Dosje javnega naročila 007555/2018
Naročnik: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Gradnje: Sanacija plazu v območju ceste JP723181 Gresovščak - Ilovci (ID 1004048)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 496.988,71 EUR

JN007555/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007555/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007555/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN007555/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007555/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240
SI031
Ljutomer
Slovenija
Lilijana Koser
lilijana.koser@ljutomer.si
+386 25849066
+386 25811610

Internetni naslovi
http://www.obcinaljutomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcinaljutomer.si
ESPD: http://www.obcinaljutomer.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5069
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu v območju ceste JP723181 Gresovščak - Ilovci (ID 1004048)
Referenčna številka dokumenta: 430-35/2018-4202-NMV-GD/3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262620
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev obstoječega poškodovanega stanovanjskega objekta, sanacija plazu, izgradnja podpornih zidov in rekonstrukcija ceste v dolžini 1090 m (z odvodnjavanjem).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gresovščak
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvesti je potrebno rušitev uničenega obstoječega stanovanjskega objekta, stabilizacijo področja z izvedbo globokih drenažnih reber globine 6 - 10 m z navezavo sekundarnih drenaž, izgradnja podporne konstrukcije v območju odloma pri cesti z izvedbo AB sidrane pilotne stene. Piloti premera fi 80 cm. Izvedba geotehničnih sider. Izvedba rekonstrukcije ceste z drenažami in odvodnjavanjem ter izvedba varnostne ograje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem del sklenil šele po prejemu ustreznega sklepa in pogodbe o sofinanciranju projekta s strani Ministrstva za okolje in prostor.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   12:45
VPRAŠANJE
Prosimo obrazložitev postavk iz popisa:
24 217 Dobava in vgrajevanje gramoznega nasipnega ... (KLEH 0-90 mm) ; ali je potrebno dobaviti material iz kamnoloma Klöch ali je lahko material lokalnega izvora (gramoznica) ?
240219 Dobava in vgradnja izkopnega materiala ....; ali se v tej postavki vgrajuje izkopana zemljina iz postavke 21 324 ?
28 115 Dobava in vgraditev tirnic SŽ .... ; začasni plato, ki se po končanih delih odstrani ?
28 116 Dobava, vgraditev in vzdrževanje....; začasni plato, ki se po končanih delih odstrani ?
31 123 Dobava in izdelava nevezane nosilne... (KLEH TD 32); ali je potrebno dobaviti material iz kamnoloma Klöch ali je lahko material lokalnega izvora (gramoznica) ?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Dobaviti je potrebno lomljenec in ne prodec.
2. Da.
3. Da.
4. Da.
5. Dobaviti je potrebno drobljenec (100 %).Datum objave: 09.11.2018   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko poleg vseh načrtov objavite tudi tehnično poročilo?

ODGOVOR
Tehnično poročilo je sestavni del razpisne dokumentacije, ki je bila objavljena na spletni strani Občine Ljutomer.


Datum objave: 12.11.2018   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo, da spremeni zahteve glede referenc glede drenažnega rebra globine vsaj 7m, saj menimo da ni tako pomembna globina drenaž, ampak m3 izvedene drenaže. Zato naprošamo naročnika da to zahtevo spremeni na m3 v kolikor tega nebo storil bomo vložili zahtevek za revizijo na razpisne pogoje, ki so evidentno nesorazmerni.

ODGOVOR
Naročnik zahteva od ponudnikov reference in izkušnje z izvedbo globokih drenaž po globini v skladu z zahtevami projekta iz tega javnega naročila, navezujoč se na popis del, točka 21 324. Glej tudi projekt - šifra risbe G.102.1, priloga G.2, id. št. risbe: 855/2018 G.3, prereze B-B, C-C in D-D, kjer so predvidene globine izkopov 8 m. Z globino izkopa raste namreč specifičnost izvedbe del. Kopanje oziroma izvedba drenaže na npr. 1,5 m globine na njivi ali na travniku v kilometrski razdalji ne predstavlja skoraj nobene nevarnosti, zato izvedene drenaže ne morejo biti merjene v m3. Glede na stanje terena mora ponudnik s predpisano referenco izkazati usposobljenost za delo v večjih globinah nestabilnega terena v izogib delovnim nesrečam. V neposredni bližini sanacije tega plazišča beležimo namreč ob koncu leta 2017 delovno nesrečo s smrtnim izidom prav pri izvedbi globokih drenaž.
Datum objave: 14.11.2018   10:29
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali lahko sami korigiramo ponudbene obrazce in v naslovu spremenimo tekst podatki " podizvajalca " v podatki " partnerja v skupni ponudbi " ?

ODGOVOR
Ker v vprašanju ni navedena številka obrazcev, ki vas konkretno zanimajo, je naš odgovor naslednji:
- Obrazec 3) in 9) izpolni in podpiše v vsakem primeru ponudnik in tudi morebitni partner v skupni ponudbi (v drugim primeru se priložita torej dva obrazca)
- Obrazec 4) in 5) izpolni in podpiše v vsakem primeru ponudnik, potem tudi morebitni partner v skupni ponudbi in morebitni podizvajalec
- Obrazec 6) izpolni in podpiše ponudnik
- Obrazec 7) in 8) izpolni in podpiše morebitni podizvajalec, če ga ni se priloži prazen obrazec
- Obrazec 14) izpolni in podpiše ponudnik in tudi morebitni partner v skupni ponudbi

Vsi obrazci so v word obliki in jih lahko ponudnik izpolnjuje v računalniku ali ročno ter po potrebi ustrezno popravi in sicer samo glede pripravljalca dokumenta (naštetega v oklepaju v nekaterih obrazcih). V posameznem obrazcu je navedeno kdo vse ga mora izpolniti in podpisati (torej ponudnik, morebitni partner in morebitni podizvajalec). Naslova posameznega obrazca ne spreminjajte.
Datum objave: 19.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika na obrazložitev postavke
24 113 kamniti material fi 30-90 mm za drenaže ALI se lahko vgrajuje material 0-63 mm oz. 0-90 mm oziroma katera druga granulacija, ki je dobavljiva v kamnolomu
24 217 magmatski lomljenec 0-90 mm ALI katera druga granulacija, ki je dobavljiva v kamnolomu.
Materiali navedeni v popisih v kamnolomu niso dobavljivi.

ODGOVOR
1). Kot je razvidno iz opisa postavke se lahko se vgrajuje material fi 30 90 mm (mlin za drobljenje se lahko nastavi na željeno frakcijo), vendar ne apnenec, ker povzroča karbonatizacijo.
2.) V kolikor ni možnosti pridobiti lomljenca 0 90 mm (čeprav se mlin za drobljenje lahko nastavi na željeno frakcijo), je dovoljena vgradnja TD 0 - 63 mm magmatskega izvora.