Dosje javnega naročila 007401/2018
Naročnik: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Gradnje: Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 131.029,65 EUR

JN007401/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.10.2018
JN007401/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007401/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2018
JN007401/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2018
JN007401/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007401/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
Lava 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Vo-ka tajništvo
miha.jovan@vo-ka-celje.si
+386 34250326
+386 34250310

Internetni naslovi
http://www.vo-ka-celje.si/sl/domov

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4946
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2018   08:17

»Rekonstrukcija kolektorja Dobrna Čistilna naprava Dobrna I. faza«
JN007401/2018-W01

Naročnik je 24. 10. 2018 ob 14.45 uri prejel naslednje vprašanje:

Ali sta trasi nove kanalizacije in obstoječe, ki se jo izkoplje enake lokacije? Torej izkop stare in polaganje nove-istočasno?


Odgovor naročnika
Obstoječ kanal se poruši. Na isto mesto se vgradi/položi nov kanal.

Lepo pozdravljeni