Dosje javnega naročila 007479/2018
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup, montaža in servisiranje opreme mojstrske delavnice za ročno izdelavo papirja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.683,88 EUR

JN007479/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2018
JN007479/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007479/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2018
JN007479/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007479/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5020
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, montaža in servisiranje opreme mojstrske delavnice za ročno izdelavo papirja
Referenčna številka dokumenta: SNAGA-85/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup, demontaža, montaža in servisiranje opreme mojstrske delavnice za ročno izdelavo papirja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51544100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila zajema naslednje dele:
- nakup opreme,
- razporeditev strojev in naprav v sodelovanju z naročnikom s ciljem zagotoviti optimalne delovne pogoje delovanja delavnice za ročno izdelavo papirja,
- montažo in vzpostavitev delovanja vseh strojev in naprav na novi lokaciji na način, da je omogočena nemotena in učinkovita ročna izdelava papirja na enem mestu,
- garancija delovanja strojev in naprav za obdobje enega leta.

Za namen izvajanja aktivnosti, in sicer ročne izdelave papirja iz različnih vrst invazivnih rastlin, znotraj Evropskega projekta APPLAUSE, naročnik kupuje delavnico za ročno izdelavo papirja in vseh ostalih strojev in naprav za izdelavo končnih izdelkov.

Projekt APPLAUSE sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Action.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt APPLAUSE sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Action.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Nakup, montaža in servisiranje opreme mojstrske delavnice za ročno izdelavo papirja« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.