Dosje javnega naročila NMV153/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBELNO 
Storitve: Gasilska vozila
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV153/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.01.2013
NMV573/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2013
    NMV153/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Gasilska vozila

Datum objave: 21. 1. 2013
Številka objave: NMV153/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBELNO, Trebelno 19, Kontakt: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si, V roke: Mojca Pekolj, SI-8231 Trebelno.
Tel. +386 73498262. Telefaks +386 73498269. E-pošta mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si.
Internetni naslovi: http://www.mokronog-trebelno.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: POPRAVILO IN NADGRADNJA POŠKODOVANEGA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO - AC 16/40 1+2
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: POPRAVILO IN NADGRADNJA POŠKODOVANEGA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO - AC 16/40 1+2
Obseg popravil in morebitne nadgradnje mora ponudnik izdelati sam na podlagi obveznega ogleda gasilskega vozila na lokaciji naročnika. Ponudnik mora predložiti podroben popis del, ki jih bo opravil skladno s to razpisno dokumentacijo in v skladu s Tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije.
Ponudba mora biti fiksa – na ključ.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/1/5454-185410853576832/Nova_mapa.zip
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 2. 2013
Čas: 13:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 5. 2. 2013
Čas: 14:00
Kraj: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, sejna soba Občinske uprave
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 1. 2013
Čas: 09:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 1. 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV573/2013, Storitve: Gasilska vozila; datum objave: 13. 3. 2013

.