Dosje javnega naročila 007496/2018
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava čolnov in opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007496/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2018
JN007496/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN007496/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007496/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ljubljana
info@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
http://www.csod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280854/2018_10_26_Razpisna_dokumentacija_Oprema_JN04.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280854/espd/Narocnik_ESPD_čolni_CŠOD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5052
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava čolnov in opreme
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34522000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava čolnov in opreme po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vesla, rešilni jopiči za kajak in kanu, neoprenski škornji in kajaki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34522000
37412000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobav čolnov in opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mali kanuji
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34522000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava čolnov in opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Veliki kanuji
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34522000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava čolnov in opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi kompleksnosti razpisa prosimo za podaljšanje roka za oddajo razpisa.

V naprej se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pošiljam vam nekaj točk glederazpisa:
- prosimo za podaljšanje roka za testiranje iz 3 na 10 dni
- prosimo za podaljšanje časa dobave, saj je nemogoče izdelati željene količine do v razpisu določenega datuma
- če nastopamo v skupnem nastou s podizvajalcem oz partnerjem ali za razpis veljajo reference podizvajalca oz partnerja
- prevoz na vse lokacije CŠOD mora zagotoviti prodajalec?

Hvala in LP

ODGOVOR
1. Naročnik spreminja rok, v katerem morajo ponudniki omogočiti brezplačen preizkus ponujenih čolnov, s 3 na 10 dni od poziva naročnika.
2. Naročnik podaljšuje rok dobave z 21.12.2018 na 28.12.2018.
3. Ponudnik se lahko sklicuje na reference partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca, pri čemer mora podizvajalec, na čigar reference se ponudnik sklicuje, izvesti del javnega naročila, na katerega se reference nanašajo.
4. Da, prevoz na vse lokacije, ki so navedene v seznamu, mora zagotoviti prodajalec.