Dosje javnega naročila 007494/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
Storitve: Izvajanje rednih in občasnih šolskih prevozov otrok za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007494/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2018
JN007494/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007494/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
Ulica Andreja Gabrščka 1
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Primož Hvala Kamenšček
primoz.hvala@os-iroba.si
+386 53935211

Internetni naslovi
http://www.os-iroba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280836/Šolski_prevozi_otrok.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5051
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje rednih in občasnih šolskih prevozov otrok za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so prevozi osnovnošolskih otrok z bivališčem v občini Šempeter pri Gorici, ki se dnevno vozijo v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in občasni prevozi otrok (izleti, ekskurzije, šola v naravi, prireditve) po Sloveniji in tujini.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Posebni linijski šolski prevozi otrok na relaciji Vrtojba Šempeter - Vrtojba
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 zajema redne dnevne prevoze otrok v šolo in nazaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi skupin do 20 oseb na relaciji
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija in tujina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema občasne prevoze otrok, kot so npr. celodnevni izleti, prevozi z majhnim številom kilometrov, v dopoldanskem času, šole v naravi, tujina in ostalo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi skupin do 34 oseb na relaciji
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija in tujina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema občasne prevoze otrok, kot so npr. celodnevni izleti, prevozi z majhnim številom kilometrov, v dopoldanskem času, šole v naravi, tujina in ostalo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi skupin do 55oseb na relaciji
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija in tujina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema občasne prevoze otrok, kot so npr. celodnevni izleti, prevozi z majhnim številom kilometrov, v dopoldanskem času, šole v naravi, tujina in ostalo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.