Dosje javnega naročila 007398/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 145.248,18 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007398/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.10.2018
JN007398/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007398/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2018
JN007398/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2018
JN007398/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2019
JN007398/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2019
JN007398/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN007398/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2020
JN007398/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007398/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Ana Kaplan Novak
ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
ESPD: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4948
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
Referenčna številka dokumenta: 402-25/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15710000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne uspe pravočasno izpeljati novega postopka po izteku obstoječega.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Drobnica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne uspe pravočasno izpeljati novega postopka po izteku obstoječega.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Surovine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211200
03211600
15710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne uspe pravočasno izpeljati novega postopka po izteku obstoječega.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.