Dosje javnega naročila 007503/2018
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Blago: »NAMESTITEV DIESEL AGREGATA, PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.583,71 EUR

JN007503/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2018
JN007503/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2018
JN007503/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007503/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2019
JN007503/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.02.2019
JN007503/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007503/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
Celjska cesta 37
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Albin Apotekar
Albin.Apotekar@pb-vojnik.si
+386 37800100

Internetni naslovi
http://www.pb-vojnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/280987/DIZEL_AGREGAT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5066
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »NAMESTITEV DIESEL AGREGATA, PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»NAMESTITEV DIESEL AGREGATA, PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»NAMESTITEV DIESEL AGREGATA, PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2018   07:27
Naročnik je očitno napravil napako pri pripravi obrazca 9 in sicer na strani 27 razpisne dokumentacije, pod točko 4, kjer bi moral zahtevati "ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca in ne ponudnika".

Prosimo za popravek obrazca .

ODGOVOR: Se iskreno opravičujemo za napako, pravilno je kot ste zapisali: "ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca."
Popravek obrazca bomo uredili.

Datum objave: 08.11.2018   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani, datoteka popis del (.xls) ne deluje. Prosimo da uredite.

ODGOVOR
V kratkem bo objavljen popravek razpisne dokumentacije v kateri bo tudi nova xls. datoteka z delujočimi formulami.
Datum objave: 08.11.2018   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

V razpisni dokumentaciji se na obrazcu št. OBR-1 točka 1. Ponudbena cena sklicujete na PONUDBENI PREDRAČUN v XLS obliki.

Naročnika prosimo, da za predmetni razpis objavi ponudbeni predračun v xml obliki iz katerega bojo razvidna vsa dela dobava in montaža.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Popravek dokumentacije bo objavljen, ponudbeni predračun bo objavljen v xls. obliki z delujočimi formulami.


VPRAŠANJE
Spoštovani, datoteka popis del (.xls) ne deluje. Prosimo da uredite.

ODGOVOR
Datum objave: 13.11.2018   11:49
VPRAŠANJE
Pod točko 3 - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in podtočko B4/9 zahtevate, da ima ponudnik vsaj eno referenčno potrdilo o dobavi, montaži in spuščanju v obratovanje sistema upravljanja z agregatom in preklopnim mestom ter, da morajo biti izpolnjene vse zahtevane funkcije sistema upravljanja in redundance, ki so navedene v tehničnih specifikacijah tega javnega naročila.

Ali to pomeni, da moramo priložiti referenco o dobavi, montaži in spuščanju v pogon ATS preklopne omare z vgrajenim primarnim in sekundarnim krmilnikom,... (kot je navedeno v projektantskem popisu - predračunu pod točkama 2 in 3)?

ODGOVOR: DA
Datum objave: 13.11.2018   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za pojasnilo in sicer pri vpisu cen v excel tabelo "projektantski popis - predračun". Ali se pri vzdrževanju in servisiranju vpisujejo cene brez ali z DDV? Prav tako nas zanima tudi za vzorec pogodbe o vzdrževanju DEA. Ali se vpisujejo cene brez ali z DDV?

Hvala

ODGOVOR : Obrazec za ceno vzdrževanja v vzorcu pogodbe o vzdreževanju je pripravljen za vpis cene brez DDV.


VPRAŠANJE
Pod točko 3 - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in podtočko B4/9 zahtevate, da ima ponudnik vsaj eno referenčno potrdilo o dobavi, montaži in spuščanju v obratovanje sistema upravljanja z agregatom in preklopnim mestom ter, da morajo biti izpolnjene vse zahtevane funkcije sistema upravljanja in redundance, ki so navedene v tehničnih specifikacijah tega javnega naročila.

Ali to pomeni, da moramo priložiti referenco o dobavi, montaži in spuščanju v pogon ATS preklopne omare z vgrajenim primarnim in sekundarnim krmilnikom,... (kot je navedeno v projektantskem popisu - predračunu pod točkama 2 in 3)?

ODGOVOR:DA
Datum objave: 14.11.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za pojasnilo in sicer pri vpisu cen v excel tabelo "projektantski popis - predračun". Ali se pri vzdrževanju in servisiranju vpisujejo cene brez ali z DDV? Prav tako nas zanima tudi za vzorec pogodbe o vzdrževanju DEA. Ali se vpisujejo cene brez ali z DDV?

Hvala

ODGOVOR: Obakrat se cene vpisujejo brez DDV.
Datum objave: 14.11.2018   14:55
VPRAŠANJE
Ali v Excel dokument (projektantski popis - predračun") pri vzdrževanju in servisiranju vpisujemo cene z ali brez DDV?

ODGOVOR : Cene za vzdrževanje se vpisujejo brez DDV.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za pojasnilo in sicer pri vpisu cen v excel tabelo "projektantski popis - predračun". Ali se pri vzdrževanju in servisiranju vpisujejo cene brez ali z DDV? Prav tako nas zanima tudi za vzorec pogodbe o vzdrževanju DEA. Ali se vpisujejo cene brez ali z DDV?

Hvala

ODGOVOR
Datum objave: 14.11.2018   15:00
VPRAŠANJE
Ali zagotovljena sredstva naročnika zajemajo samo dobavo opreme ali dobavo opreme in hkrati tudi vzdrževanje za dobo 5let?

ODGOVOR
Naročnik je RS, ki zagotavlja sredstva za nakup, dobavo in montažo dizel agregata. Uporabnik agregata in plačnik stroškov vzdrževanja pa bo PB Vojnik, ki bo sredstva za vzdrževanje agregata zagotavljajla v vsakoletnem finančnem načrtu glede na predviden znesek vzdrževanja, ki bo naveden v ponudbi najugodnejšega dobavitelja agregata.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najnižja skupna cena za dizel agregat z DDV in pa preračunan strošek vzdrževanja za 5 let brez DDV.


VPRAŠANJE
Ali v Excel dokument (projektantski popis - predračun") pri vzdrževanju in servisiranju vpisujemo cene z ali brez DDV?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za pojasnilo in sicer pri vpisu cen v excel tabelo "projektantski popis - predračun". Ali se pri vzdrževanju in servisiranju vpisujejo cene brez ali z DDV? Prav tako nas zanima tudi za vzorec pogodbe o vzdrževanju DEA. Ali se vpisujejo cene brez ali z DDV?

Hvala

ODGOVOR
Datum objave: 16.11.2018   13:23
VPRAŠANJE
Zadnji popravek tehničnih specifikacij ni dostopen. Prosim če preverite.

ODGOVOR:
Danes 16. 11. je bil zadnji dan za vprašanja ponudnikov, odgovore na vsa vprašanja bodo podana v ponedeljek 19. 11. 2018.
Datum objave: 19.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Prosimo za ažurno in pregledno objavljanje odgovorov. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Razpisno dokumentacijo je pripravil naročnik v sodelovanju s projektantom. Kot dober gospodar spremljamo stanje na tržišču in ravnamo v skladu z zakonodajo.

Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši sistem nadzora zagonskih akumulatorjev. Mora pa sistem izpolnjevati vsaj naslednje minimalne tehnične zahteve:
Merjenje napetosti zagonskega akumulatorja: <1,0 %
Merjenje temperature zagonskega akumulatorja: < 15,0%
Merjenje motranje upornosti zagonskega akumulatorja: <8,0 %
Pošiljanje e-mail v primeru alarma.
Vgrajen WEB strežnik, za kontrolo statusa zagonskih akumulatorjev.

Ponudbi je potrebno priložiti enopolno shemo, na kateri so vrisani osnovi gradniki sistema - pogonski dizelski motor, sinhronski generator, mrežni in agregatski motoriziran odklopnik, primarni in redundantni krmilnik - ter njihove medsebojne povezave/merjenje/upravljanje. Shema mora biti opremljena s tekstovnim delom - lahko ločeno v svojem dokumentu - v katerem je podrobno opisano delovanje sistema (primarni/redundantni krmilnik, samodejna detekcija okvare primarnega krmilnika, samodejni prenos merjenja/upravljanja na redundantni krmilnik)

Trditev, da zahtevana tehnična rešitev zmanjšuje zanesljivost sistema ni resnična. S pravilno in koordinirano izbranimi zaščitnimi elementi se krmilne naprave ustrezno zaščiti pred anomalijami mrežnega in agregatskega vira.
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Ponudnik mora priložiti dokazilo proizvajalca stikalne opreme in stikalnega bloka, ki izkazuje, da je certificiran za sestavljanje stikalnega bloka avtomatskega preklopa, ki je predmet ponudbe.
Iz dokazila mora biti razvidno, do kdaj je ta še veljaven.

Kosovnica mora vsebovati vsaj: proizvajalca, tip in količino opreme, ki tvori ponujeni sestav s preverjeno zasnovo.

Po poizvedbi naročnika pred oblikovanjem razpisne dokumentacije, z zahtevanim pogojem glede reference, obstaja več usposobljenih ponudnikov. Naročnik hkrati izpostavlja, da razpisna dokumentacija dovoljuje kumulativno izpolnjevanje predmetnega pogoja med partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik lahko ponudi tudi Intra 5700 LED, 48W, 5600lm

Ponudnik ponudi tokovni transformator 400/5A

Gre za števec električne energije, ki je namenjen internemu obračunu proizvedene električne energije.
Ponudnik ponudi števec Landis + Gyr ZMD410 ali enakovrednoDatum objave: 19.11.2018   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V dokumentu »Ponudbeni predrac_un _ kopija_popra vljeno za nov razpis_2018_REV01.xls« zahtevate:
1. V točki 2. ATS PREKLOPNA OMARA DIESEL AGREGATA zahtevate, da mora biti v ponudbeni dokumentaciji priloženo:
 Priloga št. 9: Kosovnica sestava s preverjeno zasnovo
Prosimo, da natančneje pojasnite kaj mora kosovnica vsebovati?
ODGOVOR: Kosovnica mora vsebovati vsaj: proizvajalca, tip in količino opreme, ki tvori ponujeni sestav s preverjeno zasnovo.

 Prilogo št. 10: Sposobnost izvajalca za proizvodnjo, dobavo in montažo tipskega verificiranega razdelilnika
Naročnk naj pojasni vsebino dokumenta, katerega je potrebno priložiti.
ODGOVOR: Ponudnik mora priložiti dokazilo proizvajalca stikalne opreme in stikalnega bloka, ki izkazuje, da je certificiran za sestavljanje stikalnega bloka avtomatskega preklopa, ki je predmet ponudbe.
Iz dokazila mora biti razvidno, do kdaj je ta še veljaven.


2. V točki 3. MIKROPROCESORSKI KRMILNIK IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA naročnik zahteva, da sistem upravljanja agregata mora vsebovari Redundantni krmilnik.
Naročnika opozarjamo, da z navedeno zahtevo celo zmanjšuje zanesljivost sistema, saj sta oba krmilnika sočasno izpostavljena prenapetostnim anomalijam mrežnega in generatorskega vira, kar je eden od glavnih vzrokov za okvaro krmilnikov. Torej v primeru anomalije bosta oba odpovedala!

Naročniku predlagamo, da predvidi vgradnjo rezervnega sistema avtomatike in ne redundantnega krmilnika.
ODGOVOR:
Trditev, da zahtevana tehnična rešitev zmanjšuje zanesljivost sistema ni resnična. S pravilno in koordinirano izbranimi zaščitnimi elementi se krmilne naprave ustrezno zaščiti pred anomalijami mrežnega in agregatskega vira.
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbi priloži »Shemo upravljanja in nadzora agregata ter preklopne omare in njen opis.«
Naročnika prosimo naj pojasni ali je potrebno predložiti detajlne tri polne sheme!
ODGOVOR:
Ponudbi je potrebno priložiti enopolno shemo, na kateri so vrisani osnovi gradniki sistema - pogonski dizelski motor, sinhronski generator, mrežni in agregatski motoriziran odklopnik, primarni in redundantni krmilnik - ter njihove medsebojne povezave/merjenje/upravljanje. Shema mora biti opremljena s tekstovnim delom - lahko ločeno v svojem dokumentu - v katerem je podrobno opisano delovanje sistema (primarni/redundantni krmilnik, samodejna detekcija okvare primarnega krmilnika, samodejni prenos merjenja/upravljanja na redundantni krmilnik)


3. V točki 4. SISTEM ZA NADZOR ZAGONSKIH AKUMULATORJEV je naročnik podal tehnične zahteve vezano na nadzor zagonskih akumulatorjev.

Naročnika opozarjamo, da zahteva sistem nadzora baterije, ki se običajno uporablja pri nadzoru baterij v UPS napravah in nikakor ne zagonskih baterij pri dizel agregatu.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši sistem nadzora zagonskih akumulatorjev. Mora pa sistem izpolnjevati vsaj naslednje minimalne tehnične zahteve:
Merjenje napetosti zagonskega akumulatorja: <1,0 %
Merjenje temperature zagonskega akumulatorja: < 15,0%
Merjenje motranje upornosti zagonskega akumulatorja: <8,0 %
Pošiljanje e-mail v primeru alarma.
Vgrajen WEB strežnik, za kontrolo statusa zagonskih akumulatorjev.


Naročnika opozarjamo, da je razpis neupravičeno diskriminatoren, saj so tehnične zahteve oblikovane v nasprotju z 68. členom ZJN-3, načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3). Naročnik je namreč tehnične zahteve v najmanjše detajle oblikoval na opremo, katero ponuja podjetje Mides International d.o.o. ter s tem onemogočil sodelovanje drugih kvalificiranih ponudnikov.

Pozivamo vas, da tehnične zahteve spremenite, v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijo na razpisne zahteve.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Razpisno dokumentacijo je pripravil naročnik v sodelovanju s projektantom. Kot dober gospodar spremljamo stanje na tržišču in ravnamo v skladu z zakonodajo.Datum objave: 19.11.2018   08:50
VPRAŠANJE
Zakaj naročnik omejuje referenco zgolj na Republiko Slovenijo, ki niti v najmanjši meri ne odražajo dejansko boljše usposobljenosti gospodarskega subjekta, ki je v zahtevanem obdobju uspešno dobavil in instaliral dizel agregat v tujini? Kot mednarodno podjetje delujemo na več trgih in imamo ustrezne reference tudi na teh trgih. Uporaba tovrstne omejitve prav tako ne povečuje kakovosti predmeta, gre le za preverjanje tehnične ustreznosti in sposobnosti izvedbe ponudnika. Referenca je lahko preverljiva tudi na daljavo s videokonferenčno tehnologijo. Zahtevamo, da referenčno zahtevo spremenite in dopustite reference tudi iz EU in držav članicah EFTE.

ODGOVOR:
Po poizvedbi naročnika pred oblikovanjem razpisne dokumentacije, z zahtevanim pogojem glede reference, obstaja več usposobljenih ponudnikov. Naročnik hkrati izpostavlja, da razpisna dokumentacija dovoljuje kumulativno izpolnjevanje predmetnega pogoja med partnerji ali s podizvajalci.


Datum objave: 19.11.2018   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika vljudno prosimo, da poda podatke potrebne za določitev naslednjih pozicij:

Števec električne energije skladen z zahtevami elektro distribucije 1 kos
ODGOVOR:
Gre za števec električne energije, ki je namenjen internemu obračunu proizvedene električne energije.
Ponudnik ponudi števec Landis + Gyr ZMD410 ali enakovredno

Tokovni transformatorji 3 kos
ODGOVOR:
Ponudnik ponudi tokovni transformator 400/5A


ali objavi elektro soglasje s pogoji za priklop.


Ali lahko namesto predvidenih svetilk s fluorescentnimi svetlobnimi viri ponudimo svetilke z LED svetlobnimi viri?
ODGOVOR:
Da, ponudnik lahko ponudi tudi Intra 5700 LED, 48W, 5600lmV pričakovanju podatkov in odgovorov, LP.