Dosje javnega naročila 007403/2018
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Gradnje: Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.729.179,78 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007403/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007403/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007403/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2018
JN007403/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN007403/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2019
JN007403/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2019
JN007403/2018-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN007403/2018-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.07.2019
JN007403/2018-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN007403/2018-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN007403/2018-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
JN007403/2018-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN007403/2018-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2020
JN007403/2018-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007403/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 042083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280153/JN18-002_-_Izvajanje_elektromontažnih_del_na_EE_omrežju._na_vpoklic.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4954
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
Referenčna številka dokumenta: JN18-002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Kranj, KN Tržič in KN Železniki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Kranj, KN Tržič in KN Železniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da popise objavi v EXCEL datoteki.

ODGOVOR 1
Naročnik je ponudbeni predračun v Excel datoteki objavil na svoji spletni strani.
Datum objave: 12.11.2018   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z razpisom imamo naslednja vprašanja oziroma predloge:
1. Pogoji v razpisni dokumentaciji (reference, kadri, tehnična oprema) so precej zahtevni. Prav tako v pogodbi določate zelo kratke odzivne čase in čase za odpravo napak na napravah in objektih. V ponudbenem predračunu imate navedene ocenjene količine del, ki bodo izvedena »na vpoklic«, kar razumemo, da so to le okvirne količine, dejanski obseg dela pa je odvisen od vsakokratnih potreb naročnika. Ali se kot naročnik zavezujete, da boste izbranemu ponudniku oddali določen obseg dela (npr. vsaj 80% razpisanih ocenjenih količin), saj tega nismo zasledili nikjer v razpisni dokumentaciji? Namreč, navedeno bistveno vpliva na oblikovanje cen oziroma ali se sploh želimo prijaviti na takšen razpis. Pogoji so strogi, kot ponudnik bi morali zagotavljati stalno pripravljenost kadrov in razpoložljivost opreme, ki je potrebna za odpravo napak, hkrati pa ni nobenega zagotovila, da bomo dobili določen obseg posla ali dobili plačilo za pripravljenost. Prosimo vas, da v razpisni dokumentaciji podate zavezo naročnika, da bo dejansko oddal določen minimalen obseg razpisanih del, ki nam bo zagotavljal kritje stroškov pripravljenosti. V kolikor smo takšno zavezo v razpisni dokumentaciji spregledali, vas prosimo, da nas napotite na določbo razpisne dokumentacije, ki to ureja.
2. Za finančna zavarovanja ste določili, da zahtevate bančno garancijo ali brezobrestni depozit. Menimo, da vaše zahteve glede finančnih zavarovanj niso skladne z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Uredba v 6. členu določa, da za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Pri javnem naročilu storitev, v zvezi s katerim obvestil ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije, za zavarovanje tveganja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Menimo, da je menica povsem primerno finančno zavarovanje v vseh fazah postopka javnega naročila. Ostala finančna zavarovanja (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje, depozit) vplivajo na razpolaganje z likvidnostnimi sredstvi ponudnika in jih na ta način neupravičeno dodatno obremenjujejo, kar nenazadnje vpliva tudi na ponudbene cene, saj je potrebno ta strošek upoštevati. Menimo, da je zahteva glede finančnih zavarovanj nesorazmerna, zato vas pozivamo, da kot ustrezno zavarovanje upoštevate tudi menico.

Hvala za vaša pojasnila.

ODGOVOR 2
1. Glede na zahtevnost elektromontažnih del, na vpoklic, naročnik zahteva izkušenega izvajalca (reference, kadri, tehnična oprema), kateri bo napake odpravljal hitro, saj je od tega odvisna kvaliteta dobave električne energije in zagotovitev, da so odjemalci v čim krajšem času oskrbovani z električno energijo (odzivni čas). Naročnik je dela razpisal, na vpoklic, ker razpisanih del ne more točno napovedati, saj je to poleg potreb naročnika odvisno tudi od dejavnikov, na katere naročnik ne more vplivati. Naročnik in izvajalec se bosta sestajala na periodičnih usklajevalnih sestankih, kjer se bosta v naprej dogovorila za predvidene aktivnosti. Ponudniki morajo pri oblikovanju cen na enoto upoštevati vse stroške, ki bi jim nastali zaradi pripravljenosti.
2. Naročnik zahteve glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo spreminjal (gre za naročilo gradenj v vrednosti nad 1 mio EUR, višina ne presega 3 % ocenjene vrednosti posameznega sklopa, ponudnik ima na izbiro tri vrste zavarovanj).
Datum objave: 14.11.2018   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, hvala za vaš odgovor. Glede na vaše zadnje pojasnilo, boste oddali za najmanj 1 mio EUR del, glede na to, da vežete vrednost zavarovanja na vrednost oddanega posla. Torej upravičeno pričakujemo, da boste oddali najmanj toliko del, kolikor to izhaja iz višine zavarovanja posla ob upoštevanju Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

ODGOVOR 3
Ocenjena vrednost naročila za vse tri sklope je več kot 1 mio EUR, prav tako je zahtevano zavarovanje vezano na ocenjeno vrednost naročila, ki pa ne presega 3 % ocenjene vrednosti posameznega sklopa. Obseg dejansko izvedenih del je odvisen od različnih dejavnikov, kot je bilo to pojasnjeno v odgovoru št. 2 in je razvidno tudi iz osnutka pogodbe.
Datum objave: 20.11.2018   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo, ali se lahko na razpis prijavimo kot gospodarski subjekt s sedežem v Sloveniji, pri čemer bomo za izvajanje del angažirali podizvajalce iz tujine, ki imajo ustrezne reference, pridobljene izven območja EU. Zanima nas torej sledeče:
1. Ali bodo kot ustrezne upoštevane tudi reference, pridobljene izven območja EU, če bodo pri izvedbi naročila angažirani podizvajalci s takšnimi referencami?
2. Ali obstaja kakšna omejitev glede deleža posla, ki ga moramo prevzeti kot ponudnik - glavni izvajalec? Torej, ali lahko nastopamo kot inženiring, tako da zgolj vodimo posel, ki ga bodo izvedli podizvajalci, ali moramo tudi sami prevzeti izvedbo določenega dela posla?
3. Ali moramo kot ponudnik izkazati določen obvezen delež referenc ali se lahko v celoti sklicujemo na reference podizvajalcev?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR 4
1. Ne.
2. Naročnik ne pogojuje izvedbe določenega deleža dejanskega izvajanja elektromontažnih del na ponudnika.
3. Ponudniku ni treba izkazati referenc, če elektromontažnih del dejansko ne bo izvajal.
Datum objave: 20.11.2018   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je zahteva po bonitetni oceni za podizvajalca enaka kot za ponudnika

lp

ODGOVOR 5
Naročnik zahteva bonitetno oceno od ponudnika in skupnega ponudnika.Datum objave: 21.11.2018   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Skupni ponudnik je partner.
Po napisanem lahko sklepamo, da ima lahko podizvajalec tudi slabšo bonitetno oceno

lp

ODGOVOR 6
Da.
Datum objave: 21.11.2018   09:35
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi vse razpisne obrazce (predvsem D2 do D8) tudi v word (.doc, .docx) obliki, tako da jih bomo lahko izpolnili na računalniku. Hvala.

ODGOVOR 7
Naročnik je na svoji spletni strani objavil obrazce v Word obliki.
Datum objave: 22.11.2018   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo vas za spremembo razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.
Predlagamo, da se v navodilih ponudnikom, ki definira ekonomske in finančne sposobnosti ponudnikov spremeni zahtevana boniteta SB6 na SB7. Boniteta SB7 trenutno predstavlja povprečno boniteto ponudnikov v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je predmet javnega razpisa.

ODGOVOR 8
Naročnik ne bo spreminjal zahtevane bonitetne ocene.