Dosje javnega naročila 007498/2018
Naročnik: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Receptorske in varnostne storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007498/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2018
JN007498/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2018
JN007498/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007498/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Slovenčeva ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za finančno poslovanje, Lea Golob
lea.golob@jazmp.si
+386 82000500
+386 82000557

Internetni naslovi
http://www.jazmp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280505/RD_Receptorske_in_varnostne_storitve.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5053
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Receptorske in varnostne storitve
Referenčna številka dokumenta: JN0818
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so receptorske in varnostne storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so receptorske in varnostne storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2018   10:15
Kraj: Elektronsko preko portala E-Jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2018   18:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor, ali je potrebno reference posle potrditi pri naročnikih, ali lahko le v tabeli izpolnimo in nato boste vi preverili pri naročnikih?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav

ODGOVOR
Referenčne posle, ki zajemajo izvedbo storitev fizičnega varovanja v objektih iz zahtevane klasifikacije vrst iz objektov, navedenih v točki »Tehnična in strokovna sposobnost«, lahko ponudnik samo ustrezno navede skupaj s kontaktno osebo na strani naročnika.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Ali je površinski pregled oseb del hišnega reda in se izvaja nad vsakim, ki vstopa v objekt, oz. ali se izvaja le po potrebi? Prosimo za natančno pojasnilo.

2. Zaradi kratkega roka za oddajo ponudbe apeliramo na vas, da ga podaljšate.

LP

ODGOVOR
1. Stranke, obiskovalci in zaposleni se morajo ravnati po navodilih varnostnika, ki pa površinski pregled oseb, poštnih pošiljk in prtljage izvaja le izjemoma in v okviru veljavnih predpisov, ki urejajo to področje.
2. Naročnik je skladno s 47. členom ZJN-3 uporabil postopek naročila male vrednosti, pri katerem rok za prejem ponudb ni predpisan. Naročnik ocenjuje, da gre v tem primeru za enostaven postopek, ki omogoča ponudnikom dovolj časa za pripravo ponudb, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Javno naročilo za izvajanje storitev varovanja ste na portalu JN objavili 26.10.2018. Za oddajo ponudbe ste določili datum 9.11.2018. Torej imamo zainteresirani ponudniki le 8 delovnih dni časa za pripravo ponudbe. Prosimo, da v skladu z ZJN-3 in 40. členom tega zakona ustrezno podaljšate čas za pripravo ponudbe v razumnem roku.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je skladno s 47. členom ZJN-3 uporabil postopek naročila male vrednosti, pri katerem rok za prejem ponudb ni predpisan. Naročnik ocenjuje, da gre v tem primeru za enostaven postopek, ki omogoča ponudnikom dovolj časa za pripravo ponudb, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.