Dosje javnega naročila 007540/2018
Naročnik: OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Storitve: Zavarovanje odgovornosti in premoženja 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN007540/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007540/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007540/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007540/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 209-477845
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
Sandi POTOČNIK
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310
+386 035743446

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR
Mestni trg 5
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

GLASBENA ŠOLA SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 30
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KNJIŽNICA ŠENTJUR
Mestni trg 5B
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVNA
Proseniško 22
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA GORA
Dolga Gora 50B
3232
SI
Ponikva
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST DRAMLJE
Svetelka 3
3222
SI
Dramlje
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA PRI SLIVNICI
Gorica pri Slivnici 98
3263
SI
Gorica pri Slivnici
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST GROBELNO
Tratna pri Grobelnem 46
3231
SI
Grobelno
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST KALOBJE
Kalobje 23
3233
SI
Kalobje
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139
3223
SI
Loka pri Žusmu
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI SEVNICI
Planina pri Sevnici 37
3225
SI
Planina pri Sevnici
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Ponikva 43
3232
SI
Ponikva
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE
Lopaca 10
3262
SI
Prevorje
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - RIFNIK
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST VRBNO - PODGRAD
Mestni trg 2
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR
Mestni trg 5
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA "BLAŽA KOCENA" PONIKVA
Ponikva 29A
3232
SI
Ponikva
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE
Dramlje 7A
3222
SI
Dramlje
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR
Gajstova pot 2A
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI
Planina pri Sevnici 69
3225
SI
Planina pri Sevnici
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU
Gorica pri Slivnici 61
3263
SI
Gorica pri Slivnici
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU
Gajstova pot 2A
3230
SI
Šentjur
Slovenija
sandi.potocnik@sentjur.si
+386 037471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentjur.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4997
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti in premoženja 2019-2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavaorvanje odgovornosti in premoženja 2019-2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti in premoženja 2019-2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   09:05
Kraj: odpiranje je javno in bo potekalo preko spletne aplikacije e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
Šentjur
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   09:54
VPRAŠANJE
1. VOZILA

Spoštovani,

V tabeli vozil so zavarovanci označeni z različnimi barvami. Prostovoljna gasilska društva (11 društev) so označena z modro barvo, kot Gasilska zveza Šentjur pri Celju.
Ali mora vsako PGD imeti svojo polico in bo plačnik premije, ali vsa PGD spadajo pod Gasilsko zvezo in jih vključimo na isto polico?

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

vsa PGD so uporabniki vozil in spadajo pod Gasilsko zvezo Šentjur, zato se jih lahko vključi na isto polico. Plačnik premije je GZ Šentjur.

Zavarovalec bo v vseh primerih Občina Šentjur, zavarovanec in plačnik pa bo posamezni javi zavod, javno podjetje, krajevna skupnost oz. GZ Šentjur.Datum objave: 15.11.2018   10:02
VPRAŠANJE
1. ZAVAROVANJE VOZIL

Spoštovani,

Ali vrednosti vozil, navedene v tabeli, vključujejo tudi DDV ali so brez davka? Ali je osnova za obračun kasko zavarovanja pri vseh vrstah vozil, razen pri osebnih, vrednost z davkom ali brez davka?

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik objavlja dopolnjeno tabelo vozil z vrednostmi, ki sedaj vključuje tudi podatek, ali je v vrednosti vozila zajet DDV ali ne. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo vrednosti vozil, določene v tej dopolnjeni tabeli.Datum objave: 20.11.2018   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na pripravo ponudbe za zavarovanje vas prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) Ali za izpolnjevanje pogoja POGOJA 1 - nekaznovanost zadošča predložitev potrdil iz kazenske evidence, ki so datirani z datumom 15. 10. 2018 in odražajo zadnje aktualno stanje?
2) Ali mora biti obrazec št. 11 - Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja podpisan s strani banke?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

glede na dejstvo, da se lahko pridobljeni podatki na podlagi potrdil do vložitve ponudbe spremenijo, potrdila niso primerna oblika dokazila, zato se naj v zadevnem segmentu postopa v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 11 mora biti podpisan s strani izdajatelja finančnega zavarovanja (tj. garanta).

Datum objave: 23.11.2018   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri splošni odgovornosti prosimo za pojasnilo ali se navedena ZV 100.000 eur smatra kot enotna zavarovalna vsota za poškodovanje oseb in stvari ali deljena za osebe 100.000 eur in za stvari 100.000 eur.


ODGOVOR

Spoštovani,

gre za deljeno zavarovalno vsoto, 100.000 EUR za osebe in 100.000 EUR za stvari.


Datum objave: 23.11.2018   10:36
VPRAŠANJE
1. Zavarovanje vozil

Spoštovani,

Nekateri podatki, navedeni v vaši tabeli se za nekatera vozila ne ujemajo s podatki iz EMRVL-ja (enoten matični register vozil), in sicer:
Nosilnost:
- CEAE-799: pravilna nosilnost 681 kg,
- CECK-332: pravilna nosilnost 1.125 kg,
- CELU-381: pravilna nosilnost 585 kg,
- CEPK-010: pravilna nosilnost 688 kg,
- CETV-416: pravilna nosilnost 667 kg.

Število sedežev:
- CEGL-497: pravilno: 9,
- CEA0-50H: pravilno: 9,
- CEKM-705: pravilno: 9,
- CEUZ-710: pravilno: 9,
- CET8-085: pravilno: 9,
- CE13-70D: pravilno: 9,
- CEPT-112: pravilno: 3.

Prosimo vas, da navedene podatke popravite oz. potrdite, da jih lahko upoštevamo pri pripravi ponudbe.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo zgoraj navedene vrednosti o nosilnosti in številu sedežev, razen podatka o nosilnosti vozila CE LU-381, kjer je pravilni podatek o nosilnosti po prometnem dovoljenju 681 kg.

Prav tako se pri pripravi ponudbe za zavarovanje vozila CE TV-416 upošteva, da znaša nabavna vrednost vozila brez DDV 13.573,88 EUR.Datum objave: 23.11.2018   12:28
VPRAŠANJE

Spoštovani,

1. Požarno zavarovanje
V prilogi Zavarovalno tehnična dokumentacija, je v opisu Gradbeni objekti in oprema navedeno, da so med ostalim v zavarovanje vključene tudi sončne elektrarne. Običajno so sončne elektrarne iz požarnega zavarovanja izključene in se obravnavajo ločeno po posebnem produktu. Prosimo, da se sončne elektrarne iz navedenega opisa črtajo oz. prosimo za ustrezno pojasnilo in morebitne dodatne podatke, ki se nanašajo na sončne elektrarne.
2. Vlomsko zavarovanje
V prilogi Zavarovalno tehnična dokumentacija navajate podatek zavarovanje umetnin, muzejskih zbirk (galerija) na zavarovalno vsoto (lokacije v seznamu OS) poškodovanje na I.riziko do 10.000 eur. Prosimo za pojasnilo za katere lokacije se predmetno kritje upošteva ker iz podatkov ni možno razbrati.
3. V podatkih (seznam OS) je pri lokaciji št. 12 KS planina pri Sevnici in pri lokaciji 17.Mestna skupnost Šentjur naveden podatek muzejska zbirka. Manjka zavarovalna vsota. Prosimo za pojasnilo.
4. Zavarovanje računalnikov
V podatkih (seznam OS) je pri Knjižnici Šentjur naveden podatek o programski opremi. Običajno imamo zavarovalnice kritje za programsko opremo iz pogojev izključeno. Predlagamo, da se predmetni podatek iz podatkov izključi.

Obrazec št. 1 Ponudba
Prosimo za pojasnilo ali se v tabelo ponudbena cena/premija vpiše podatek o letni premiji ali o premiji za celotno pogodbeno obdobje (5 let)
Obrazec št. 2 Predračun za posameznega zavarovanca
Prosimo za pojasnilo ali se v tabelo ponudbena cena/premija vpiše podatek o letni premiji ali o premiji za celotno pogodbeno obdobje (5 let)


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Sončnih elektrarn trenutno naročniki nimajo. V primeru, da bodo naročniki v prihodnosti postavili sončne elektrarne, bodo le-te vključene v zavarovanje naknadno.
2. Kritje se nanaša na vse lokacije, ki imajo umetnine oz. muzejske zbirke.
3. V zavarovanje se vključijo 4 muzejske zbirke:
- RA Kozjansko (Muzejska zbirka Rifnik), naslov: Ipavčeva ulica 17 200.000 EUR (op. zgradba sodi k Občini Šentjur in ima vrednost kot je navedeno v seznamu OS 594.237,54 EUR);
- MS Šentjur (Muzej južne železnice muzejska zbirka), naslov: Kolodvorska ulica 2 200.000 EUR ;
- Občina Šentjur (Ipavčeva hiša muzejska zbirka), naslov: Ul. skladateljev Ipavcev 27, Šentjur 200.000 EUR;
- KS Planina pri Sevnici (etnološka zbirka), naslov: Planina pri Sevnici 37, Planina pri Sevnici 50.000 EUR.
4. Podatek o programski opremi se ne upošteva.Datum objave: 23.11.2018   12:33
VPRAŠANJE

Spoštovani,

1. Požarno zavarovanje
V prilogi Zavarovalno tehnična dokumentacija, je v opisu Gradbeni objekti in oprema navedeno, da so med ostalim v zavarovanje vključene tudi sončne elektrarne. Običajno so sončne elektrarne iz požarnega zavarovanja izključene in se obravnavajo ločeno po posebnem produktu. Prosimo, da se sončne elektrarne iz navedenega opisa črtajo oz. prosimo za ustrezno pojasnilo in morebitne dodatne podatke, ki se nanašajo na sončne elektrarne.
2. Vlomsko zavarovanje
V prilogi Zavarovalno tehnična dokumentacija navajate podatek zavarovanje umetnin, muzejskih zbirk (galerija) na zavarovalno vsoto (lokacije v seznamu OS) poškodovanje na I.riziko do 10.000 eur. Prosimo za pojasnilo za katere lokacije se predmetno kritje upošteva ker iz podatkov ni možno razbrati.
3. V podatkih (seznam OS) je pri lokaciji št. 12 KS planina pri Sevnici in pri lokaciji 17.Mestna skupnost Šentjur naveden podatek muzejska zbirka. Manjka zavarovalna vsota. Prosimo za pojasnilo.
4. Zavarovanje računalnikov
V podatkih (seznam OS) je pri Knjižnici Šentjur naveden podatek o programski opremi. Običajno imamo zavarovalnice kritje za programsko opremo iz pogojev izključeno. Predlagamo, da se predmetni podatek iz podatkov izključi.

Obrazec št. 1 Ponudba
Prosimo za pojasnilo ali se v tabelo ponudbena cena/premija vpiše podatek o letni premiji ali o premiji za celotno pogodbeno obdobje (5 let)
Obrazec št. 2 Predračun za posameznega zavarovanca
Prosimo za pojasnilo ali se v tabelo ponudbena cena/premija vpiše podatek o letni premiji ali o premiji za celotno pogodbeno obdobje (5 let)


ODGOVOR

Spoštovani,

kakor je to razvidno iz besedila obrazca, ponudbena cena oz. premija zajema celotno obdobje zavarovanja, zato se v oba obrazca vpisuje skupna višina premije, tj. za 5 letno zavarovalno obdobje.


Datum objave: 23.11.2018   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da se določilo v zavarovalno tehnični dokumentaciji, ki se nanaša na NCB (non-claim bonus) popravi tako, da se:
- v izračun škodnega rezultata vključijo tudi rezervirane škode,,
- poleg avtomobilske odgovornosti in nezgodnega zavarovanja izvzamejo iz obračuna tudi ostala odgovornostna zavarovanja
- NCB se izvaja na osnovi tehnične premije

ODGOVOR

Spoštovani,

glede prvi in druge alineje: Ponudnik se lahko odloči za enega izmed načinov obračunavanja NCB:
1. Kot opisano v prvotni dikciji o NCB (brez upoštevanja rezervacij ter zapisanih zavarovalnih vrst), ali pa
2. Rezervirane škode se lahko upoštevajo v primeru, da se obračunajo samo v letu nastanka, poleg tega pa se v obračunu upošteva tudi avtomobilska odgovornost.
Ponudnik se torej lahko sam odloči ob oddaji ponudbe, kateri način obračuna NCB bo vršil ter ob oddaji v dokumentaciji priloži lastno izjavo o odločitvi za enega izmed 2 možnih načinov obračunavanja NCB.

Glede tretje alineje dikcija ostane nespremnjena.Datum objave: 23.11.2018   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Kolektivno nezgodno zavarovanje
Prosimo za pojasnilo ali se za kolektivno nezgodno zavarovanje za člane civilne zaščine Občine Šentjur vpiše letna premija na člana ali skupna letna premija za vseh 9 članov.

Isto vprašanje velja za kolektivno nezgodno zavarovanje za člane gasilske zveze Šentjur. Ali se vpiše letna premija na člana ali skupna letna premija za vseh 450 članov.

Kakšno je zahtevano kritje pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju. 24 ur na dan, kjerkoli (v službi, doma, prosti čas,...) ali ožje kritje (za čas službe). Prosimo za opredelitev.
ODGOVOR

Spoštovani,

pri kolektivnih nezgodnih zavarovanjih se vpisujejo skupne letne premije za vse člane.

Zahtevano kritje je kjerkoli.