zaračuna po računu, kot piše v opombi pod postavko.

Hvala za odgovor!ODGOVOR
Ponudnik pri navedenih postavkah vpiše cena na enoto (kar je komplet), pri čemer priporočamo ponudniku, da pridobi ceno pooblaščenega upravljavca, ki bo izvedel zakoličbo.