Dosje javnega naročila 007824/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 140.117,00 EUR

JN007824/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007824/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007824/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2018
JN007824/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
JN007824/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2018
JN007824/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007824/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5360
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR
Referenčna številka dokumenta: JN-0943/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR.
Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.
Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71311000
71312000
71330000
71356100
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje mestne občine Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 1033
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   09:45
VPRAŠANJE
Prosimo da popravite link do razpisne dokumentacije, saj je ta napačen.

ODGOVOR
Naročnik je preveril pravilnost delovanja navedbe spletne strani za dostop do dokumentacije in odpravil nepravilnosti. Dostop do dokumentacije je sedaj omogočen.
____________________Datum objave: 15.11.2018   14:50
VPRAŠANJE
Prosim da še enkrat preverite pravilnost povezave, saj še vedno deluje v smislu:

"Datoteka ne obstaja / File does not exist
Iskana datoteka na strežniku ne obstaja. Preverite, če je naslov pravilno vnešen.

The file you are looking for does not exist on server. Verify whether you have typed the URL correctly.
Nazaj na prejšnjo stran / To previous page"

Glede na to, da je rok oddaje ponudbe že tako kratek, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

l.p.,

ODGOVOR
Naročnik je ugotovil, da je v objavi na portalu javnih naročil napaka in jo tudi odpravil.
_______________

Datum objave: 21.11.2018   10:19
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je še vedno nedostopna. stran javlja sporočilo "Datoteka ne obstaja / File does not exist".
Prosim uredite.

ODGOVOR
Naročnik je že dne 15. 11. 2018 objavil spremembo razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil pod št. objave JN007824/2018-K01, iz katere jasno izhaja, da se spreminja besedilo v objavi v točki 1.3 Sporočanje, in sicer tako da se glasi:
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi