Dosje javnega naročila 007592/2018
Naročnik: ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije za obdobje 2 leti
ZJN-3: Odprti postopek

JN007592/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007592/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007592/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2019
JN007592/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007592/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 210-479527
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Frančiška Al-Mansour
fani.al-mansour@guest.arnes.si
+386 12805302

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marko Gale
marko.gale@siclj.si
+386 31786293

Internetni naslovi
https://www.siclj.si/

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Šfefan Sočič
stefan.socic@guest.arnes.si
+386 25213424

Internetni naslovi
http://www.ekonomska-ms.si/

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
Janja Prašnikar Neuvirt
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://ssgtr.si/

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Prešernova cesta 32
4260
SI
Bled
Slovenija
Branka Pavlov
branka.pavlov@vgs-bled.si
+386 45794404

Internetni naslovi
http://www.vgs-bled.si/index.php

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano
Bolniška ulica 11
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Tea Lugarov
tea.lugarov@guest.arnes.si
+386 56713243

Internetni naslovi
http://www.geps.si/

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 12
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Barbara Žagar
barbara.zagar2@guest.arnes.si
+386 16204323

Internetni naslovi
https://www.gssk.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Poljanska cesta 61
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Marinko
darja.marinko@guest.arnes.si
+386 13001617

Internetni naslovi
http://www.szslj.si/

GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana
Zaloška cesta 49
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Belak
marjeta.belak@guest.arnes.si
+386 15474100

Internetni naslovi
https://www.gimoste.si/gim/

ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec
Tržaška cesta 63
1370
SI
Logatec
Slovenija
Borut Marolt
borut.marolt@zvil.si
+386 17541240

Internetni naslovi
http://zvi-logatec.si/

GIMNAZIJA LEDINA
Resljeva cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Cizel
tajnistvo@ledina.si
+386 14342200

Internetni naslovi
https://www.ledina.si/

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA Ljubljana
Pokopališka ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Šterbenc
tajnistvo@smgs.si
+386 16209400

Internetni naslovi
https://www.smgs.si/

ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti
Želimlje 46
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Janez Drnovšek
janez.drnovsek@zelimlje.si
+386 41334121

Internetni naslovi
http://www.zelimlje.si/node/7

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva cesta 53
4000
SI
Kranj
Slovenija
Urška Bizjak
urska.bizjak3@guest.arnes.si
+386 42010437

Internetni naslovi
http://www.dsd-kranj.si/

Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva cesta 65
4000
SI
Kranj
Slovenija
Boris Eržen
tajnistvo@gfp.si
+386 31707305

Internetni naslovi
https://www.gfp.si/

DIJAŠKI DOM POLJANE
Potočnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tina Vasić
tina.vasic@guest.arnes.si
+386 13003132

Internetni naslovi
https://www.dijaskidom-poljane.si/

DIJAŠKI DOM VIČ
Gerbičeva ulica 51A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matej Valant
ddv.info@guest.arnes.si
+386 14790111

Internetni naslovi
http://www.dd-vic.si/

DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
Smetanova ulica 67
2000
SI
Maribor
Slovenija
Veronika Horvat
veronika.horvat@dddrava.si
+386 22348156

Internetni naslovi
http://www.dddrava.si/

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI
Naklo
Slovenija
dr. Marijan Pogačnik
marijan.pogacnik@bc-naklo.si
+386 41499930

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si/

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova cesta 9
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Ivan Potočar
ivan.potocar@gimnm.org
+386 51202481

Internetni naslovi
https://www.gimnm.org/

SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA
Martinčev trg 3
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Breda Švara
breda.svara@guest.arnes.si
+386 56637501

Internetni naslovi
http://www.seps.si/

GIMNAZIJA KOPER - GINNASIO CAPODISTRIA
Cankarjeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Bruno Petrič
bruno.petric@guest.arnes.si
+386 56117270

Internetni naslovi
https://www.gimnazija-koper.si/

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24A
2000
SI
Maribor
Slovenija
Danica Vogrinec
danica.vogrinec@ddlizika.si
+386 23004666

Internetni naslovi
http://www.ddlizika.si/

GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
mag. Jaka Erker
jaka.erker@sentvid.si
+386 15000669

Internetni naslovi
https://www.sentvid.org/

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE
Šuštarjeva kolonija 7A
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Katja Krevl
katja.krevl@stps-trbovlje.si
+386 35633464

Internetni naslovi
https://www.stps-trbovlje.si/

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
Gimnazijska cesta 10
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Jelena Keršnik
jelena.keršnik@gess.si
+386 35625500

Internetni naslovi
http://www.gess.si/

GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER GINNASIO GIAN RINALDO CARLI CAPODISTRIA
Gimnazijski trg 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Valter Zorzet
ginnasio.carli@guest.arnes.si
+386 56209620

Internetni naslovi
http://www.ginnasio-carli.si/

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Zupančič
natasa.zupancic@susgl.si
+386 15651715

Internetni naslovi
http://www.svsgugl.si/

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Nataša Erjavec
natasa.erjavec@ddb.si
+386 15342867

Internetni naslovi
http://www.ddb.si/

GIMNAZIJA VIČ
Tržaška cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Smrdu
andrej.smrdu@gimvic.org
+386 12565993

Internetni naslovi
https://www.gimvic.org/

SREDNJA ŠOLA IZOLA - SCUOLA MEDIA ISOLA
Ulica Prekomorskih brigad 7
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Nataša Cah
natasa.cah@guest.arnes.si
+386 56621721

Internetni naslovi
https://www.srednjasolaizola.si/

Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Manica Habjanič
manica.habjanic@gimb.org
+386 13000400

Internetni naslovi
http://www.gimb.org/

GIMNAZIJA JESENICE
Trg Toneta Čufarja 1
4270
SI
Jesenice
Slovenija
dr. Kristina Leskovar
kristina.leskovar1001@gmail.com
+386 45809450

Internetni naslovi
http://www.gimjes.si/

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230
SI
Postojna
Slovenija
Anton Drobnič
anton.drobnic@scpo.si
+386 41515273

Internetni naslovi
https://scpo.splet.arnes.si/

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA
Kolodvorska ulica 2E
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Silvija Hajdinjak Prendl
silvija.hajdinjak-prendl@guest.arnes.si
+386 25742510

Internetni naslovi
https://www.dssl.si/sl/

ŠOLSKI CENTER VELENJE
Trg mladosti 3
3320
SI
Velenje
Slovenija
Uroš Lukič
uros.lukic@scv.si
+386 38968204

Internetni naslovi
http://www.scv.si/sl/

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA
Cesta krških žrtev 131
8270
SI
Krško
Slovenija
Jože Požun
joze.pozun@sc-krsko.si
+386 74906400

Internetni naslovi
http://www.sc-krsko.si/

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
Celjska ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ksenija Sever Žižek
ksenija.sever-zizek@scpet.si
+386 12342444

Internetni naslovi
https://www.scpet.net/

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000
SI
Kranj
Slovenija
Jože Drenovec
joze.drenovec@sckr.si
+386 42804000

Internetni naslovi
http://www.sckr.si/tsc/index.php

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12
2000
SI
Maribor
Slovenija
Radosava Bjelć
radosava.bjelic@tscmb.si
+386 22295765

Internetni naslovi
http://www.tscmb.si/

GIMNAZIJA ORMOŽ
Hardek 5A
2270
SI
Ormož
Slovenija
Vida Dovnik
gimnazija.ormoz@guest.arnes.si
+386 27400147

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-ormoz.si/

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Dragan Kojić
dragan.kojic@ddng.si
+386 53354810

Internetni naslovi
http://ddng.si/

GIMNAZIJA LITIJA
Bevkova ulica 1C
1270
SI
Litija
Slovenija
Vida Poglajen
vida.poglajen@guest.arnes.si
+386 41751056

Internetni naslovi
https://www.gimnazija-litija.si/

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE
Cesta zmage 5
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
Aljaša Urbanija
aljasa.urbanija@guest.arnes.si
+386 35655400

Internetni naslovi
https://www.sszagorje.si/

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova ulica 3
6210
SI
Sežana
Slovenija
Dušan Štolfa
dusan.stolfa@guest.arnes.si
+38 57311280

Internetni naslovi
http://www.ss-sezana.si/

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Davorin Urih
davorin.urih@guest.arnes.si
+386 23208610

Internetni naslovi
https://www.icp-mb.si/

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Kosovelova ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Barbara Jančič
barbara.jancic@gcc.si
+386 34285700

Internetni naslovi
http://www.gcc.si/

DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA
Poljanska cesta 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mako Omerzel
marko.omerzel@dic.si
+386 31425229

Internetni naslovi
http://www.dic.si/

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
Zvonko Kustec
zvonko.kustec@gfml.si
+386 25858700

Internetni naslovi
http://www.gfml.si/

II. GIMNAZIJA MARIBOR
Trg Miloša Zidanška 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Ivan Lorenčič
info@druga.si
+386 23304430

Internetni naslovi
https://www.druga.si/

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marija Šušteršič
marija.sustersic@guest.arnes.si
+386 13007240

Internetni naslovi
http://www.ssfkz.si/

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Katja Rek
rek.katja@gmail.com
+386 23006220

Internetni naslovi
https://www.szks.si/

Lesarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Aleš Hus
ales.hus@ls-mb.si
+386 24215560

Internetni naslovi
http://lsmb.si/index.php/sl/

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA
Študentovska ulica 16
5280
SI
Idrija
Slovenija
Mateja Kogej
racunovodstvo@gimidrija.si
+386 53726805

Internetni naslovi
https://www.gim-idrija.si/

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Tomaž Bolko
tomaz.bolko@gmail.com
+386 53664110

Internetni naslovi
https://www.ss-venopilon.si/

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Dunajska cesta 102
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Šaranović Šinkovec
mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si
+386 15600400

Internetni naslovi
https://www.sggos.si/

GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN
Med vrtovi 8
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
Aleksandra Rogić
aleksandra.rogic@ginnasiosema.net
+386 59081383

Internetni naslovi
http://www.ginnasiosema.net/

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
Kranjska cesta 24
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Marjana Potočnik
marjana.potocnik@guest.arnes.si
+386 45370600

Internetni naslovi
http://www.sgtsr.si/

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Irena Doler
irena.doler@sc-sg.si
+386 28846500

Internetni naslovi
https://www.sc-sg.net/

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230
SI
Domžale
Slovenija
Gregor Jasenc
gregor.jasenc@gmail.com
+386 17240630

Internetni naslovi
http://www.ssdomzale.si/

GIMNAZIJA PTUJ
Volkmerjeva cesta 15
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Boštjan Šeruga
bostjan.seruga1@guest.arnes.si
+386 27482810

Internetni naslovi
https://www.gimptuj.si/

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marjeta Klajnšek
marjeta.klajnsek1@guest.arnes.si
+386 22350600

Internetni naslovi
http://gradbena.si/

GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000
SI
Kranj
Slovenija
mag. Fani Mavrič
fani.mavric@guest.arnes.si
+386 42811722

Internetni naslovi
http://www.testing.gimnazija-kranj.gimkr.v-izdelavi.si/domov/

PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Preradovičeva ulica 33
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Gregor Rak
gregor.rak@prometna.net
+386 51630050

Internetni naslovi
http://prometna.net/

SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA
Zustovičeva ulica 6
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Marino Kleva
marino.kleva@hotmail.com
+386 41251788

Internetni naslovi
http://www.pietrocoppo.net/sl/

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
Šolska ulica 16
2342
SI
Ruše
Slovenija
Jasna Robnik
jasna.robnik@guest.arnes.si
+386 26300815

Internetni naslovi
https://gimnazija-ruse.si/

GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Obrad Marković
obrad.markovic40@gmail.com
+386 51301317

Internetni naslovi
https://www.gjp.si/

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1B
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Martin Pivk
martin.pivk@guest.arnes.si
+386 41784031

Internetni naslovi
http://www.scsl.si/

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Aškerčeva cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nives Počkar
nives.pockar@sclj.si
+386 41762434

Internetni naslovi
http://www.sclj.si/

GIMNAZIJA NOVA GORICA
Delpinova ulica 9
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Neža Lango
neza.lango@gimng.si
+386 53358414

Internetni naslovi
https://www.gimng.si/

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg izgnancev 14
8250
SI
Brežice
Slovenija
Nada Gramc
nada.gramc@guest.arnes.si
+386 74992354

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-brezice.si/

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
Litostrojska cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jana Ivič Rac
jana.ivic-rac@ssts.si
+386 15133604

Internetni naslovi
https://www.ssts.si/

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Vojkova cesta 74
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Zimič
boris.cernilec@zgnl.si
+386 15800512

Internetni naslovi
https://www.zgnl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280455/ZSD-razpis-elektrika-2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4999
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije za obdobje 2 leti
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije za obdobje 2 leti
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.198.440,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije za obdobje 2 leti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudnik, za pripravo konkurenčne ponudbe potrebujemo čim boj natančne podatke porabe, zato vas prosimo za objavo pooblastil za pridobitev 15-minutnih meritev in objavo vseh pooblastil. Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo objavil pooblastila za pridobitve merilnih podatkov. Pooblastila se nahajajo na naslednji povezavi:

http://www.zveza-zsd.si/wp-content/uploads/2018/11/zsd-pooblastila_merilni_podatki_JN_elektrika-2018.pdfDatum objave: 08.11.2018   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1.Razpisni obr.3_ponudba: Prosimo da preverite obrazec in korigirate količine ter posredujete nov obrazec.
2.III.POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA_T1_3.odst_Kakšne so ocenjene količine za 2 leti (ET,VT,MT).Prosimo za popravek formul za izračun.
Hvala.

ODGOVOR

1. Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil popravljen obrazec št. 3 (ponudba).

2. Formule za izračun ponudbene cene, navedene v točki III./1. so pravilne. Ocenjene količine (1.360.000 kWh za ET, 22.440.000 kWh za VT, 10.200.000 kWh za MT) so za dve leti (skupna ocenjena količina je 34 mio kWh, kar je 17 mio kWh na leto).


Datum objave: 08.11.2018   15:14
VPRAŠANJE
Na razpisnem obrazcu št.3 količine električne energije po tarifah ne odgovarjajo seštevku.

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravljen obrazec št. 3.
Datum objave: 09.11.2018   10:48
VPRAŠANJE
Prosili bi za merilna mesta v Excel obliki. hvala

ODGOVOR
V spodnji povezavi objavljamo Excel tabelo merilnih mest.

http://www.zveza-zsd.si/wp-content/uploads/2018/11/zsd-odjemna_mesta_JN_elektrika-2018.xlsx

Datum objave: 09.11.2018   10:49
VPRAŠANJE
Prosimo za seznam merilnih mest v Excel tabeli. Hvala

ODGOVOR

V spodnji povezavi smo objavljavili Excel tabelo merilnih mest.

http://www.zveza-zsd.si/wp-content/uploads/2018/11/zsd-odjemna_mesta_JN_elektrika-2018.xlsx