Dosje javnega naročila 007546/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 497.924,10 EUR

JN007546/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007546/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007546/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN007546/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN007546/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019
JN007546/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019
JN007546/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019
JN007546/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007546/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 209-478704
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 147430000
+386 14745202

Internetni naslovi
https://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5005
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0502
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebno terensko vozilo 4x4, spodnji srednji razred - 2 kos
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebno terensko vozilo 4x4, spodnji srednji razred - 2 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebno vozilo manjši kombi limuzina, spodnji srednji razred - 13 kos
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebno vozilo manjši kombi limuzina, spodnji srednji razred - 13 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebno vozilo, električni pogon spodnji srednji razred - 5 kos
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebno vozilo, električni pogon spodnji srednji razred - 5 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Traktor in priključki - 1 kos
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16700000
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Traktor in priključki - 1 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Tovorno vozilo, električni pogon - 3 kos
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tovorno vozilo, električni pogon - 3 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Tovorno vozilo, prikolica - 1 kos
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
34220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tovorno vozilo, prikolica - 1 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   10:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo dodatna vprašanja vezano na javno naročilo št. JN007546/2018-E01 in sicer za SKLOP 6 ( tovorno vozilo, prikolica ) :

1. V tehnični specifikaciji za podvozje je navedeno, da je zahtevana nosilnost prikolice min 9.400 kg. Glede na željeno skupno maso prikolice in lastno težo prikolice sta podatka neskladna. Ali je podatek nosilnost MIN. 9400 kg pravilen ali je prišlo do napake pri izdelavi tehnične dokumentacije.

VPRAŠANJE: Ali je dopustna nosilnost prikolice 8800 kg?

2. V tehnični specifikaciji za dimenzije je navedna MAX. širina tovornega prostora 2320 mm.

VPRAŠANJE: Ali je dopustna širina tovornega prostora 2420 mm?

3. V pogojih za izdelavo ponudbe 3.5.1( garancijska doba za razpisana vozila ) je navedena garancijska doba za vse sklope najmanj 36 mesecev.

VPRAŠANJE: Za SKLOP 6 vam lahko ponudimo splošno garancijsko dobo 24 mesecev. Je to dopustno ali ne ?

Za odgovore in dodatna pojasnila se vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
1. Naročnik meni, da je dopustna nosilnost 8800 kg

2. Dopustna je širina 2420 mm vendar ne manjša kot 2320 mm.

3. Naročnik se strinja, da je garancijska doba za sklop 6 Tovorno vozilo, prikolica minimalno 24 mesecev.Datum objave: 20.11.2018   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za JN007546/2018-E01

Pri sklopu 3 imam vprašanji:
1. Dovoljene tolerance za gabarite +-5%
2. Širina vozila- golo vozilo - z zloženimi ogledali - z razprtimi ogledali

Lep pozdrav
JPZ Janez Zorko s.p.
Spodnja Selnica 3
2352 Selnica ob Dravi
DDV Si 37971034
Mob. 041 672 538
Mail: j.p.zorko@gmail.com

ODGOVOR
Pri tem vprašanju je verjetno prišlo do pomote, saj pri sklopu 3 nimamo širine vozila.

Datum objave: 20.11.2018   14:59
VPRAŠANJE
Prosimo, da nam odgovorite, če je možna sprememba za SKLOP 4, da je za traktor in priključke garancijski rok 1 leto, kajti v nasprotnem primeru se mi kot potencialni ponudnik žal ne moremo prijaviti na vaš razpis . Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik za sklop 4 dovoljuje garancijski rok 1 leto. V ta namen je ustrezno popravil tehnično specifikacijo.


Datum objave: 20.11.2018   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje za 2. Sklop (Osebno vozilo - manjša kombi limuzina, spodnji srednji razred)

Ali je možno ponuditi manjši del vozil od 13 zahtevani v temnejši barvi -temnosiva ali črna (do max 3 vozila)
Ostala vozila ponujena v svetlejših odtenkih barv.

Za pozitiven odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem!

Lep pozdrav


ODGOVOR
Za naročnika je sprejemljiva temnejša barva, črna ni ustrezna.Datum objave: 20.11.2018   15:01
VPRAŠANJE
Prosim, da mi zaradi namere o sodelovanju na razpisu posredujete tehnično specifikacijo za SKLOP 4 v normalni velikosti - specifikacija v razpisni dokumentaciji je nečitljiva, ker je datoteka preveč stisnjena in ni možno razbrati tehničnih zahtev.

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Na portalu je objavljena ustrezna tehnična specifikacija v PDF obliki in pravi velikosti.Datum objave: 20.11.2018   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor na spodnja vprašanja:

1. V 1. sklopu predmetnega javnega naročila zahtevate rezervno kolo enakih dimenzij kot ostala štiri platišča.
V večini vozil je rezervno kolo zasilno, saj prostor, ki je v prtljažniku namenjen rezervnemu kolesu ne omogoča rezervnega kolesa enakih dimenzij in ga tako niti ni mogoče naročiti. Prosimo za spremembo zahteve na zasilno rezervno kolo.

2. Ali v 1. sklopu lahko ponudimo vozilo brez zaščite podvozja (motor in pogonski sklop)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. V kolikor proizvajalec proizvaja vozila z rezervnim kolesom enakih dimenzij kot ostala štiri platišča potem se takšno vozilo dobavi, sicer se lahko ponudi tudi z manjšim kolesom oz. drugo tehnično rešitvijo.

2. DA
Datum objave: 20.11.2018   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na javno naročilo št. JN007546/2018-E01 za nakup okoljsko manj obremenjujočih vozil prosimo za odgovor na spodnje vprašanje:

1. V okviru Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 3.8. navajate, da ponudnik lahko ponudi samo nova vozila.
V okviru tehničnih specifikacij za 1. sklop pa navajate zgolj, da mora biti vozilo modelsko leto 2018 z maksimalno 200 prevoženimi kilometri. Za razliko od preostalih sklopov v 1. sklopu ni navedeno, da mora biti vozilo v 1. sklopu novo.
Prosimo torej za informacijo ali zahteva iz točke 3.8., da ponudniki lahko ponudijo samo nova vozila velja zgolj za sklope 2, 3, 4, 5 in 6?


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

DA